0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy5. 4. 19983 minuty

Dopisy

Šovinismus bílého muže

VRespektu č. 14/98 pan Jiří Payne odpověděl redakci na její článek, který kritizoval vlažný a opatrný postup parlamentu ve věci deklarace proti porušování lidských práv v Tibetu.V odpovědi pan Payne podal svůj výklad duality práva přirozeného a pozitivního ve filozofii práva - a teprve z toho vyvozuje svůj postoj k lidským právům v Tibetu.Pokud je řeč o škole přirozeného práva jako o čemsi minulém, jde o naprosto nesprávnou informaci. Je sice pravda, že názory na původ oněch věčných a neměnných základních principů v právu se liší - pro některé mají původ v biblickém desateru, pro jiné je respekt k těmto pravidlům zděděné chování po opičích předcích. Faktem je, že všichni zastánci těchto názorů se shodují v tom, že ona základní pravidla skutečně existují od pradávna a jsou téměř neměnná po tisíciletí, bez ohledu na to, co si o tom myslí konkrétní vláda nebo odhlasuje parlament té které země. Právo, které tyto principy nerespektuje, je špatné, je jakýmsi neprávem. Kritika komunistického práva z těchto pozic je zcela nasnadě.Pan Payne dále tvrdí, že je naivní předpokládat, že se všichni občané shodují v tom, co je oněmi základními přirozenoprávními principy v právu. Ovšem víra v jakýkoli skutečný pokrok lidstva a v civilizaci je na této naivitě založena. Základní principy práva a základní principy morálky se neliší. Všude na světě jsou si všichni lidé před zákonem…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc