0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace6. 2. 19945 minut

Věda pro příští desetiletí

Jiří Chýla

Věda pro příští desetiletí

Další odpovědi na otázku, s níž se Respekt - ve spolupráci s časopisem Vesmír - obrátil na několik našich předních odborníků z různých vědních disciplín. Otázka zněla: Jaké objevy a změny lze předpokládat v nadcházejících deseti letech? Co čeká konkrétně váš obor? První úvahy jsme otiskli v minulém čísle.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Fyzika elementárních částic:

Je možno očekávat objevy zásadního významu pro chápání zákonů mikrosvěta

Předpovídat budoucnost je obtížné v každé oblasti lidské činnosti, vědu nevyjímaje. Je proto možná užitečné, dříve než se pokusím odpovědět na otázku, jaký vývoj lze očekávat ve fyzice elementárních částic v příštích deseti letech, vrátit se o jedno desetiletí zpět a posoudit, zda a v jaké míře byla naplněna tehdejší očekávání a naděje.Objev bosonůShodou okolností uplynulo právě deset let od posledního skutečně zásadního objevu v této oblasti, jímž byl experimentální důkaz existence intermediálních bosonů, za nějž byla v roce l988 udělena Nobelova cena za fyziku. Tyto částice, jež byly předpovězeny na základě teoretických představ o tom, jak mezi sebou elektrony a další částice působí, jsou-li těsně vedle sebe, hrají v současné teorii stejně základní roli jako foton, kvantum světelného záření. Potvrzení správnosti teoretické předpovědi existence těchto částic bylo obrovským posílením důvěry v to, že teorie „jde správnou cestou“ a že tedy „rozumíme“ tomu, jak funguje příroda na stále menších vzdálenostech.Co…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc