0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov24. 7. 19945 minut

Není voda - co budeme dělat?

Není voda - co budeme dělat?

Vláda dostala na stůl aktuální otázku expertů

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Experti ze Státního zdravotního ústavu dokončili zprávu o stavu naší pitné vody a jsou velmi skeptičtí. „Jestli se nezmění současné trendy, může se stát, že už za pět let nebudeme mít co pít,“ říká jeden z nich, RNDr. Bohuslav Havlík.Kratší výtah z desetistránkového dokumentu (s názvem Stav a jakost pitné vody ve vztahu ke zdraví obyvatelstva za rok 93) už dostala k dispozici i vláda. Text shrnuje výsledky rozborů pitné vody ze třiceti vybraných lokalit (Praha, krajská a některá okresní města) a zabývá se pouze velkými veřejnými vodovody.Celý materiál je dost kusý. „Hodnocení zdravotního stavu“ se vešlo na deset řádek. Dozvíme se z něj, že v uplynulém roce nebyl hlášen žádný případ epidemie z pitné vody a že s bakteriemi nejen ve vodě, ale i třeba v jídle může souviset asi padesát tisíc případů infekčních nemocí.

Dva litry na sedmdesát kilo a padesát let

Za pitnou se považuje taková voda, která vyhovuje české normě. Ta zahrnuje asi devadesát ukazatelů, ne všechny ovšem mají vztah ke zdraví - sleduje se například i chuť, vůně nebo obsah železa. Průmysl však každoročně chrlí do prostoru více než tisíc nových látek. Otestovat jejich nebezpečnost nejenže stojí milióny dolarů, ale trvá léta. Ve vodě je už dnes registrováno asi 1 500 škodlivin. Když se prokáže, že nějaká nová chemikálie v podstatném množství proniká do vody, testují se její účinky nejdřív na zvířatech.…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc