0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře6. 3. 19945 minut

Krev na Abrahámově hrobě

Krev na Abrahámově hrobě

Následky a dozvuky hebronské tragédie

Reklama

Psychologický mechanismus masových vražd byl již mnohokrát analyzován a vědecky dokumentován. Přesto všechny palestinské organizace považují čin frustrovaného paranoika dr.Barucha Goldsteina, jenž v jeskyni Machpela v Hebronu postřílel přes 50 modlících se muslimů, nikoliv za dílo šíleného jedince, nýbrž za hřích celé izraelské společnosti, která si zcela záměrně umínila vyhubit všechny muslimy.

Svatyně dvou náboženství

O jeskyni Machpela je třeba říci, že se nachází v Hebronu, jednom z nejstarších židovských sídlišť ve Svaté zemi. Praotec Abrahám tu zakoupil za 400 stříbrných šekelů jeskyni, aby v ní pochoval svoji ženu, pramáti Sáru. Z jeskyně se pak stala rodinná hrobka. Je v ní pochován i sám Abrahám, jeho syn Izák (jenž měl být zamlada obětován Bohu, a jen anděl ho zachránil před otcovým nožem), jeho žena Rebeka a jejich syn Jákob s manželkou Leou. Proto je Hebron a s ním jeskyně Machpela posvátným místem Židů. Ale je rovněž posvátným místem muslimů, neboť Abrahám je také praotcem všech Arabů. S Chagar, služebnou své ženy Sáry, zplodil syna Izmaela, a toho, když povyrostl, vyhnala nemilující Sára do pouště, jak se dovídáme z Bible.Když pak o mnoho století později, v byzantské době, Arabové přestavěli budovu nad jeskyní na mešitu, Židé se v ní nesměli modlit. Zákaz trval až do roku 1967, kdy se po šestidenní válce Izraelci na tato místa opět mohli vrátit a modlit se na…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc