0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura21. 4. 19916 minut

Dotace na knihy

V článku londýnského zpravodaje Jiřího Hanáka "Dotace a skromný výběr mladších prozaiků" (Respekt 11/91) se objevila následující věta, dle mého názoru stejně zavádějící jako - vzhledem k trendům současné československé kulturní politiky - nebezpečná: "Na západě se vydávání knih nesubvencuje."

Patrik Ouředník

V článku londýnského zpravodaje Jiřího Hanáka „Dotace a skromný výběr mladších prozaiků” (Respekt 11/91) se objevila následující věta, dle mého názoru stejně zavádějící jako - vzhledem k trendům současné československé kulturní politiky - nebezpečná: „Na západě se vydávání knih nesubvencuje.“ Zavádějící, protože mylná; nebezpečná, neboť dává nepřímo za pravdu českému ministerstvu kultury v jeho neochotě řešit problémy související s finanční závislostí (ať už nárazovou, krátkodobou, dlouhodobou nebo trvalou) kulturních institucí a organismů na vnějších podporách. Dotyčná věta slouží nadto autorovi za odrazový můstek k zjednodušujícím ideologickým úvahám a dedukcím až k závěrečné poznámce: „…žádná státní chůva neexistuje. Stát, který by byl ochoten chůvu dělat, by to koneckonců nedělal zadarmo.“

Předně by bylo zapotřebí uvést na pravou míru paušalizující termín „Západ“. Stejně jako „levice“ či „pravice“, kategorie „Západ“ sama o sobě, to jest zbavena „Východu“, o ničem a priori nevypovídá. „Demokracie“ a „tržní hospodářství“ jsou ovšem velmi vágní měřítka; o to méně je možno předpokládat jednotnou kulturní politiku. Zaměňovat Anglii se „Západem“ je z tohoto hlediska stejně scestné jako hovořit dnes o „Východu“ v souvislosti s tou či onou zemí na východ od západu.

Co se pak týče nakladatelských a vydavatelských…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc