0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Komentáře13. 11. 19903 minuty

Snížení trestu

Jan Krbeček porušil zákon a byl za to po právu odsouzen. Pět let vězení má za sebou, čtyři roky mu zbývají do propuštění.

Jan Krbeček porušil zákon a byl za to po právu odsouzen. Pět let vězení má za sebou, čtyři roky mu zbývají do propuštění. Připomínám-li jedenatřicetiletého delikventa veřejnosti - ze známých důvodů vězňům ne příliš nakloněné - nečiním tak z lásky k pachatelům trestné činnosti, ani pro masochistickou zálibu v anonymních dopisech od manželek příslušníků Sboru nápravné výchovy.

Jan Krbeček má jako jeden ze zakladatelů vězeňského fóra NVÚ Valdice nespornou zásluhu na udržení pořádku a relativního klidu v jednom z nejtěžších kriminálů v republice. V době, kdy v ostatních ústavech a věznicích propukaly vzpoury, více či méně vyprovokované nebo alespoň mlčky trpěné některými příslušníky SNV, ve Valdicích se o nahromaděných problémech diskutovalo. Někdy hodně nahlas, ale diskutovalo. Mluvčí vězňů na sebe vzali nelehký úkol: prosazovat humanizaci výkonu trestu i ve zdejších tvrdých podmínkách, zároveň paralyzovat jakýkoliv pokus o provokaci ze strany spoluvězňů nebo dozorců, jež by jejich úsilí zkomplikovalo, a v neposlední řadě být k dispozici ministerským a občanským komisím pro jejich snazší orientaci v místě i problémech. Jan Krbeček, dnes už vlastně bojovník solitér, patřil k nejaktivnějším a nejschopnějším. Jeho společníci s vyššími tresty a menšími zásluhami na udržení pořádku (nesnižuji jejich význam) si, stejně jako on, podali žádost o milost nebo o snížení trestu, které by jim odchod na svobodu zaručovalo. Byla jim vesměs udělena, tresty sníženy. Většina z nich…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc