Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Komentáře

Volby tento týden

Poprvé po dlouhých letech se někdo zajímá o to, jak lidé vidí situaci, poprvé se občanovi předkládají výsledky předvolebních průzkumů. Zdravý rys: průzkumy se zabývá několik institucí, jejichž výsledky lze porovnat, a tím i zvěrohodnit.

Poprvé po dlouhých letech se někdo zajímá o to, jak lidé vidí situaci, poprvé se občanovi předkládají výsledky předvolebních průzkumů. Zdravý rys: průzkumy se zabývá několik institucí, jejichž výsledky lze porovnat, a tím i zvěrohodnit. Kromě Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM) pracuje Středisko empirických výzkumů při Sociologickém ústavu ČSAV (STEM), nedávno zrozená Skupina pro nezávislou sociální analýzu (AISA) a rovněž Výzkumný ústav obchodu.

Průzkumy jasně odrážejí kulminaci předvolební kampaně, posuny v hlavách lidí, posuny v přízni politickým stranám. Jelikož od sedmého dne před volbami se už nesmějí zveřejňovat nové výsledky, následující obrázek se už nezmění:Podle údajů IVVM z 28.-31.5. je už 83% voličů rozhodnuto jít volit, 16% dosud váhá. Pokud by se volební nálada vyvíjela dál tímto směrem, máme docela rekordní volební účast. Z těch, kdo chtějí k urnám jít, jen 4% ještě nevědí, komu by svůj hlas odevzdali. A o tom, že je možné dát kandidátům přednost zakroužkováním jejich pořadového čísla, už ví 70% a 36% se této možnosti chystá využít.

OF stoupá, KSČ sestupuje

Zdaleka nejvíc získalo OF, hlavně v Čechách a na Moravě (téměř 50%), spektakulární je nárůst VPN na Slovensku (z 10% počátkem května na 27%), kde už předběhlo KDH, jež mělo před měsícem 30%, koncem května 23%. „Křesťanské“ strany trochu ztrácejí, sestupují rovněž komunisté (na 10%, podle STEM dokonce na 8%), přičemž v Čechách mají jen 7%.Do propasti se ovšem řítí zelení, kteří se od počátku roku až do konce dubna pohybovali nad 10%, často před KSČ, teď však mají pouhá 4% (5% v Čechách a jen 3% na Slovensku). Udrží se vůbec nad 5% prahem? Zřejmě doplácejí na politickou polarizaci, na rozhodování buď-anebo, které nakonec převádí hlasy k OF a k VPN. Pokud by však bylo možné volit ještě druhou stranu, lidé stále ještě, jako v minulosti, uvádějí na prvním místě zelené, což dokazuje, že jsou pořád velmi oblíbení. Leč přece jen ne jako opravdová politická strana, když jde o bytí a nebytí.Před pohromou rovněž stojí strana socialistická. Se 2% (v Čechách 3%) by se řadila k přátelům piva a zájmovým svazům, přestože má k dispozici nejsilnější volební munici: celostátní deník, balkón, „Říkali nám pravdu“ (to sice ano, koncem listopadu 89, ovšem ne už v listopadu 88 ani v listopadech předchozích).Nahoru se naopak dostávají sociální demokraté, čertství členové Socialistické internacionály, která po východoněmeckém fiasku jistě nabídne horlivou pomoc.

Šťastlivci

Stoupá rovněž heterogenní (politicky i sociálně) konglomerát Spojenectví zemědělců a venkova, ohánějící se jednou obranou důchodců, podruhé emancipací žen. Na Moravě má silný ohlas Společnost pro Moravu a Slezsko, která v celé ČR dosahuje 6%, čili na Moravě samé daleko víc. A na Slovensku vyletěla Slovenská národná strana (5% v polovině května, už 11% koncem měsíce). Získala snad určité procento na úkor KDH? Velkou podporu má hlavně v Bratislavě.Deset dnů před volbami dochází k výrazným posunům, a ty mohou pokračovat až do dne voleb. Zvlášť když podle sociologů se velká část voličstva chová dost iracionálně, ostatně právě tak jako některé strany. Může výsledky ještě ovlivnit kulatý stůl, který se přece jen má konat? Nebo další plakáty?

Kategorie nerozhodných

Stále jsou ještě skupiny lidí, z nichž mohou strany čerpat další hlasy.Především ti, kdo se ještě nerozhodli. Existuje domněnka, že je mezi nimi část potenciálních voličů KSČ. kteří nejsou ochotni nebo se bojí tuto stranu do dotazníků uvést. Sociologové to však popírají. Podle jejich průzkumů nemají tito lidé strach z budoucnosti, neobávají se hospodářského a sociálního vývoje, kdežto pro komunistické voliče je typický strach z budoucnosti, ekonomické i sociální. Mezi váhavci jsou prý jednak lidé starší, pasívní, kteří asi vůbec volit nepůjdou, jednak lidé mladí, kteří počkají s rozhodnutím až na poslední chvíli.Dále jou mezi nimi ti, kdo by volili malou stranu, ovšem pokud by došli k názoru, že tato strana nepřekročí 5%, hlasovali by pro stranu jinou, silnější.

Odmítnutí KSČ

Podle Skupiny pro nezávislou sociální analýzu však nelze rozhodně předpokládat větší změny ve prospěch KSČ. Lidí, kteří by v žádném případě nevolili KSČ, je 63% (70% v Čechách a 47% na Slovensku). „Pro drtivou většinu lidí je přijatelný jakýkoliv výsledek voleb kromě dvou variant: že by byla parlamentní křesla rozdrobena mezi řadu malých a slabých stran a tím že by de facto nikdo nevyhrál, nebo že by volby vyhrála komunistická strana,“ říká dokument AISA.Tak důrazný odpor nevzbuzuje žádná jiná strana. Pro srovnání: na otázku „Kterou stranu byste v žádném případě nevolil(a)“, uvedlo podle AISA 63% lidí KSČ, potom dlouho dlouho nic, a potom OF 6,8%, Stranu přátel piva 5,1%, KDU 4,4%…Kdo vůbec bude nejspíš volit KSČ?Podle STEMu budou tuto stranu ze 60% volit přímo její členové a ze 40% nestraníci. Polovojenská disciplina a zároveň jistá přitlačenost ke zdi? Pro srovnání např. ČSL bude volit asi 15% členů a 85% nestraníků. Další zajímavost: podle průzkumů by KSČ volilo jen necelých 72% těch, kdo uvádějí, že jsou jejími členy.A sociálně? Ještě v lednu odpovídala obliba KSČ zcela úměrně funkci v zaměstnání a vzdělání. Jinak řečeno, pro tuto stranu byli všichni, kdo tady měli zodpovědná místa, ti, kterým lid kdysi říkal panstvo, šlechta. Papaláši. Dnes, po pár měsících, už není pozice KSČ v přímém vztahu k profesi či vzdělání, což je velice pozitivní faktor. Znamená, že KSČ už ztratila své výsadní postavení mezi vedoucími pracovníky. Jelikož jich byla vyměněna jen malá část, lze tomu rozumět tak, že se od ní odklánějí i její bývalí členové. Stále ji však bude volit 25%, celá jedna čtvrtina nejvýše postavených lidí ve společnosti: ředitelů, náměstků, tajemníků, vedoucích odborů na ministerstvech, úřadech, krajských nár.výborech. Po nich budou KSČ volit nejvíc lidé ze zemědělství, asi 13%. O důstojnících a policii se bohužel neví nic. To jsou tedy síly, které dnes stojí za KSČ: vysocí úředníci plus část venkova. Nějak není mezi touto avantgardou vidět moc dělníků.Věkově je členstvo KSČ rovněž jasně diferencováno. Do 25 let dvě procenta, potom nárůst výrazně až po padesátce. Přesný opak zelených, kteří mají nejvíc příznivců do 30 let a nad 50 let jen 3,5%. I tak je víc starých lidí pro ekology než mladých pro komunisty.

40% - nepřipustit KSČ

Jak se obyvatelé, kromě toho, že by KSČ ze 63% nikdy nevolili, dívají na tuhle instituci? V květnu si stejných 63% lidí myslelo, že kdyby KSČ zvítězila ve volbách, chovala by se stejně totalitně jako v minulosti. Avšak rozhodný souhlas s tím, aby KSČ nebyla vůbec k volbám připuštěna, vyjádřilo 24% a dalších 15% by s takovým postupem spíše souhlasilo. „Většina občanů tedy KSČ nevěří a nevolila by ji, současně se však domnívá, že k vítězství nad ní je třeba zvolit demokratické postupy a politické prostředky,“ říká AISA.Jak vypadají voliči dalších stran? Hodně mladí voliči byli koncem května ještě dost nerozhodnuti, zvláště vysokoškoláci byli bezradní, koho si vybrat. Zřejmě byli zklamáni kampaní stran. Mnoho mladých pomýšlelo na některé malé strany. Lidé do 30 let by volili nejvíc OF+VPN, potom zelené, KDU, KDH. Lidé staří zase nejvíce „křesťanské“ strany nebo KSČ.Profesně stojí za „křesťanskými“ stranami nejvýrazněji zemědelci. Ze statistik jasně vyplývá, že počet jejich příznivců roste s klesajícím vzděláním. Zajímavost: jestliže to platí téměř beze zbytku pro slovenské KDH, u KDU v Čechách je křivka jiná. Je nejvyšší u lidí bez vzdělání, s rostoucím vzděláním výrazně klesá, u nejvzdělanějších skupin (lékaři, právníci, vědci, umělci) však prudce stoupá.Co se OF týče, začíná se poslední dobou výrazněji profilovat, podporu má především u lidí s vyšším vzděláním, žijících ve městech. U zemědělců a venkovanů je jeho obliba nižší.Počkejme si za pár dní. To už budeme vědět, kolik která strana dostala hlasů a tudíž procent v parlamentě. To už budeme vědět, jak dopadlo ono historické buď-anebo. Věřme, že bude skutečně historické, že se už v příštím čísle budeme moci zabývat takovými drobnostmi jako složením nové vlády.

Potřebná bdělost

A na závěr: buďte bdělí a opatrní. Dostáváme nejrůznější zprávy, že při přípravě voleb dochází k podivným nesrovnalostem: lidé domů dostávají neúplné svazky hlasovacích lístků, kde náhodou chybí sedmička Občanského fóra, některé národní výbory (třeba Prahy 10) vystavují jednomu člověku klidně několik voličských průkazů, jinde místní OF vyhotovila přesné seznamy nájemníků a národní výbor (Praha 1) je ztratil a vyvěsil seznamy s dávno mrtvými nájemníky…Proto např. vláda dodatečně rozhodla, že každému, kdo bude volit mimo své bydliště, tj. s voličským průkazem, dá komise do občanského průkazu razítko s poznámkou, že odvolil. To aby nevolil víckrát na různých místech, pokud by mu soudruzi omylem vydali třeba víc průkazů. Ve volební místnosti se vás také musí komise povinně zeptat, zda jste dostal(a) domů všechny hlasovací lístky, tj. hlasovací lístky všech kandidujících stran. A pokud si budete přát, musí vám na místě dát jejich nový kompletní svazek. Komise nemá ovšem právo kontrolovat, jaké lístky jste si sám přinesl(a), protože vy si můžete s sebou vzít třeba jen ty, které chcete vhodit s obálkou do urny.Dobře si tedy doma prohlédněte, zda máte všechny hlasovací lístky, zda je mezi nimi vaše strana nebo hnutí. A se všemi nesrovnalostmi se obracejte okamžitě na krajské volební komise (na KNV) či na ústřední komisi v Praze 1, Valdštejnské nám. 4, tel. 535 503 nebo 530 268 nebo 513. A vězte, že kdo druhému brání ve výkonu volebního práva, kdo jej k tomuto výkonu nutí, či kdo maří průběh voleb, bude potrestán podle zákona.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].