Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

S Markem Mrázem o Českém Švýcarsku

Na téma současného rozvoje regionů, podpory turistiky v Česku, možností netradiční dovolené i ekoturistiky, jste dnes mohli diskutovat s Markem Mrázem, ředitelem obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Marek Mráz • Autor: Archiv autora
Marek Mráz • Autor: Archiv autora
Marek Mráz • Autor: Archiv autora
Marek Mráz • Autor: Archiv autora

Marek Mráz

vystudoval Filosofickou fakultu UK, obor bohemistika – anglistika a Fakultu sociálních studií MU v Brně, obor humanitní environmentalistika. Dále se věnoval vzdělávání (rekvalifikaci) v oblasti řízení neziskových organizací, trvale udržitelného rozvoje a absolvoval řadu fundraisingových, ekoturistických a komunikačních školení.

Je spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, kde je ředitelem.

Mezi jeho zájmy patří mimo jiné problematika marketingu cestovního ruchu, rozvoje cestovního ruchu v chráněných územích a příprava propagačních materiálů. Jím vedený komunikační tým získal několik národních ocenění za propagační publikace (zdroj:

ceskesvycarsko.cz

).

Vypadá to jako detail, ale svým způsobem je typický pro kraj, který teprve hledá svoji vlastní turistickou kulturu. "Tenhle region patří k nejchudším v Česku, zažil totální přervání tradic - po odsunu Němců sem po válce přišli úplně noví lidé, je tu jedna z nejvyšších nezaměstnaností a nejmenší vzdělanost,“ vypočítává Marek Mráz ve své kanceláři na náměstí v Krásné Lípě, městečku na východním okraji Českého Švýcarska. "A cestovní ruch je v podstatě jediná možnost, jak to tady trochu povznést.“
Marek Mráz je ředitelem obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, která se ve spolupráci s národním parkem, krajem a obcemi stará o rozvoj turismu. Sídlo společnosti je v nově postavené budově - v přízemí je informační centrum, prodej map a suvenýrů i interaktivní moderně pojatá expozice o přírodě Českého Švýcarska. V kancelářích ve vyšších patrech vznikají projekty na rozvoj turismu a získání peněz od státu i Evropské unie. Tahle budova je tak jedním ze symbolů změny (z článku Michala Komárka v Respektu 34/09).

(On-line rozhovorjehodinový,je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na dotazované osobnosti. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách. Vámi vložené dotazy se zobrazí s malým časovým zpožděním.) 

:16IvoDobrý den,
jak rozvinout turismus v Českém Švýcarsku tak, aby jeho případný rozmach nezničil genius loci tohoto regionu?15:00Marek MrázPro mě je genius loci Českého Švýcarska atmosféra, kterou vidím na sto let starých fotografiích. Zachovalá roubená a hrázděná stavení, mezi nimi stylové hotýlky a krčmy, úhledná historická náměstí , osamělé sakrální památky, utajená lesní zákoutí i výletníci v poklidných skalách, utěšená krajina i neobjevená divočina.
Dobře řízená šetrná turistika rodinného typu může přinést i renesanci genia loci, který v minulých desetiletích zčásti živořil. Taková turistika totiž mj. konkrétně vyvolává přeměnu tradičních (často velmi zanedbaných) roubených a hrázděných domů na citlivě opravené penziony, opravu sakrálních a jiných památek anebo třeba podporu využívání historických druhů dopravy (parník, tramvaj, vláčky) apod.:21MagdalénaSkutečně vidíte jako stěžejní podpořit v Českém Švýcarsku především turistický ruch?15:00Marek MrázAno, jiné reálné alternativy zde nevidím, netvrdím, že to má být výlučně cestovní ruch a určitě je nutné hovořit o cestovním ruchu, který je šetrný k lidskému i přírodnímu prostředí a přináší do něj nové podněty. Nechceme-li ale dále přihlížet odcházení kvalifikovaných lidí z regionu, nechceme-li lamentovat při srovnání fotografií pořízenými před sto lety a dnes, musíme se pokusit o návrat k tradiční pozitivní hodnotě Českosaského Švýcarska, a tou uměřená turistika je již téměř 150 let.:24Helena VinterováV jakém poměru je zájem o rozvoj regionu ze strany české a německé? V kterých oblastech se vám podařilo úspěšně spolupracovat?15:00Marek MrázMáme nesmírné štěstí na téměř ideální spolupráci s naším německým partnerem: Turistickým svazem Saské Švýcarsko, který nás i významně motivuje k dosahování srovnatelné kvality s nimi. Zájem o rozvoj regionu je určitě srovnatelný na obou stranách, jen kapacity (finanční, lidské, invenční apod.) na naší straně stále ještě trochu pokulhávají. Nejlépe se nám spolupracuje v oblasti turistického rozvoje a ekologické výchovy.:02J. ŽánJak se díváte na nedávné doporučení/návrh myslivců, aby při pohybu lesem byli návštěvníci oblečeni do reflexních vest? Podpoříte toto nějak oficiálně, nebo se vám tento požadavek zdá nereálný?15:01Marek MrázNaštěstí výkon práva myslivosti v Národním parku České Švýcarsko je pod plnou kontrolou Správy Národního parku, a tak u nás mohou návštěvníci bloudit lesy zcela bez obav. Osobně ten návrh považuji za absurdní a myslím, že problém by se měl řešit z druhého konce.:11anethDobrý den,
jak se díváte na práci agentury Czech Tourism. Je její činnost pro rozvoj turistického ruchu např. u vás v kraji nějak „viditelná“. Příp. s kým máte dobré zkušenosti?
Nejsem z oboru, pracuji v reklamě, ale přemýšlím o rozvoji „soft a inteligentní“ turistiky, jako o svém budoucím směřování. Vidím v té oblasti spoustu práce, která se dá ale udělat také zcela špatně a pokazit tak dobré cíle, které máte např. vy.15:01Marek MrázAgentura Czech Tourism je naprosto nepostradatelným aktérem v oblasti podpory domácího cestovního ruchu. V naší oblasti např. v poslední době sehrála velmi pozitivní roli, neboť - na rozdíl třeba od německé turistické centrály – byla spoluorganizátorem soutěže Evropská excelentní turistická destinace, již se nám podařilo vyhrát se zajímavým propagačním efektem. Velmi dobré zkušenosti se „soft/inteligentní“ turistikou mám např. z přírodních destinací Irska, kde umí sladit exkluzivitu s prožitkem nezatěžujícím přírodní prostředí:09V. KornelPodobně jako i jiné časopisy, i Respekt nedávno přišel (opět) s tématem odchodu některých lidí z města na venkov a nyní má téma návratu lidí do center měst - jaké máte aktuálně zkušenosti vy ve vašem regionu? Jak se starousedlící sžívají s „Pražáky“ kterým se velkoměsto zprotivilo a jak velký odsun lidí z venkova do měst (třeba za prací a lepším životem) registrujete?15:02Marek MrázTo je nepochybně dost komplexní sociologické téma. V regionu, kterému interně přezdíváme „drsný sever“, není dlouhodobé setrvání „Pražáků“ úplně běžné, mnoho lidí, kteří přišli do Sudet za romantikou, se po několika letech z různých důvodů vrátilo. Obecně pozoruji mírně klesající zájem o příchod z velkého města, v poslední době však o hodně radostněji vnímám návrat vysoce kvalifikovaných studentů či rodáků zpět domů. To je samozřejmě možné pouze v případě kvalitní pracovní nabídky, která je alespoň částečně srovnatelná s tou, která (by) je čekala v Praze, Liberci, Drážďanech…:36Olda SmetanaI když České Švýcarsko bylo nedávno vyhlášeno turistickou destinací roku, bude mu to reálně k užitku, jak moc a v čem konkrétně? Pro které turisty je ČŠ nejatraktivnější? V jakém duchu se nese tato turistická sezóna? Na které skuopinyse turistů se zaměřujete a čím chcete v budoucnu válcovat konkurenci?15:02Marek MrázOcenění EDEN 2009 je zejména (jako každé podobné ocenění) výborná bezplatná regionální reklama, v tomto případě o to cennější, že směřuje na návštěvníky z celé Evropy. České Švýcarsko je v letošním relativně slušné sezoně nejatraktivnější pro české návštěvníky (odhadujeme až 80%), zejména rodiny s dětmi. Do budoucna bychom chtěli více a více přitahovat návštěvníky zahraniční, snad nám jako konkurenční výhoda pomůže stále více diskutované zapsání Českosaského Švýcarska na Přírodní seznam Světového dědictví UNESCO.:54bertakProsím Vás jak se vyvíjí spolupráce Českého Švýcarska se Saským Švýcarskem?15:04Marek MrázSpolupráce mezi Českým a Saským Švýcarskem se odvíjí mimořádně dobře, zřejmě jako jediný evropský region máme dokonce jednotné společné logo přeshraniční destinace Českosaské Švýcarsko, realizujeme společné projekty v oblasti destinačního marketingu (propagační materiály, marketingové kampaně, filmy, systém orientačního značení), ekologického vzdělávání (programy pro děti i odborné konference) a další, nemohu zapomenout na výbornou spolupráci mezi Domem Českého Švýcarska v Krásné Lípě a Domem Národního parku v německém Bad Schandau. Usilujeme o to, aby politická hranice byla pro návštěvníka co nejméně zřetelná a turisté mohli využít širokou turistickou nabídku této přeshraniční oblasti, od golfového areálu v českém Janově až po wellnessový areál v saském Neustadtu.:43Petr KřížDobrý den,
Mám několik dotazů. Viděl byste jako reálné aplikovat způsob, kterým o.p.s. rozvíjí destinaci České Švýcarsko, i na větší území např. chráněnou krajinnou oblast? Jaké další formy podnikání (mimo cestovní ruch) považujete za nutné podporovat v turistických destinacích a jakým způsobem? Domníváte se, že by byl více efektivní vlastní dotační nástroj (např. globální grant) pro podporu turistických destinací, nebo je dostatečná možnost čerpání z jednotlivých finančních programů? Děkuji15:05Marek MrázPři vší skromnosti se domnívám, že model destinačního managementu prostřednictvím podobně konstruované organizace, jako je naše, je modelový a velmi dobře přenositelný na jiná území. Samozřejmě předpokládá značné pracovní nasazení všech aktérů a ochotu ke konstruktivní diskusi, zejména mezi místními samosprávami, podnikateli a správci přírodního území. Klíčové neturistické formy podnikání v podobných oblastech vidím v oblasti drobného podnikání a elegantní zemědělské výroby, která má návaznost na regionální tradice. Pár zajímavých příkladů od nás: mýdlárna v Růžové, výrobna přírodní kosmetiky v Krásné Lípě či kozí farma v Podluží. V případě, že existuje organizace našeho typu, globální finanční nástroj by byl naprosto nepochybně ideální formou.:29M. KubištaMá i České Švýcarsko problémy s kůrovcem? Jaké zastáváte řešení problému?15:05Marek MrázPodle mých aktuálních informací nijak zásadní. K této otázce se necítím příliš kompetentní, nicméně myslím, že by zde měly vítězit odborné argumenty, nikoliv pocitová argumentace.:54T. FořtStudoval jste u pani profesorky Librové?15:08Marek MrázAno, jsem jeden z prvních absolventů nového oboru humanitní environmentalistika či sociální ekologie, chcete-li, a paní profesorka byla i mou vedoucí diplomové práce na téma práce s veřejností v národních parcích ČR.:44I.T. and E.T.Používáte jako komunikační a propagační nástroj i internetové sociální sítě (např. Facebook, MySpace apod.)?
Jaký propagační nástroj se vám nejvíce osvědčil?15:10Marek MrázAno, díky našim invenčním kolegům máme na Facebooku skupinu České Švýcarsko, o. p. s., Letní fotografickou školu či například nadcházející cestovatelský ekofestival Sedm divů, který organizujeme v našem sídle v Krásné Lípě. Někteří kolegové včetně mě jsou na Facebooku k nalezení i ve formě osobní stránky.:37Petr KohoutVěnujete se dostatečně přípravě návrhu zapsání Českosaského Švýcarska do Seznamu UNESCO? Podle mých informací, pokud budete vyřazeni, tak se již příště účastnit nemůžete…15:15Marek MrázTa problematika je velmi rozsáhlá, neboť - jak správně poznamenáváte - jde o nominace celé přeshraniční oblasti Českosaského Švýcarska, na které se musí shodnout česká i saská politická reprezentace, od úrovní místních samospráv až po ministerstva životního prostředí. Tato shoda není jednoduchá, nicméně všechny studie, které byly na toto téma napsány, naznačují, že oblast Českosaského Švýcarska je zejména geologicky natolik výjimečná, že bychom mohli a měli uspět. Bohužel, přes veškeré úsilí stále ještě nebylo učiněno základní politické rozhodnutí, na základě kterého bychom mohli pečlivě začít připravovat oficiální žádost o zápis na seznam UNESCO.:19MartinaDobrý den, myslíte, že rozvoj Českého Švýcarska bude mít šanci po roce 2013, až už nebudou tak velké dotace z EU? Jak vidíte rozvoj regionu potom? Myslíte, že je šance získat větší podporu komerčního sektoru? A poslední dotaz - má neziskovka vašeho typu šanci v oblasti regionálního rozvoje přežít bez navázání na politiku (tak jak to nyní děláte)? Díky za odpověď a ať se daří.15:41Marek MrázDobrý den, zejména děkuji za milé přání. Šance realizovat tak široké spektrum aktivit, jako děláme nyní, bez dotací budou omezené, zvláště pro ty, kteří se na období po roce 2013 nezačnou připravovat již nyní. V naší společnosti jsme nastartovali poměrně bolestný proces přípravy na nové zdroje financování, které se budou skládat více a více z vlastních příjmů, sponzorských darů a zbylých (zejména přeshraničních) dotačních programů. Velkou radost máme zejména z tzv. destinačního fondu, do kterého přispívají obce, podnikatelé, kraj, správy chráněných území a který tvoří velký příslib pro rozvoj turistiky v regionu nezávisle na dotacích.
Větší podporu komerčního sektoru získat lze, ale bez vyváženého provázání s politickými strutkturami ne. Když se podívám do Saského Švýcarska není to ale jiné, to spojení je - při nějakých ambicích - nepostradatelné a nutné.:31Daniel GoldaMáte přehled kolik turistických kroužků, spolků a organizací na vašem území „operuje“? Jak úzké je vaše napojení na NP?16:00Marek MrázNP je náš zakladatel a velmi blízký partner v oblasti rozvoje cestovního ruchu, ekovýchovy apod. Těch spolků bude odhaduji do 20, aktivních nebude více než deset, o to větší mají ale náš respekt. Organizace, jako je Sdružení Tadeáše Haenkeho, Sdružení Studený a Lipnice, KČT Krásná Lípa, IDZ či ČSOP Tilia (omlouvám se všem, které jsem v rychlosti opomněl) odvádějí zcela nenahraditelný kus práce.:43Daniel GoldaJak je to s outdoorovými sporty? Cykloturistikou? Trempováním? Čtyřkolkami? Motorkami? Je to problém, nebo se vám daří rozumný kompromis?15:58Marek MrázV případech excentrických jedinců to problém být může (zejména čtyřkolky a motorky), nicméně obecně si myslím, že se daří najít rozumný kompromis i díky relativně rozumné politice Správy Národního parku České Švýcarsko.:46Jaroslav PrůšekAhoj Marku, nejprve ještě jednou gratuluju k obrovskému kusu práce, která je za vámi. Co máte nyní hlavně před sebou? Jak se vede vašemu novému Domu? Jakou má návštěvnost a jak jsou využívány jeho jednotlivé prostory? Držte se a pokračujte, České Švýcarsko, kterému tak rádi říkáme Krásné Švýcarsko, si to zaslouží.15:46Marek MrázAhoj Jardo, moc děkuji za gratulaci. Pro nezúčastněné konstatuji, že se zdravím se zástupcem dlouhodobého partnera naší organizace, kterým je společnost Maitrea a které, zejména Antonínu Koláčkovi, bych zde chtěl poděkovat za vše dobré, co pro České Švýcarsko udělala. Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě stále přitahuje nečekaných 35 000 návštěvníků ročně, největší zájem je o informační středisko a expozici včetně filmu Krajina tajemství. Velké pokroky děláme ve využívání konferenčních prostor, už jsem zmínil naše fotoworkshopy a cestovatelský festival 7 divů. Největší výzvou do budoucna zůstává zápis na seznam UNESCO, ale těším se např. i na obnovu ca 40 sakrálních památek, která nás čeká v příštím roce. Moc zdravíme z KŠ:-):14D. KolmannJsou hranice Českého Švýcarska vymezeny přesně? Odkud a kam sahá oblast Českého Švýcarska? Z kterých dobových historických či úředních materiálů vycházíte?15:53Marek MrázNejsou a v podstatě klíčovým vymezením do budoucna pro nás bude nová rajonizace českých destinací, kterou připravila agentura Czech Tourism. České Švýcarsko tam zhruba pokrývá oblast okresu Děčín a takové vymezení pokrývá ucelenou turistickou nabídku, která je pohodlně dostupné a vytváří tak velmi elegantní destinaci.:36MagdalénaKteré místo máte ve vašem národním parku nejraději? A proč?15:51Marek MrázNejraději putuji v poklidném prostoru mezi Sněžnou a Vlčí Horou na Krásnolipsku nebo na nekonečných loukách v okolí Chřibské. Každá možnost vystoupat na nějaký méně známý vyhlídkový bod - Křížový vrch u Rynartic, nová rozhledna na Studenci či Pastevní vrch u Růžové je mimořádným zážitkem. Pocit objevitele, korespondující s naším sloganem České Švýcarsko - krajina tajemství, je zde výjimečný.:33Ivana MentlíkováAhoj Marku, přidávám se a přeji Krásnému Švýcarsku, aby bylo nej-.15:48Marek MrázAhoj Ivo, (další milé duši Českého Švýcarska), moc děkuji, doufám, že se uvidíme na Dnech Českého Švýcarska: 11. 9. koncert Vašo Patejdla a skvělé Ivy Marešové, 12. 9. Parkmaraton.:41M. K.Paní Martině jste prozradil, že bez napojení na politické struktury je podpora rozvoje regionu nedostatečná - už jsem chtěl její vizi rozvoje regionu bez podpory politiků vyvrátit :-)
A tak se zeptám. Můžou výsledky podzimních voleb nějak narušit vaše plány do budoucna?15:56Marek MrázMyslím, že ne, unikát nejen Ústeckého kraje, kterým České Švýcarsko je, není takovým politikem, aby jej mohly ovlivňovat parlamentní volby. Ostatně velmi velkorysá podpora Ústeckého kraje Českému Švýcarsku zůstavá neztenčená i poté, co se vedení kraje podstatně obměnilo.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].