Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Rozhovory

S Lenkou Vochocovou o Inventuře "Netradičně"

Na téma pohledu lidí s mentálním hendikepem na politiku, společnost i kulturu, netradičního trénikového pracoviště, kde se invence tvůrčího týmu propojuje s nadáním, nadšením a kreativitou lidí, kteří od společnosti, ve které žijí, dostali nálepku „mentálně hendikepovaní“, jste mohli diskutovat s Lenkou Vochocovou, spoluzakladatelkou sdružení Inventura.

  • Autor: Karel Cudlín
• Autor: Karel Cudlín
  • Autor: Karel Cudlín
• Autor: Karel Cudlín

Lenka Vochocová

(*1979) je mediální teoretička, doktorandka mediálních studií na FSV UK a zakladatelka občanského sdružení Inventura. Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2002 pracovala ve společnosti Člověk v tísni, spolupracovala s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jeden svět 2006. Od roku 2005 se více věnuje genderové tematice. V roce 2002 začala pracovat jako asistentka lidí s mentálním hendikepem v občanském sdružení Rytmus (později Osa). Roku 2005 založila občanské sdružení

Inventura

, které pořádá například 

Normální festival

(více

zde

).

Na začátku nás nikdo neznal a nečekal, a byli jsme příliš nápadní,“ vzpomíná Lenka Vochocová, spoluzakladatelka Inventury, jak letos na jaře pod vedením režisérky Lindy Jablonské začaly s dokumentární dílnou. Inventura existuje už pět let, sdružení podporuje uměleckou a publicistickou tvorbu lidí s mentálním  handicapem (jedním z dlouhodobých cílů je vytvořit pro ně pracovní místa v kulturní oblasti). „Nejsympatičtější byli Liška a Schwarzenberg,“ vzpomíná na filmování Josef Fojt, hovorný a otevřený mladý muž s lehkým mentálním handicapem. (Z článku v Respektu 22/2010).

On-line rozhovor jehodinový,je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na dotazované osobnosti. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách. Vámi vložené dotazy se zobrazí s časovým zpožděním, po aktualizaci seznamu dotazů administrátorem.)

:50V. VojtěchovskýJiž máte konkrétní představu o další sérii reportáží nebo nějakou konkrétní nabídku reportáže? Do které oblasti se chystáte pustit? Který veřejný prostor chcete dobýt teď?11:14Lenka VochocováPo zveřejnění několika dílů Dokumentalit se nám začínají ozývat zástupci a zástupkyně organizací (komerčních i neziskových) a kulturních akcí s nabídkami, aby naše týmy vytvářely propagační videa (upoutávky na akce), reportáže, krátké vzdělávací nebo instruktážní filmy. Jsou to všechno zajímavé nabídky, v současné době připravujeme první reportáž se série videí, která se budou věnovat subkulturám, menšinovým aktivitám nebo jevům, které studující z našich dílen zajímají nebo znepokojují. Tématem první reportáže je vznik vesmíru a podle toho, co jsem slyšela během přípravného workshopu, to bude hodně alternativní příspěvek.:04K.K.Zaznamenala jste výrazný rozdíl ve vnímání demokracie u lidí s „mentálním hendikepem“ anebo je hodně podobný? Podle čeho se orientují v hodnocení demokracie? Neobáváte se přílišného vašeho vlivu? Tedy manipulace? Jak moc rádi nebo neradi o tématu demokracie diskutují? Jsou schopni samostatné diskuse bez vedení?12:20Lenka VochocováMy jsme téma voleb neuzavírali primárně jako téma demokracie, právě proto, abychom lidem v našem kurzu nic nepodsouvali (ostatně téma je jejich a jeho zpracování také). Samozřejmě jsme o nebezpečí manipulovatelnosti uvažovali, ale lidi v kurzu nás hodně rychle přesvědčili, že se ho nemusíme bát. O volbách a jednotlivých politických stranách diskutovali intenzivně, vzájemně si vysvětlovali své postoje, přesvědčovali se. Vedení se v dílně odehrávalo spíš na praktické úrovni a týkalo se hodně řemesla dokumentaristů/dokumentaristek - tj. jak lidi oslovovat, jak můžou jednotlivé otázky působit, jak přemýšlet o propojení jednotlivých mítinků a stran atd. Překvapilo nás, jak citlivě účastnice a účastníci dílny vnímali třeba program stran, které jejich slovy „mají něco proti menšinám, takže by mohli mít něco i proti nám“. :38Ida H.Podle čeho vybíráte zájemce do vámi nabízených kurzů? Je to nějak omezeno věkem? Musí zájemce přijít s nějakým doporučením?11:21Lenka VochocováHlavním kritériem výběru lidí do našich kurzů (tvůrčích dílen) je motivace a zájem, pak samozřejmě také talent. Na ten je ale možné usuzovat až na základě působení daného člověka v kurzu, takže se snažíme nikoho předem nevylučovat, lidi si můžou vyzkoušet, jak se jim u nás pracuje, jestli si vybrali správnou oblast, jestli je tvorba baví. Pracujeme s dospělými lidmi, což ale neznamená, že se k nám nemůžou přihlásit teenageři. Jen děti naší cílovou skupinou zatím nejsou. Drouhou rovinou je současný projekt tréninkového zaměstnávání lidí s mentálním hendikepem v oblasti kulturní produkce - tady probíhá výběr deseti lidí do týmu několikastupňově na základě detailních osobních pohovorů i praktických testů. :00Romana G.V čem je paní Vochocová hlavní smysl tohohle projektu? V čem je cíl? Má být někomu pomoženo, nebo se má jen někdo pobavit, zabavit? Přijde mi, že podobnými nápady se do všude hemží, jen ty hmatatelný výsledky jsou trochu chabé. Omlouvám se za svou skepsi, ale i zde také vidím myšlenku dobrou a cíl neurčitý…
Opravte mne pokud jej jen nejsem schopná vidět.
Děkuji vám předem za odpověď.11:05Lenka VochocováCílem projektu dokumentární dílny s Lindou Jablonskou je, stejně jako u všech ostatních projektů Inventury, podpořit tvůrčí aktivity lidí s mentálním hendikepem a prosadit jejich výsledky ve veřejném prostoru. Vycházíme z toho, že lidi s mentálním hendikepem a ti bez zjevného hendikepu o sobě pořád ještě bohužel moc nevědí, že fungují ve dvou víceméně oddělených světech. Lidi, se kterými pracujeme, mají zajímavé nápady, inspirativní myšlenky i životní zkušenosti a jsou schopni je předávat dál skrze umění nebo publicistickou tvorbu. Spousta lidí tohle neví a je to pro ně překvapivé zjištění. Během Normálního festivalu, naší tradiční podzimní mezinárodní kulturní akce, se nám vždy potvrzuje, že propojovat lidi skrze umění dává smysl, protože to kromě kulturního zážitku přináší i možnost potkat se, promluvit si, blíž se poznat a zbavit se tak některých předsudků nebo prostě jen zbytečného ostychu. :01Lenka H.Já vám všem moc fandím. Je skvělé co děláte a děláte to dobře. Máme se ještě hodně co učit jak se vzájemně nejen respektovat, ale i podporovat a být si prospěšní. Jsme však určitě na dobré cestě. Kdy a kde budou k vidění další výtvory společné práce? Co chystáte na Normální festival?
Držím pěsti. Lenka „Hříbek“11:27Lenka VochocováDěkujeme! V nejbližší době připravujeme prezentaci Normálního festivalu na filmovém festivalu v Karlových Varech a během Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Novinky se budou samozřejmě průběžně objevovat na našem webu. Téma letošního Normálního festivalu vychází z hesla Dobýváme veřejný prostor, připravujeme sérii hraných filmů a dokumentů, které promítneme v kinech Aero a Světozor, premiéru bude mít na festivalu připravovaný dokument o volbách 2010 pohledem lidí z inventurní dokumentární dílny. Událostí výtvarné části festivalu budou výstavy art brut světově uznávaných umělců Josefa Hofera z Rakouska a Justyny Matysiak z Polska, v divadelní části představíme pražskému publiku holandské divadlo Maatwerk vedené Koertem Dekkerem a těšíme se na nové představení Divadla Inventura. :29Monika FořtováBudete pořádat Normální festival i tento rok? Zatím jsem žádné informace nenašla. Je ještě brzy? Byla jste i letos na Jednom světě? Co vás nejvíce zaujalo a oslovilo?11:37Lenka VochocováSamozřejmě, letos se uskuteční pátý ročník Normálního festivalu (17.-20. listopadu) v kinech Aero a Světozor a v Experimentálním prostoru Roxy/NoD. Zrovna připravujeme festivalovou grafiku a znělku a brzy už snad zaktualizujeme i webové stránky. Největší přípravy se rozjedou tradičně od září. Na Jeden svět jsem se letos bohužel vůbec nedostala a dost mě to mrzí, ale snad si festivaly užiju aspoň o prázdninách.:05Matěj R.Čemu se tedy vy osobně nejvíce a nejraději z těch všech uvedených zájmů věnujete? Je zmíněn gender a pak zase dokumentární film a pak lidé s mentálním hendikepem… Dá se to jistě skloubit, ale nepotřebuje to netradiční inventuru? :-) Co je vám z toho všeho nejbližší?
 - A proč? Hezký slunečný den.
Matěj11:41Lenka VochocováMáte pravdu, že je toho někdy dost, ale inventuru provádím průběžně a zatím se pohybuju v reálných číslech :-) Ze všeho nejdůležitější je pro mě samozřejmě Inventura, která spojuje lidi s mentálním hendikepem a tvorbu (kam patří i dokumentární film z vašeho dotazu), gender je moje průběžné téma a v současné době se mu věnuju částečně ve své výuce na katedře mediálních studií a do velké míry ve své disertační práci, na které teď pracuju. :58Ivan D.O který vámi nabízený kurz (workshop) je největší zájem? Rostou už ve vašich dílnách výrazné talenty? Vaše netradiční pracoviště je poměrně dost z ruky, máte dílny i jinde? Meet Factory se podílí pouze poskytnutím prostor nebo i více?11:47Lenka VochocováVelký zájem je tradičně o kurzy zahrnující práci s technikou (filmová dílna, fotografický workshop), ale lidi vyhledávají i výtvarnou dílnu, divadlo nebo tvůrčí psaní - záleží na zájmu a dispozicích každého. S některými lidmi pracujeme už čtyři roky a vidíme, že jsou nejen výraznými talenty v určité oblasti, ale někteří z nich dokonce multitalenty v oblasti komunikace a tvorby (píšou, fotí, pokládají zajímavé otázky jako reportéři a reportérky, hrají divadlo). Odhalit u někoho výrazný talent je samozřejmě dlouhodobou záležitostí, ale o to radostnější to nakonec je. Meet Factory je trochu psychologicky nedostupná, to máte pravdu, ale jinak je to ze Smíchovského nádraží pár minut. Pro nás je to výborný a inspirativní prostor, ve kterém jsme v podstatě od začátku ateliérového programu, takže můžeme o to víc ocenit pozitivní změny, které se s prostorem i programem dějí, vnímáme se jako součást tohohle zajímavého projektu a díky přátelskosti a vstřícnosti týmu v Meet Factory tam máme skvělé zázemí. :39MagdaSe kterými kulturními organizacemi již nyní spolupracujete? Mají skutečně zájem spolupracovat s lidmi kteří absolvují vaše dílny i po skončení tohoto projektu? Jaký zájem je ze strany samotných mentálně handicapovaných?11:55Lenka VochocováMoc nás těší, že už existují média nebo kulturní organizace, které si všímají naší činnosti, šíří její výsledky dál a nabízejí různé formy spolupráce do budoucnosti. Nechci nikoho zvlášť jmenovat, protože takových organizací je hodně, s některými už připravujeme společné projekty. Pokud jde o zájem lidí s mentálním hendikepem, naše aktivity jsou pro řadu z nich něco úplně nového, neznámého, takže se v současné době hodně věnujeme právě představování naší činnosti a nabídky kurzů i zaměstnávání ve spřátelených organizacích poskytujících sociální služby lidem s mentálním hendikepem. Pro lidi, kteří s námi už pracují, je Inventura (podle zpětné vazby, kterou od nich máme) jednou z důležitých součástí jejich pracovní i volnočasové náplně.:22Ž. HánováJak to vypadá se zájmem o politiku a dění na politické scéně Česka nyní, po skončení voleb? Mají i nadále zájem o to co se v politice děje i když už to všeobecné napětí a mediální masáž skončili? Chystáte pokračování na regionální úrovni před volbami do krajských vlád?12:00Lenka VochocováNaše dokumentární týmy čeká ještě fáze přípravy střihu celého dokumentu k volbám 2010, takže zájem o téma u nich přetrvává, i když se už pouštějí do nových oblastí. Nápad s regiony a krajskými volbami je hodně zajímavý, děkujeme za něj! Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi v krajích, kde realizujeme vzdělávací a tvůrčí workshopy a tohle by bylo určitě hezké propojení. :33KristýnaDobrý den,nejdřív bych chtěla říct, že se mi výsledky práce Inventury moc líbí a stejně tak všem, kterým jsem videa i blogy přeposílala. Chtěla bych se zeptat, jaké kulturní instituce mají zájem o vaše další reportáže a jestli se tým lidí, kteří na nich budou pracovat bude nějak lišit od volebního týmu. Také by mne zajímalo, odkud čerpáte zdroje na financování projektů, přispívá vám na ně například i město?Přeji, ať se vám i nadále daří!12:04Lenka VochocováDíky moc, síťová média a přeposílání videí nám hodně pomáhají šířit výsledky naší práce, takže vážně děkujeme! O další reportáže od nás se zajímají třeba neziskovky, které s naší činnosti tématicky souvisí, ale i různé weby a internetové televize nebo třeba hudební festivaly. Na výrobě některých videí budou pracovat titíž lidé, kteří vytvářeli dokument o volbách 2010, ale díky projektu tréninkového zaměstnávání budeme mít v týmu i další posily. V současné době je Inventura financovaná z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (projekty OPLZZ a OPPA), Normální festival je zatím podporovaný hl. m. Praha, Ministerstvem kultury, v loňském roce ještě Mezinárodním visegradským fondem nebo Česko-německým fondem budoucnosti. Působení dokumentaristky Lindy Jablonské v Inventuře financuje Nadace Vodafone. :57Kamila BobysudováMáte informace o podobných projektech i v jiných krajích? Hlásí se vám s příspěvky na Normální festival i odjinud než z Prahy? Existuje něco podobného třeba i v okolí Plzně? Karlových Varů?
Pořádáte semináře k tomuto tématu? Právě třeba i v jiných městech než jen v té Praze? Děkuji za informnace.12:10Lenka VochocováVytváření sítě spolupracujících organizací v České republice (ale i v mezinárodním měřítku) je jedním z našich hlavních cílů, pravidelně spolupracujeme s organizacemi v krajích, kde realizujeme tvůrčí workshopy (v minulosti to byly kurzy animace, v současné době jezdíme do krajů s workshopy dokumentární a publicistické tvorby - fotka, dokument, rozhlasová reportáž). Víme o řadě projektů divadel lidí s mentálním hendikepem nebo o natáčení hraných filmů a doufáme, že se nám budou ozývat stále další organizace (třeba i z okolí Plzně nebo Karlových Varů). :50GeorgNeuvažujete třeba i o škole graffiti pro menálně hendikepované? Mě to přijde jako fakt dobrý způsob vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů a možná i někteří z nich by se v tom našli…12:15Lenka VochocováTo je rozhodně skvělý nápad, my se žádnému druhu umění nebráníme a každý nový podnět vítáme. Nabízíte se jako lektor? :-):21RadanaJaké jsou Lenko vaše postřehy z vámi vedeného tvůrčího psaní? Bude z toho knížka?
Účastníte se s Inventurou i některých letních festivalů?12:16Lenka VochocováTvůrčí psaní se v Inventuře zatím teprve rozjíždí a uvažovat o knížce by asi bylo předčasné, i když bychom samozřejmě rádi nějaký počin v téhle oblasti uskutečnili (tohle staré dobré médium máme dost rádi). Myslím že třeba kniha blogů by mohla být v budoucnu reálná. V dílně tvůrčího psaní ale pomalu vznikají taky scénáře k budoucím krátkým filmům nebo básně, tak uvidíme, kam se časem posuneme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].