85-mobr-Pernes.jpg
85-mobr-Pernes.jpg • Autor: Respekt

Zdeněk Pernes

:10R. Karpíšek
Dobrý den.
Pane Pernesi, co přesně je konkrétním a hlavním cílem vaší rady?
15:02Zdeněk Pernes
Děkuji za zájem o činnost konfederace seniorských organizací ČR. Hlavním posláním RS ČR je v souladu s kompetencemi a nástroji občanského sdružení zajišťovat generacím třetího a čtvrtého věku důstojný život. A to odpovídající podmínkám třetího tisíciletí v Evropském prostoru. Rozsah aktivit, kompetence a funkce viz blíže stanovy RS ČR na www.rscr.cz.
:43Vl. Havránek
V anotaci je zmínka o mezigeneračním dialogu - pracujete na zvýšení počítačové gramotnosti seniorů? Je toto zahrnuto ve vašich aktivitách? Mají senioři zájem o komunikaci prostřednictvím internetu?
15:07Zdeněk Pernes
Ano, i Rada seniorů ČR poskytuje poradenství pro práci seniorů na internetu. Pro rok 2008 připravujeme rozšíření těchto aktivit. Poradenství je též poskytováno prostřednictvím našeho periodika, tj. prostřednictvím Doby seniorů. I dle našeho poznání počítačová gramotnost seniorů narůstá, návštěvnost webových stránek RS ČR je cca 3 000 měsíčně. Současně je třeba dodat, že počítačové kurzy pořádají i členské organizace rady seniorů.
:50Stanislav Aubrecht
Vaše rada připomínkuje zákony. Máte na to svůj vlastní tým odborníků? V jakém počtu? Akceptujete i připomínky seniorů, kteří nejsou členy vaší organizace?
15:17Zdeněk Pernes
Ano, máme různé odborné a expertní týmy, cca v počtu 25 členů. Samozřejmě akceptujeme všechny moudré návrhy.
:05Ivan Spáčil
Jak hodnotíte situaci našich seniorů v porovnání se situací na Slovensku? Máte přehled o situaci seniorů v postkomunistických zemích? Odkud čerpáte návrhy a připomínky k důchodové reformě?
15:20Zdeněk Pernes
Senioři na Slovensku jsou na tom relativně lépe než senioři čeští, ale absolutním porovnání hůře. Částečný přehled o sociálním postavení seniorů v evropských zemích máme. Viz číslo 3 a č 4 Doby seniorů. Návrhy k penzijní reformě zpravovávají naši experti. Poznání, a to komplexní se snažíme mít vlastní.
:00J. Vačkář
Z jakého popudu Rada seniorů vznikla? Bylo třeba sjednotit jednotlivé organizace? Jaké pravomoce máte v rukách? Nepřebýjí se jednotlivé kompetence? Podléhá vaše rada nějaké kontrole?
15:24Zdeněk Pernes
Rada seniorů ČR vznikla de - facto dne 29.4. 2005 a de - iure 4.7. 2005. A to po vzoru sousedních zemí Evropy. Ano, ambiciózním cílem RS ČR je sjednotit veškeré organizované seniory. Kompetence s členskými organizacemi Rady se nepřekrývají. Jsme reprezentativní seniorskou organizací s významným mandátem vyjednávat za celou seniorskou populaci s ústavními činiteli, připomínkovat zákony, atd. Jsme občanské sdružení nezávislé na státu, na politických stranách, atd. tedy nikdo nás nekontroluje.
:14Fr. Vlček
Je Rada seniorů apolitická?
15:34Zdeněk Pernes
Ochrana přiměřeného sociálního postavení seniorské populace, ochrana dostupnosti bydlení, kvalitní zdravotní péče, dostupnosti sociálních sluřeb, atd. je vysoce politickou záležitostí. Rada seniorů je ale občanské sdružení nadstranické. A to důsledně.
:07Ida Schönfelderová
Viděla jsem na vašich webových stránkách složení revizní komise? Co je náplní práce této komise? Děkuji Vám za dopověď.
15:42Zdeněk Pernes
Náplní revizní komise je kontrolovat hospodaření všech struktur rady seniorů ČR a jejich pracovišť. A to tak, aby prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně. V praxi se vyjadřuje ke všem projektům a k rozpočtům a k výsledkům jejich realizace.
:58Jakud Zázvorka
Nemáte někdy pocit, že se nyní stává trendem, že politici používájí řešení problémů seniorů ke svému zviditelnění?
15:43Zdeněk Pernes
Ano, a to nejenom pocit.
:20Jiří Tejnor
Má Rada seniorů přesnou a jasnou vizi důstojného stárnutí?
15:48Zdeněk Pernes
Ano, vizi samozřejmě máme. Dlouhodobě a prostřednictvím všech nástrojů, které máme k dispozici se snažíme zajistit, aby se sociální postavení českých seniorů, měřené obecným náhradovým poměrem, nezhoršovalo. K tomu jsme orientovali také naši koncepci penzijní reformy. Pečlivě sledujeme sociální postavení seniorů v evropských státech a při každé příležitosti je odpověným ústavním činitelům zdůrazňujeme. Naposledy 1. října 2007 prezidentu republiky. Viz „Zásadní problémy generací třetího a čtvrtého věku na počátku třetího tisíciletí.“ (www.rscr.cz)
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na web@respekt.cz.
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte