Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Rozhovory

O třetí generaci se Zdeňkem Pernesem

Na vaše dotazy k činnosti Rady seniorů, potřeby mezigeneračního dialogu a zajištění důstojného stárnutí odpovídal předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Zdeněk Pernes

:10R. KarpíšekDobrý den.
Pane Pernesi, co přesně je konkrétním a hlavním cílem vaší rady?15:02Zdeněk PernesDěkuji za zájem o činnost konfederace seniorských organizací ČR. Hlavním posláním RS ČR je v souladu s kompetencemi a nástroji občanského sdružení zajišťovat generacím třetího a čtvrtého věku důstojný život. A to odpovídající podmínkám třetího tisíciletí v Evropském prostoru. Rozsah aktivit, kompetence a funkce viz blíže stanovy RS ČR na www.rscr.cz.:43Vl. HavránekV anotaci je zmínka o mezigeneračním dialogu - pracujete na zvýšení počítačové gramotnosti seniorů? Je toto zahrnuto ve vašich aktivitách? Mají senioři zájem o komunikaci prostřednictvím internetu?15:07Zdeněk PernesAno, i Rada seniorů ČR poskytuje poradenství pro práci seniorů na internetu. Pro rok 2008 připravujeme rozšíření těchto aktivit. Poradenství je též poskytováno prostřednictvím našeho periodika, tj. prostřednictvím Doby seniorů. I dle našeho poznání počítačová gramotnost seniorů narůstá, návštěvnost webových stránek RS ČR je cca 3 000 měsíčně. Současně je třeba dodat, že počítačové kurzy pořádají i členské organizace rady seniorů.:50Stanislav AubrechtVaše rada připomínkuje zákony. Máte na to svůj vlastní tým odborníků? V jakém počtu? Akceptujete i připomínky seniorů, kteří nejsou členy vaší organizace?15:17Zdeněk PernesAno, máme různé odborné a expertní týmy, cca v počtu 25 členů. Samozřejmě akceptujeme všechny moudré návrhy.:05Ivan SpáčilJak hodnotíte situaci našich seniorů v porovnání se situací na Slovensku? Máte přehled o situaci seniorů v postkomunistických zemích? Odkud čerpáte návrhy a připomínky k důchodové reformě?15:20Zdeněk PernesSenioři na Slovensku jsou na tom relativně lépe než senioři čeští, ale absolutním porovnání hůře. Částečný přehled o sociálním postavení seniorů v evropských zemích máme. Viz číslo 3 a č 4 Doby seniorů. Návrhy k penzijní reformě zpravovávají naši experti. Poznání, a to komplexní se snažíme mít vlastní.:00J. VačkářZ jakého popudu Rada seniorů vznikla? Bylo třeba sjednotit jednotlivé organizace? Jaké pravomoce máte v rukách? Nepřebýjí se jednotlivé kompetence? Podléhá vaše rada nějaké kontrole?15:24Zdeněk PernesRada seniorů ČR vznikla de - facto dne 29.4. 2005 a de - iure 4.7. 2005. A to po vzoru sousedních zemí Evropy. Ano, ambiciózním cílem RS ČR je sjednotit veškeré organizované seniory. Kompetence s členskými organizacemi Rady se nepřekrývají. Jsme reprezentativní seniorskou organizací s významným mandátem vyjednávat za celou seniorskou populaci s ústavními činiteli, připomínkovat zákony, atd. Jsme občanské sdružení nezávislé na státu, na politických stranách, atd. tedy nikdo nás nekontroluje.:14Fr. VlčekJe Rada seniorů apolitická?15:34Zdeněk PernesOchrana přiměřeného sociálního postavení seniorské populace, ochrana dostupnosti bydlení, kvalitní zdravotní péče, dostupnosti sociálních sluřeb, atd. je vysoce politickou záležitostí. Rada seniorů je ale občanské sdružení nadstranické. A to důsledně.:07Ida SchönfelderováViděla jsem na vašich webových stránkách složení revizní komise? Co je náplní práce této komise? Děkuji Vám za dopověď.15:42Zdeněk PernesNáplní revizní komise je kontrolovat hospodaření všech struktur rady seniorů ČR a jejich pracovišť. A to tak, aby prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně. V praxi se vyjadřuje ke všem projektům a k rozpočtům a k výsledkům jejich realizace.:58Jakud ZázvorkaNemáte někdy pocit, že se nyní stává trendem, že politici používájí řešení problémů seniorů ke svému zviditelnění?15:43Zdeněk PernesAno, a to nejenom pocit.:20Jiří TejnorMá Rada seniorů přesnou a jasnou vizi důstojného stárnutí?15:48Zdeněk PernesAno, vizi samozřejmě máme. Dlouhodobě a prostřednictvím všech nástrojů, které máme k dispozici se snažíme zajistit, aby se sociální postavení českých seniorů, měřené obecným náhradovým poměrem, nezhoršovalo. K tomu jsme orientovali také naši koncepci penzijní reformy. Pečlivě sledujeme sociální postavení seniorů v evropských státech a při každé příležitosti je odpověným ústavním činitelům zdůrazňujeme. Naposledy 1. října 2007 prezidentu republiky. Viz „Zásadní problémy generací třetího a čtvrtého věku na počátku třetího tisíciletí.“ (www.rscr.cz)

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].