Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Projekt FUTURA

Jak rozložit bioodpad? Návod je na internetu

Slupky od ovoce či zeleniny, čerstvě posekaná tráva, napadané listí. Bioodpad. Na lidi, kteří podceňují jeho možný přínos pro obhospodařování půdy nebo jednoduše nevědí, jak jej dále zpracovávat či se jej jen správně zbavit, se zaměřuje hned několik českých internetových stránek.

Problematika správného nakládání s bioodpady bije do očí a především do nosu více ve městech než na vesnicích. Vesnické komposty jsou v městských ulicích suplovány páchnoucími kontejnery s komunálním odpadem.

Už jen ony jsou pádným důvodem, proč uvažovat o domácím nebo kolektivním kompostování. Lidé, kteří přeměňují bioodpad na kompost, získávají kvalitní hnojivo a zároveň méně zatěžují životní prostředí. Méně totiž zaplňují skládky a předcházejí úniku metanu, skleníkového plynu, který se v rozehřátých popelnicích z rozkládajícího se bioodpadu uvolňuje.

Osvětovou kampaň podporující kompostování bioodpadu vytvořilo za podpory Magistrátu hlavního města Prahy občanské sdružení Ekodomov. Webová stránka projektu Dejte šanci bioodpadu (www.biosance.cz) může oslovit různé kategorie spotřebitelů. Návod, jak si poradit s bioodpadem zde najdou obyvatelé bytových jednotek, lidé s vlastním rodinným domkem, firmy, organizace a na nejvyšší úrovni i obce a města. Atraktivitu webových stránek posiluje i soutěž kompostů a hra, která jednoduchou formou přibližuje problematiku třídění odpadu.

Občanské sdružení Ekodomov poskytuje řadu užitečných informací o biologicky rozložitelném odpadu i na svých internetových stránkách www.ekodomov.cz. Součástí stránky je i obsáhlá poradna, přehled legislativních kroků týkajících se bioodpadu, tematické články a motivační komiksy.

Výhody kompostování biologicky rozložitelného odpadu zdůrazňují i Pražské služby, organizace, která má na území Prahy na starosti svoz odpadu. Těm, kteří nemohou likvidovat odpad ve vlastním kompostu, nabízejí možnost odkládat jej do kompostejneru.

Jde o speciální popelnici, kterou organizace odváží do bioplynových stanic. Informace o sběru biodpadu na území hlavního města však nejsou k dispozici pouze na webových stránkách Pražských služeb (www.psas.cz), různým možnostem kompostování, s důrazem na výhody domácích kompostů, se věnuje i Informační servis o životním prostředí v Praze, který je dostupný na adrese envis.praha-mesto.cz.

Článek vznikl v rámci projektu Futura financovaného Evropským sociálním fondem, Českou republikou a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt Institut, o.p.s.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].