Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Glosa

Češi stále liberálnější

Je stále zřejmější, že česká společnost má sklon k liberálním názorům. Potvrdily to i další výzkumy agentury CVVM, která se veřejnosti ptala na postoje k právům homosexuálů, ale i na eutanazii či interrupce.

Je stále zřejmější, že česká společnost má sklon k liberálním názorům. Potvrdily to i další výzkumy agentury CVVM, která se veřejnosti ptala na postoje k právům homosexuálů, ale i na eutanazii či interrupce.

Liberální vnímání společnosti dokonce posiluje. Zatímco v roce 1990 bylo jen 60 % veřejnosti ochotno dát ženě právo na umělé přerušení těhotenství, dnes je to už 72 %. Proti tomuto právu je za každých okolností jen jedno procento, zbývající část společnosti by byla pro přerušení v případě ohrožení života ženy.

Eutanazii, tedy ukončení života nevyléčitelného pacienta, schvaluje 57,6 % Čechů. To je překvapivé vzhledem k tomu, že jde o velmi kontroverzní otázku.

Zdá se, že na společnost postupně působí veřejná debata, která odkrývá různá tabu. Naopak, pokud se výzkumníci ptají na věci, které jsou zatím mimo veřejnou diskusi, jsou zdejší obyvatelé spíše proti.

Dokazují to i výzkumy, jež se týkají práv homosexuálů. Zatímco drtivá většina schvaluje registrované partnerství, s adopcí dětí homosexuálními páry by souhlasilo jen 22 %. Nepochybně je to dáno i tím, že o možnosti adopce se v Česku ještě ani nemluví.

Vývoj názorů dává naději, že je ve společnosti možné bourat předsudky. I když by určitě někdo namítl, že Češi jsou zkrátka jen lidé bez větších hodnot. Vždyť se tu tak špatně vede katolické církvi. Data věnující se interrupci ale ukazují, že liberálové převládají i mezi křesťany. Těch je v Česku kolem 30 % a jak už bylo řečeno výše, jen jedno procento Čechů by ji zakázalo úplně.

Ještě by to chtělo, aby se liberalismus odrazil i na postojích k národnostním menšinám. Zejména aby se změnil nevraživý postoj k romské komunitě. Tady je to ale nepochybně dlouhodobý proces, protože společnost je lidmi, jako je například i Jiří Čunek, utvrzována v předpojatostech.

Veřejné mínění o interrupci a eutanazii [.pdf]

Češi o některých právech homosexuálních párů [.pdf]

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].