Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Vaše dopisy

Rubrika Dopisy

RESPEKT 19/2010

Chtěl bych jen stručně zareagovat na dopis pana Zdeňka Susy, jímž komentoval rozhovor o Máchově poutnické cestě, který se mnou udělal pro Respekt (Cesta je způsob, jak poděkovat, Respekt 17) Petr Třešňák. Během spontánního rozhovoru se občas vyrojí nejasnosti i přeřeknutí, které je třeba korigovat dodatečnou autorizací. Bohužel v případě tohoto rozhovoru jsme to už nestihli. Nebyl čas před tiskem čísla ty moje korektury zanést. Je to však především moje chyba.

Jen stručná poznámka k Máchově próze Marinka. I když se Marinka odehrává v Praze, je tématem i svou náladou spjata s Máchovým Májem a především s jeho Poutí krkonošskou. Tvoří s nimi v tomto smyslu triádu děl, obsahově spojených s jeho iniciačním putováním do Krkonoš. Je Máchou fabulována jako autobiografická - zachycuje období od 10. srpna do 6. září 1833, tedy před jeho poutí do Krkonoš a po návratu z ní. Pouť krkonošská je rámcem celého příběhu Marinky, několikrát se v ní o ní mluví. V tomto smyslu je to próza "poutnická“, spojená také s krajinou tohoto putování, především s panorámatem Krkonoš - viz zajímavý odkaz na Goethovu báseň Mignon, který se objevuje i v Máchově kresbě panorámatu Krkonoš. Ale pro mě je spojená i s Bezdězem, jelikož Bezděz a Sněžka jsou v Máchově poutnické obraznosti spolu vnitřně spojeny, jsou to dvě důležité "hory transformace“ v jeho pouti krkonošské, v jeho osobním rituálu přechodu.
Jiří Zemánek

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].