Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Vaše dopisy

Naše drahá armáda

RESPEKT 10/2010

Některé informace z článku je nutné uvést na pravou míru. Tvrzení o údajném „pronásledování“ pana Bochníčka ze strany Ministerstva obrany je mylné: ministerstvo obrany v současné době vede s panem Bochníčkem dva civilní soudní spory o náhradě škody, a to na základě závěrů NKÚ z roku 2008. Stejně tak je potřebné upřesnit okolnosti tzv. kauzy „předražené zakázky na teplofikaci klatovských kasáren“. Pan Bochníček jako bývalý ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy vypsal v roce 2005 tuto zakázku na dodávku tepla plynovými kotelnami v limitu 55 mil. Kč, přičemž nejvýhodnější nabídka dosáhla výše 53 mil. Kč. Zakázku zkoumal ÚOHS Brno, který rozhodl ve prospěch zadavatele. Pan Bochníček vydal souhlas s uzavřením smlouvy. Teprve poté ji zrušil a realizoval zakázku připojením na centrální zdroj tepla, čímž došlo ke snížení nákladů na 33,5 mil. Kč. K žádnému mrhání veřejnými prostředky tedy nedošlo, na údajnou korupci upozornil s odstupem několika měsíců pouze média. Jeho podezření se nepotvrdila.
Srovnání cen stříhání trávníku popsané panem Bochníčkem je rovněž zavádějící. Jím uváděných 750 tisíc Kč je cena za jedno stříhání. V roce 2008 proběhlo otevřené výběrové řízení na nového dodavatele a od loňského roku Ministerstvo obrany tuto službu nakupuje za 990 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 sice došlo ke zvýšení jednotkové ceny z 0,47 Kč/m² na 0,62 Kč/m², zároveň ale i ke zvýšení kvality a rozsahu těchto služeb.
Dále lze k článku uvést, že se trend zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva obrany v poslední době ubírá pozitivním směrem. Významně se snížil podíl nákladů na zakázky zadávané přímo, poklesly i celkové náklady na tyto dodávky. Vedení resortu dnes přitom razí jednoznačný zájem nakupovat jen takovou techniku, kterou vojáci skutečně potřebují pro plnění svých úkolů, zvýší jejich bezpečnost a bezpečí našich občanů. Toto jednoduché motto nebylo vždy v minulosti pravidlem. Podíl vynaložených peněz na zakázky zadané přímo v letech 2001–2004 dosahoval 60– 75 %. V posledních třech letech se tento podíl pohyboval kolem 20 %. V letech 2001–2006 dosáhly celkové náklady na zakázky zadané přímým oslovením 50 miliard korun. To je neporovnatelné s posledním obdobím.
Současné vedení Ministerstva obrany věnuje velké úsilí zvýšení transparentnosti zadávacích řízení. V nejbližší době představí opatření k eliminaci prostoru pro korupci, na kterých od ledna letošního roku spolupracuje s nevládními organizacemi. Posílí tak kontrolu nad zadáváním veřejných zakázek a zvýší transparentnost akvizičního procesu.
Lucie Kubovičová, tisková mluvčí Ministerstva obrany

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].