0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Literární příloha28. 6. 20209 minut

Zákon o spisovatelích

Pracovní verze podnětu ministerského experta stran regulace používání písmen osobami provozujícími spisovatelskou činnost

György Spiró
VISEGRÁD. • Autor: Milan Jaroš

Vedeni poznanou nutností racionální dělby lidských zdrojů navrhujeme v těsné součinnosti se Sociolingvistickou pracovní skupinou Maďarské akademie věd (MAV) a s Úřadem pro duševní vlastnictví (ÚDUV) zavedení daně z abecedy.

Plátci této daně budou spisovatelé mladší 26 a starší 62 roků.

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Spisovatelé starší 26 a mladší 62 roků budou placení této daně zproštěni a budou moci používat všechna písmena abecedy bez omezení. Avšak vzhledem k tomu, že maďarský Základní zákon (zastaralým názvem Ústava) neobsahuje ve vztahu k používání abecedy žádná ustanovení, není tato úleva nezadatelným právem každého občana, v důsledku čehož jsou i daně zproštění spisovatelé povinni obrátit se za účelem používání písmen abecedy s příslušnou žádostí na Autorskoprávní výbor (AV) Úřadu pro duševní vlastnictví. Vystavené užívací povolení musí být každoročně obnoveno. V případě, že je chování spisovatele nezávadné, nelze mu vydání užívacího povolení odepřít. Závadné chování má naopak za následek vyloučení spisovatele z okruhu potenciálních uchazečů o osvobození od uvedené daně.

V rámci Úřadu pro duševní vlastnictví bude zřízen Odbor dohledu nad dobrými mravy (ODODOM), jehož zaměstnance vybere Sociolingvistická pracovní skupina MAV a příslušný odbor ministerstva z řad členstva Maďarské státní umělecké akademie (MASUMA). Zaměstnanci ODODOM budou vyvíjet činnost ve finančně honorované formě a budou svoláváni ad hoc. K deseti zaměstnancům může Svaz maďarských spisovatelů delegovat jednoho zástupce,…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc