Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Hazard není hodnota

Respekt 7/2017

Reagujeme na nepřesnost v článku Hazard není hodnota. Mechanismus možného blokování internetových stránek (popřípadě plateb) zákon o hazardních hrách upravuje jinak, než je v článku popsáno. Ministerstvo financí s provozovatelem ilegálního hazardu zahájí správní řízení v intencích stanovených správním řádem. (Doposud byla takto zahájena čtyři správní řízení.) Pokud se ve správním řízení, které v sobě může zahrnovat i případné odvolací řízení (tzv. rozklad), prokáže provozování hazardní hry bez příslušného povolení na konkrétní internetové stránce, ministerstvo financí ji po nabytí právní moci správního rozhodnutí zapíše na tzv. Seznam nepovolených internetových her.

Tento seznam již byl zřízen na internetových stránkách ministerstva, je však prozatím prázdný, tj. nikdo na něj zatím zapsán nebyl. Do patnácti dnů od zápisu na tento blacklist má kaž-
dý poskytovatel internetového připojení působící v ČR povinnost blokovat přístup k této internetové stránce. Současně má každá banka povinnost blokovat platby související s bankovním účtem, který je taktéž uveden na tomto blacklistu (jedná se o účet, který je využíván k provozování internetové hazardní hry bez povolení).

Filip Běhal, ministerstvo financí

Anketa

Respekt 8/2017

Děkuji za zveřejnění názorů čtyř činovníků ODS na mladého pana Jakuba Čecha. Zase se mi trochu rozšířily obzory a o něco lépe chápu, jak zoufale mimo mohou být někteří politikové a proč potom mluví a jednají tak, jak to vidíme.

Pokud se pamatuji, Jakub Čech sleduje doma v Prostějově dění ve městě a pracuje na tom, aby se radnice k občanům chovala, jak se patří – podávala jim informace, i když jsou neplnoletí, nevytvářela dobře placená zbytečná teplá místečka, neprodlužovala svévolně a protizákonně lhůty na vyřízení některých podání (petic, konkrétně). Plus si ve svém městě všímá dalších věcí. Pokud to pánové nevědí, tak takový člověk, i když je nezletilý, je občan v plném smyslu toho slova, ne idiot (v antickém smyslu toho slova, tedy člověk nedbající o věci veřejné). To je ten člověk, od něhož se odvozuje pojmenování jejich strany.

Buď jim to zcela uniká, nebo to pomíjejí úmyslně. Pokud pan Klaus jr. (mimo zmíněnou anketu) nedokáže rozlišit mezi pozorným občanem, který hájí svá práva (což mu opakovaně potvrdil soud), a Pavkou Morozovem, který udal své rodiče a poslal je tak do koncentráku – asi by se sebou měl něco dělat, než zase něco řekne či napíše.

I pana Vondru pobavilo přirovnání k Pavlíku Morozovovi. Jakub Čech prý sice neudává rodiče (bod pro všímavého pana Vondru), ale tento druh údajného ideologického aktivismu mu prý vadí. Kontrola veřejných prostředků v demokracii se prý má odehrávat jinak, žádné ošklivé šťourání do vyúčtování firem.

Petr Valenta

Klaus 2.0

Respekt 10/2017

Dovolil bych si podotknout, že Petr Mach není „radikálně pravicový“, nýbrž liberál, liberální, v původním významu tohoto slova. I Strana svobodných občanů je stranou liberální, ne pravicovou či radikálně pravicovou, jako je třeba Úsvit nebo SPD. Zřejmě vás mate, že slovo „liberální“ si poslední dobou přivlastňují socialisté různých odstínů, od zelené přes oranžovou až skoro k rudé, kteří individuální svobodu a zodpovědnost nahrazují příkaznictvím a přerozdělováním.

Karel Šebesta

Musím zareagovat na téma o Václavu Klausovi ml., neboť jsem taktéž pedagog, a to, co hlásá Klaus ml., by znamenalo zánik českého školství. Netvrdím, že česká vzdělávací soustava je ve vynikajícím stavu (například ve srovnání se skandinávskými zeměmi, zejména s velebeným Finskem), ale páně Klausovy návrhy na změny (zrušení deváté třídy, návrat k centrálním učebním osnovám a konec školních vzdělávacích programů, přehnaný důraz na dril a kázeň) by znamenaly notný skok zpět do minulosti.

Klaus ovšem moc dobře ví, co chce o současných trendech ve školství nepříliš poučená veřejnost slyšet – stop inkluzi a multikulturalitě, především migraci a migrantům, razantní omezení činnosti nevládních organizací. Proto pořádá četné „spanilé“ jízdy po Česku, na kterých šíří svá „moudra“ a nenávistné postoje, čímž si cíleně otevírá cestu pro své dosud nenaplněné ambice v mocenských pozicích, ať už v ODS, nebo následně v Poslanecké sněmovně. Přímo se děsím toho, kdyby se takový bezskrupulózní člověk měl stát třeba ministrem školství…

Aleš Franc, Brandýs nad Labem

Oprava

V článku Klaus 2.0 v minulém Respektu jsme chybně uvedli, že Václav Klaus se zúčastnil konference organizované serverem Protiproud. Ve skutečnosti konferenci pořádala Akce D.O.S.T. a majitel Protiproudu Petr Hájek byl vedle Klause jedním z hlavních řečníků.

V článku Nová konfrontace z The Economist (Respekt 9/2017) jsme slovní spojení „bad actor“ v textu chybně přeložili, takže věta nedávala příliš smysl. Správně měla znít: Írán možná je, jak řekl senátor Lindsey Graham 19. února, „škůdce – v nejširším smyslu tohoto slova“.

Za nepřesnosti se čtenářům omlouváme.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].