Kultura

Hledání stop sociologie v nesociologických vědách

Jak sociologie působila na ostatní obory? To si předsevzala zodpovědět Olga Vodáková. Náměty, jež nadhazuje, jsou potenciálně inspirativní, způsob zpracování už méně. Mnohé teze nejsou překvapivé, i když občas sebe samu staví do pozice bořitele mýtů. Některé závěry sice mají svoji hodnotu, jenže autorka (1971) se nezřídka omezuje na emfatické výkřiky typu „Nezdá se vám náhodou, že Josef Čapek nebyl jen mladý vizionář z oblasti výtvarného umění, ale že byl i sociologem od ‚přírody‘?“.

A hlavně knize chybí systematičnost.  Při exkurzech do beletrie vyjmenovává některé autory detektivek zkoumající sociologii města, ale nechává stranou mnohem výraznější příklady literátů zaměřujících se na jistou společenskou vrstvu (Karel Poláček) nebo jeden stav (ruralisté). Problematické je také to, jak píše o etologii. Zakladatelské osobnosti tohoto oboru u nás, Zdeňku Veselovskému, a zvláště jeho knize Etologie. Biologie chování zvířat vytýká, že v ní chybí propojení lidského a mimolidského světa. Přitom jeho text obsahuje kapitolu o sociálním chování s pasážemi o společenské hierarchii, ritualizovaných soubojích, altruismu a vnitrodruhové agresivitě. Rovněž v ní najdeme pojednání o základních typech živočišných společností. A zacházet dál než za pozice Veselovského je problematické: státy se složitou třídní strukturou, náboženskými či jinými ideologiemi a institucemi zvířata nevytvářejí. Těžko tedy říci, co by autorka chtěla slyšet.

Reklama
Reklama

Kniha místy působí jako nahodile sestavená, přičemž o tom, co do ní bylo zařazeno, jako by rozhodovalo i to, který titul autorka měla právě doma – u jistého českého časopisu se tak čtenář dozvídá, že si jej nemohla přečíst, jelikož jej doma nenašla. Sociologie bezpochyby ovlivňuje pojímání skutečnosti i tam, kde bychom o tom normálně neuvažovali, ale stejně tak platí, že by si toto téma zasloužilo serióznější zpracování.

Autor je redaktorem iLiteratura.cz.

Olga Vodáková: Hledání stop sociologie v nesociologických vědách

SLON v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 178 stran

Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte