Amazon přichází

Respekt 9/2014 

O výstavbě obřího areálu firmy Amazon se čile píše a mluví, o lokalitě brněnské i o Dobrovízi. Hlavními argumenty pro výstavbu jsou počty nových pracovních míst, řešení dopravy, v druhém plánu pak zmínky o dopadu na životní prostředí a lehce se mlčí o vlivech na českou krajinu.


Avšak nikde není jakákoli zmínka o tom, co se stane, rozhodne-li se Amazon či jiná megafirma po pár letech čerstvě vybudovaný obří areál opustit, protože dál na východ jí kynou výhodnější podmínky.

Takto opuštěných areálů u nás začíná přibývat – stačí připomenout obrovskou halu Galleria Moda u Tuchoměřic, poblíž ruzyňského letiště, zabírající nejméně 15 hektarů, kvůli které musely vzniknout dva kruhové objezdy. Pro mocného investora je zřejmě snadné obdržet od vstřícných úřadů územní rozhodnutí a stavební povolení na zbrusu nový areál na zelené louce, povýtce pak zemědělské půdě. Pochybuji, že někdo firmě Amazon nabídl nějaký opuštěný areál. Reálná vize, že tu po odchodu firem zůstane česká krajina zmizelá pod opuštěnými halami, mě nepřestává děsit.

 Svého času jsme se pohoršovali nad spouští, kterou zde zanechala sovětská vojska. Zdá se však, že při současném trendu a nejistotách s tím spojených může dojít k devastaci mnohem větší.

Součástí rozhodujících právních dokumentů tedy musí být i doba, po kterou zde firma míní působit, a odpovědnost za osud areálu, jejž hodlá opustit.               

           Ing. arch. Vojtěch Vojtěch

ELEKTRÁRNA PRO CELOU EVROPU

RESPEKT 9/2014

Tvrzení, že evropskou energetiku postavenou čistě na elektřině produkované z obnovitelných zdrojů lze reálně vybudovat do 20 let, je absolutně nerealistické. Pro uskutečnění této vize je nutné vyřešit problém s ukládáním energie. Jsou potřeba úložiště schopná dodávat týden celý evropský výkon. Kromě přečerpávacích elektráren jsou ostatní možnosti ve stadiu vývoje a malých prototypů. Nelze říci, kdy budou použitelné a za jaké náklady. Udržet rozumnou cenu elektřiny je možné jen v případě nízké ceny zásobníků. Vývoj takových systémů bude trvat spíše několik desetiletí.

Druhým předpokladem je výstavba transkontinentálních vedení velmi vysokého napětí. V Německu se po letech podařilo stanovit trasu 800 km dlouhého vedení, které umožní zásobovat Bavorsko elektřinou z větrných elektráren ze severu. Zvedl se obrovský odpor dotčených obyvatel. Je tak jasné, že jen vyřízení formalit s vlastníky pozemků a potřebných úředních dokumentů potrvá řadu let.

Kolega Platt však hlavně nehledá nejefektivnější a nejekologičtější energetický mix, který by dodal Evropě čistou a levnou elektřinu. Hledá cestu, jak splnit politické zadání formulované v Energiewende. To má dvě priority: zákaz využívání jaderné energetiky a co největší podíl větrné a sluneční produkce. V případě neexistence možnosti masivního ukládání energie to vede k velice neefektivní a drahé energetice s vysokým využitím fosilních paliv. To potvrzuje dosavadní průběh německé Energiewende.

Vladimír Wagner

 

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na opravy@respekt.cz.
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte