Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

NEBEZPEČNÝ SVĚDEK

Respekt 31/2012

V reakci na tvrzení Karla Daňhela v časopisu Respekt odmítáme jakoukoli účast a zájem na čemkoli, co je s osobou pana Daňhela spojeno. Jeho teorie představuje konstrukci, kterou není schopen podložit a která se naprosto míjí s realitou.

Zakázky pro americký zbrojní program získala společnost Aero Vodochody ve velmi tvrdých konkurenčních podmínkách, což není dokladem spiklenecké teorie, ale výsledkem obchodních a výrobních schopností této vodochodské firmy. Úspěch Aera Vodochody se opírá výlučně o ozdravný program, který po privatizaci nastartovala skupina Penta Investments, a o seriózní obchodní politiku.

Investiční skupina Penta v minulosti veřejně přiznala zájem účastnit se prostřednictvím Aera Vodochody potenciálního tendru na společnost LOM Malešice, a. s. Zájem se týkal především výrobních kapacit LOM, které by Penta ráda začlenila do holdingu Aera Vodochody. Skupina Penta nemá zájem o pozemky, na nichž LOM stojí, a nepovažuje je za natolik lukrativní, jak je uvedeno v článku týdeníku Respekt.

Martin Danko, PR manager, Penta Investments

Restitucemi k resuscitaci

Respekt 31/2012

Konfiskace majetku nekatolických stavů za třicetileté války neproběhla kvůli odlišnosti víry, ale jako pragmatický trest za politickou vzpouru vedoucí k válce poddaných (volitelů) proti legálně zvolenému panovníkovi. Jako argument při projednávání restitucí církevních majetků v roce 2012 je jakýkoli barokní příběh zcela irelevantní.

A zadruhé, velmi nefér, byť efektní, je spojovat doby rostoucího mariánského kultu (tedy 12. a 13. století) s obdobím čarodějnických procesů (16. a 17. století). Dodávám, že ve výsledku to byla především jak protestantská, tak katolická světská moc, nikoli církve, kdo tyto procesy vyvolávaly a organizovaly. Těžko se „srovnáme s minulostí“ nedávnou, pokud nepřistoupíme citlivě k té starší.

Martin Šorm, Praha

Dopisy

Respekt 31/2012

Po uveřejnění mého textu Léky jako byznys obdržela redakce celkem předvídatelně nesouhlasnou reakci od Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Při odesílání své odpovědi reagující na jednotlivé body poněkud nepřiléhavé kritiky AIFP jsem s překvapením zjistila, že za AIFP zaslala odpověď jejich PR agentura. Už tento fakt podporuje jednu z tezí mého článku, totiž že objektivita odborných informací je v tomto kontextu redukována na PR s „klíčovými hráči ve zdravotnictví“. Navíc tato reakce marketingových odborníků nikterak nediskutuje o opravdu závažných etických problémech spojených se současnou podobou vztahů farmaceutického průmyslu a medicíny, na které jsem se v článku snažila poukázat.

Základním předpokladem medicíny je důvěra pacientů v lékaře a farmaceutické společnosti mají tendenci této důvěry využívat ve svůj prospěch. Pokud lékaři – či informace, s nimiž pracují – nejsou objektivní, dochází ke zneužití této důvěry a nahlodání legitimity medicíny vůbec. Budu velmi ráda, když se povede konstruktivní diskuse o roli farmaceutického průmyslu ve zdravotnictví na stránkách tohoto časopisu i jinde. Je ale třeba odlišovat marketing a věcnou diskusi o faktech.

Lydie Fialová

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].