0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Anketa15. 7. 20123 minuty

Anketa: Ukázal podle vás případ uneseného a nalezeného dítěte, že bezpečnostní kamery v ulicích jsou užitečná věc?

06 wagnerova jaros R29 2012 • Autor: Respekt
06 wagnerova jaros R29 2012
06 wagnerova jaros R29 2012 • Autor: Respekt

Eliška Wagnerová

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

emeritní soudkyně

Stálá aktivní přítomnost bezpečnostních kamer je latentně nebezpečná, a proto by měl být jejich provoz zabezpečen proti informačním únikům. Jisté totiž je, že jde o stálé zasahování do soukromí snímaných osob, které musí být zásadně respektováno a chráněno i ve veřejném prostoru. Proto by měl využití záznamů regulovat zákon, který by s ohledem na zachování principu proporcionality zásahu do soukromí nasnímaných osob stanovil, v jakých případech je přípustné záznamy využít. Zmíněný únos dítěte by nepochybně měl spadat do okruhu důvodů, kdy by záznamy mohly posloužit k dopadení pachatele. Problém ovšem může být s využitím záznamů k objasňování bagatelních protiprávních činů a neměly by být využitelné pro účely či ve prospěch ryze soukromých zájmů (sledování nevěrných partnerů apod.).06 voboril archiv R29 2012 • Autor: Respekt
06 voboril archiv R29 2012
06 voboril archiv R29 2012 • Autor: Respekt

Jan Vobořil

Iuridicum Remedium

Zodpovědět otázku, jestli kamery v ulicích jsou užitečná věc, není složité. Ano, jsou. Užitečné by byly i plošné odposlechy všech telefonních hovorů nebo databáze DNA všech obyvatel. Přesto se většina lidí shodne, že je jejich použití nepřijatelné. Vše je otázka hranic, které si určuje kaž­­dý z nás. Hranic, kdy potenciální přínos další instalované kamery už nevyvažuje ztrátu našeho soukromí. Chápu, že rodiče, kterým se i díky kamerám vrátilo unesené dítě, budou mluvit jinak, pokud ale nebudeme přemýšlet o účelnosti každé další kamery v naší ulici, další státní databáze nebo čipové karty v peněžence, tak se jednoho dne probudíme ve společnosti, která už nebude svobodná, a tedy ani bezpečná.

06 josef slerka matej stransky R29 2012 • Autor: Respekt
06 josef slerka matej stransky R29 2012
06 josef slerka matej stransky R29 2012 • Autor: Respekt

Josef Šlerka

Studia nových médií, FF UK

Ne. Domnívám se, že unesené dítě by se našlo i bez kamery na německé dálnici. Nicméně kamera na dálnici celou věc zřejmě značně urychlila. Pravděpodobně to byla kamera určená ke snímání překročení rychlosti, a de facto tak policii pomohla náhoda. V tomhle případě jsme všichni rádi, šťastně nalezené unesené dítě dojímá, ale co kdyby si podobnou cestou opatřoval někdo z policejních důstojníků kompromitující materiály placené z peněz kmotrů? Jinými slovy, všechny tyto systémy jsou užitečné jen do té míry, do jaké důvěřujeme policii a dalším institucím, že je nezneužijí proti nepohodlným občanům. Věříte těm našim? Pokušení je úměrné možnostem, které máte k dispozici.

06 varvarovsky matej stransky R29 2012 • Autor: Respekt
06 varvarovsky matej stransky R29 2012
06 varvarovsky matej stransky R29 2012 • Autor: Respekt

Pavel Varvařovský

ombudsman

Nejsem zastáncem neustálého monitorování a nahrávání lidí na ulicích. Přestože záznam kamery v tomto případě pomohl, nemyslím si, že bychom to měli považovat za důvod k legalizaci intenzivního a permanentního zásahu do chráněného soukromí všech osob, které se po ulicích dnes a denně pohybují. Koneckonců, máme spoustu příkladů v literatuře i filmech, jak vypadá společnost, která je pod neustálým dohledem „Velkého bratra“. Použití kamerových systémů představuje značný zásah do soukromí, nemluvě o následném zpracovávání a uchovávání nahrávek. Nedomnívám se, že by na tom jeden případ něco měnil.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].