Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

KOMU PATŘÍ STÁT

Respekt 23/2012

Rád bych touto cestou reagoval na komentář Komu patří stát. Hovoří se v něm o „vytváření systému rozdělování evropských dotací“, na kterém jsem se měl podílet. V prvé řadě bych rád zdůraznil, že jsem do funkce nastoupil až v roce 2008, v době, kdy již regionální operační programy pro roky 2007 až 2013 probíhaly. Z toho logicky vyplývá, že rozdělování dotací začalo již před mým nástupem. Jestliže chce pan redaktor hovořit o jakémsi „korupčním systému přerozdělování“, pak se musí obracet na mé předchůdce, kteří byli ve vedení Jihočeského kraje v počátcích operačních programů a tedy u zrodu onoho systému. Já mohu za sebe prohlásit, že jsem se na žádném vytváření systému ani na žádných manipulacích nepodílel.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeskéhokraje

Pod praporem mrkví za lepší město

Respekt 22/2012

Rád bych vám napsal svůj pohled na zahradničení ve městě, o kterém jste psali. Téměř odmala jsme měli zahradu, na niž jsem byl nucen jezdit, a nijak zvlášť mě to nebralo – všechno to okopávání, pletí a další nutné činnosti při pěstování zeleniny. Postupem času jsem však zjistil, že pokud si člověk vypěstuje něco sám, zcela jinak to chutná, a to jak obrazně, tak i ve skutečnosti. Jelikož jsem v následujících letech při studiu filozofie zjistil, že pro lidi ve své podstatě nejsou důležité peníze ani majetek, ale smysl jejich života, pochopil jsem, že pro mě je jistým smyslem pěstování zeleniny, i když to zní dost jednoduše.

Je to fyzicky a časově náročná práce, která však pracujícímu na zahradě dává tolik důležitý pocit zodpovědnosti za výsledek. Zelenina se stává mým potomkem, za jehož výchovu jsem odpovědný, a tudíž plody, které sklízím, jsou přímo závislé na mé předchozí činnosti. Vidím to, co jako důležité viděl komunisty zneužitý Marx. Vidím otisk svých rukou v díle, se kterým se mohu identifikovat.

Philips Sedlák

DESET KRÁTKÝCH ZPRÁV MINULÝ TÝDEN

Respekt 24/2012

V posledním Respektu bylo mezi 10 zprávami poněkud nešťastně uvedeno: Ve středu ráno přecházela planeta Venuše šest a půl hodiny přes Slunce, což se stane maximálně jednou za 105 let. Kdežto v rubrice Minulý týden máte správně napsáno: Naposledy pro nejbližších 105 let Venuše zastínila Slunce.

Vzhledem k tomu, že předposlední tranzit byl roku 2004, oněch 105 let uplynulo dost rychle! Skoro mi to připomíná ujišťování expertů na jadernou bezpečnost po Černobylu, že jaderná havárie se stane jednou za tisíc let.

Petr Zasche, Astronomický institut, Matematicko-fyzikální fakulta UK

ZTRÁTA DŮVĚRY

Respekt 24/2012

Nemyslím si, že by maturitní zkouška byla tzv. fatální zkouškou. Není dobře, že na základě kritik převážně neodborné veřejnosti a vlivem mediálního tlaku byl ze své funkce odvolán pan Zelený. Doporučovala bych nejprve audit, pak vyvozování důsledků…

K maturitní zkoušce z předmětu český jazyk a literatura bych ráda uvedla některé zpřesňující informace:

1. Písemná práce (PP) není pouhým slohovým cvičením, je součástí maturitní zkoušky.

2. K hodnocení PP byli vyškoleni centrální hodnotitelé podle jednotných kritérií. Nelze souhlasit s tvrzením, že se jednalo o „podivné hodnocení“.

3. Zadání PP nebylo obskurní. Na stránkách Nové maturity (www.novamaturita.cz) jsou všechna zadání – ilustrativní i zadání z minulých let – zveřejněna. Většina zadání se skládá ze tří částí (téma, výchozí text, slohový útvar), žák musí akceptovat kompletní zadání.

4. Metodika hodnocení je přesně daná. Nemohu souhlasit s tvrzením, že hranicí mezi prospěl a neprospěl je „velmi subjektivní dojem“ z napsaného textu.

5. Maturitní zkouška je samostatnou zkouškou: žák prokazuje své schopnosti a dovednosti v konkrétním úkolu. Do výsledků maturitní zkoušky se nezapočítávají výsledky žákova hodnocení během studia. Koná-li žák například mezinárodní zkoušku CAE, také nezáleží na tom, jak prospíval v rámci svého jazykového studia. Nechci srovnávat, ale je nutné si uvědomit, že k objektivitě maturitní zkoušky přispívá i její samostatnost.

6. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má tři části, ne pouze dvě (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška z literatury). Žák musí zvládnout všechny tři části, jinak u maturity neprospěl.

7. Hodnocení slohu není „dojmologie“. Texty písemné práce jsou hodnoceny podle metodických pokynů. V oblasti stylistiky jsou žáci během svého studia systematicky připravováni k maturitní zkoušce. Učivo stylistiky je zahrnuto v tzv. rámcových vzdělávacích programech, které jsou pro školu závazné. Není možné určitou část učiva vynechat.

Přála bych si, aby byl průběh letošní maturitní zkoušky (včetně zkoušky z českého jazyka a literatury) posouzen racionálně, odborně, aby se k problematice exaktně vyjádřila odborná veřejnost a aby novináři Respektu přinášeli čtenářům informace ověřené, podložené exaktními argumenty.

Jsem přesvědčena o nutnosti pokračovat v programu státní maturitní zkoušky právě v zájmu její objektivity. Přála bych si také, aby vysoké školy daly najevo, že státní maturitu akceptují jako dominantní součást přijímacího řízení, aby tak zvýšily její kredit.

Lenka Zvyková, Ostrava

Natálka v zemi bez zrcadel

Respekt 24/2012

Chtěla bych poděkovat za reportáž o Natálce a zvláště za informace, které se na veřejnosti zpravidla neobjevují. Obecně se ani v případu Natálka, ani v romské problematice skoro neorientuji, a tak se obávám, že si často vytvořím názor na základě nejpovrchnějších mediálních informací (titulků článků z internetových serverů). Vaše reportáž mi ukázala, že bych se s tím zásadně neměla spokojit.

Vendula Trnková

OPRAVA

V textu Lekce eurofondy (Respekt 23) jsme uvedli, že exministr obrany a někdejší náměstek ministra financí zodpovědný za eurofondy Martin Barták byl členem ODS. Barták byl ve skutečnosti za ODS nominován, členem strany však nikdy nebyl.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].