0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy17. 7. 20113 minuty

Dopisy

Nebezpečná sezona začíná

Respekt 25/2011

Reklama

Jako oční lékařka se pokusím reagovat na problematiku borreliózy tak, že si pomůžu oficiálními fakty o nejčastější příčině slepoty ve vyspělých zemích. Je jí makulární degenerace sítnice.

Po rodinných i odborných zkušenostech s borreliózou si dovolím tvrdit, že jakási slepota a nedostupnost jasných informací panuje i v případě borreliózy. Neexistuje celospolečenský program primární a sekundární prevence, cílené vyhledávání a přeléčování kompletně pozitivních osob. Většina populace, která měla někdy klíště, nebyla nikdy testovaná ani přeléčená. Erythemu migrans, červenou skvrnu na těle, má jen část infikovaných osob. Léčíme následky, ne příčinu.

Nefunguje systematická informovanost, většina lékařů nežádá a neumí vyložit výsledky laboratorních sérologických testů nazývaných Western Blot. V praxi ho pojišťovna proplácí až po pozitivitě testu ELISA, který má ale své úskalí – jeho závěr automaticky vyhodnocuje program, podepsaný lékařem laboratoře, který nezná příznaky pacienta. Nejednotné jsou laboratorní diagnostické postupy Western Blotu, které umožňují laboratořím variabilitu ve výběru testů na typy borrelií. Jedna laboratoř si tak může zvolit jinou sadu antigenů a druhu borrelií než druhá, a to i u stejného pacienta.

Zaostáváme v logice laboratorních postupů a tím deformujeme čísla o výskytu tohoto onemocnění. To podle mě není diagnostický a léčebný postup podle nejnovějších vědeckých poznatků. Povinností lékaře je poznat rozmanitost příznaků a onemocnění vyplývajících z neléčené borreliózy. Víme, že spirochéta této bakterie umí přežívat v jakékoli tkáni či orgánu. Je všeobecně známé, že chronický zápal může být zdrojem přeměny buněk vedoucích až k onkologickým onemocněním. Ruce pryč z očí, moderní medicíno.

MUDr. Sylvie Frankovská

Legenda Mistra Jana

Respekt 26–27/2011

Autor se v textu dopustil několika nepřesností. Dnes již neplatí, že je Hus uznáván za kacíře, který „žádal zneplatnění svátostí poskytnutých hříšnými kněžími“. Tento anglickým teologem Viclefem zastávaný radikální názor byl sice Husovi přičítán, leč neoprávněně. Hus byl především praktický a dobrosrdečný muž, který si dobře uvědomoval, že by zneplatněním svátostí (zejména eucharistie) byla v danou chvíli za smrtelný hřích kněze potrestána celá náboženská obec. Svátosti samy platí ex opere operato (přibl. „sami o sobě“) a kněz ve smrtelném hříchu slouží mši „ne-hodně“, nikoli však „vůbec“!!!

Druhá poznámka se týká prohlášení Jana Pavla II. ve věci MJH. Pravdou je, že byla vyslovena lítost nad jeho smrtí, ale Jan Pavel II. prohlásil Husa přímo „reformátorem církve“. Což znamená uznání skutečnosti, že první reformace v Evropě vychází skutečně z Čech, a nikoli až o sto let později z Německa (Martin Luther).

Rád bych vyjádřil přesvědčení, že práce tzv. II. husovské komise, kam jsem byl Církví československou husitskou také navržen, se nepokusí „za každou cenu“ setřít z Jana Husa pel, který na jeho osudu právem leží, pel násilím umlčeného hlasatele evangelia, který byl nejprve mučen a poté upálen!

ThDr. Martin Chadima Th.D.,

teolog a duchovní Církve československé husitské

Dopisy byly redakčně kráceny.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].