0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Anketa28. 2. 20103 minuty

Anketa: Má demokratický stát právo zakazovat nošení čehokoli, co je spojeno s náboženstvím?

  • Autor: Milan Jaroš
• Autor: Milan Jaroš
  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt
Reklama

PETRA PROCHÁZKOVÁ

novinářka

Je přece jedno, zda to je spojeno s náboženstvím, dobrými mravy či třeba propagací násilí. Pokud to, co má člověk na sobě, provokuje rasovou nenávist, náboženskou nesnášenlivost nebo jakékoli jiné mrzké pudy, pak by to nemělo být přípustné. Nepřipadá mi ale nic alarmujícího na tom, když má někdo na krku kříž nebo přes obličej šátek. Zahalování obličeje není rozhodně symbolem terorismu či náboženského extremismu. Jenže my jsme extrémně ostražití na jakékoli projevy fundamentálního islámu a ztrácíme soudnost. Stejně tak komunisti nutili máničky, aby se dali na ježka. Až docílili toho, že se dlouhé vlasy staly symbolem protikomunistického vzdoru. Tak se kvůli nesmyslným zákazům může zahalená ženská tvář stát naším symbolem terorismu.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

MARTIN VÁVRA

Sociologický ústav AV ČR

Rozhodně ne. Pokud parlament rozhodne o zákazu či omezení veřejného používání nějakého symbolu, pak tím také implicitně říká, že svoboda občanů nebo dokonce demokratického zřízení jsou ohroženy náboženstvím, které je s tímto symbolem spojeno. Jako by nošení islámských šátků (a o symboly islámu jde v současné Evropě především) nějak souviselo s náboženským extremismem nebo dokonce terorismem. Rozhodnutí tohoto druhu mívají navíc často také nepříjemné vedlejší důsledky. Například poskytují další argumenty náboženským extremistům. Nebo to, že dívky, které nemohou chodit do veřejných škol v šátcích, do nich prostě chodit nebudou.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

JANA HYBÁŠKOVÁ

předsedkyně Evropské demokratické strany

Rolí demokratického státu je ochrana demokracie, prostoru pro svobodnou volbu. Svoboda je spjata s odpovědností posilovat svobodná rozhodnutí druhých. Je svobodnou volbou občanů, jaké symboly a oblečení propagují. Rozhodnou–li se propagovat nacismus, rasismus, nesvobodu druhých, je věcí státu, aby zakročil. Komunismus stál životy 100 milionů lidí. I jeho symboly musí být zakázány. Náboženství, které učí lásku k bližnímu a mír, je vítáno. Salafisté jsou odpovědní za to, že islám je vnímán jako náboženství nenávisti. Proto jsou minarety i zahalení muslimek liberální i křesťanskou Evropou odmítány jako projevy nesvobody a nenávisti. Je věcí muslimů, aby se islám opět stal symbolem božího míru.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

ROMAN JOCH

Občanský institut

Žertujete, zakázat nošení čehokoli? Náboženská svoboda je lidským právem, tedy presumpce na veřejném prostoru má být ve prospěch náboženské svobody, ne zákazů. Kdy ale zakazovat? Když je náboženský kult zločinný, např. vyžaduje si lidské oběti; nebo když nošení jeho symbolů ohrožuje důvěru mezi lidmi – pro tu je důležité, abychom si vzájemně viděli do obličejů. Tedy: nošení křesťanských křížků, židovských jarmulek či muslimských šátků – povolit! Burky, jež obličej (vlastně celou postavu) zakrývají – zakázat! Nemohu respektovat člověka či důvěřovat mu, pokud mu nevidím přímo do tváře.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].