Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Dopisy

Dopisy

KDE JE ČESKÝ HARVARD?
RESPEKT 2/10
Michal Komárek v článku používá obrat „Vysoká škola ODS“ jako přezdívku školy. Proti tomuto tvrzení se výrazně ohrazuji. Naše univerzita nemá s ODS nic společného. Má status obecně prospěšné společnosti a ani žádný ze zakladatelů nebyl a není politicky činný. Stejně jako ostatní vysoké školy si zakládáme v souladu se zákonem na akademických svobodách, svobodě názorů a apolitičnosti. A takovou Vysoká škola finanční a správní skutečně je. Označení „Vysoká škola ODS“ jen proto, že na naší univerzitě během deseti let studovalo a studuje několik magistrátních úředníků, příslušníků ODS, kteří netvoří ani procento ze všech absolventů a posluchačů školy, je nefér a poškozuje to zcela neprávem dobré jméno školy. Zejména obor veřejná správa studovali určitě i příslušníci jiných politických stran, ale to je přece v pořádku, ne? Dne 8. 12. 2009 na Vysoké škole finanční a správní navíc proběhla kontrola ministerstva školství.
Bohuslava Šenkýřová, rektorka, Vysoká škola finanční a správní

ATENTÁT NA NKÚ
RESPEKT 2/10
Jaroslav Spurný má ve svém článku zajisté v mnohém pravdu, politici se snaží uzurpovat moci co nejvíce. Mýlí se však v konstatování týkající se účelnosti stavby rychlostní komunikace z Brna do Mikulova.
Panu Spurnému sděluji, že tato komunikace je v souladu s mezinárodními dohodami a Rakousko již od roku 2007 staví dálnici směrem k Mikulovu a Brnu, již je u Mistelbachu a od Schricku k Drasenhofenu (tj. Mikulovu) se dostane nejpozději v roce 2013.
To kvůli nevědomosti kontrolorů máme podrazit rakouského souseda a úsek Mikulov–Brno nestavět?
S pozdravem Jan Werner

ŠPATNÝ STÁT I NÁROD
RESPEKT 2/10
Ráda bych upozornila, že vydat recenzi mé nedávné knížky Czechoslovakia: The State That Failed pod titulkem „Špatný stát i národ“ je zavádějící. I když je kniha ostře kritická vůči státní politice, kterou prováděla celá řada československých režimů, kniha nikde necharakterizuje ani český národ, ani český lid jako „špatný“. Co se týče předpokladu, že zřejmě nemám Čechy ráda, sotva bych strávila deset let studiem češtiny a československé historie (a sotva bych se vdala za Čecha), kdyby to byla pravda. Má kniha silně kritizuje extrémní nacionalismus, ale nekritizuje ani český, ani slovenský, ani německý, ani maďarský, ani polský, ani rusínský, ani ukrajinský, ani židovský, ani romský národ.
Mary Heimannová

UBÝVÁNÍ SVĚTA
RESPEKT 2/10
Cítím profesní potřebu upřesnit první větu sloupku pana Václava Cílka. Krokev totiž není trojúhelníková podpora střechy, jak napsal, ale šikmo tesařsky osazený trám, konstrukční prvek krovu. Spojením dvou krokví, většinou propojených horizontálně buď hambálkem (trámkem), nebo dvěma kleštinami (fošnami), vznikne vazba, která připomíná písmeno A.
Ak. arch. J. Andrle

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].