Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Má být očkování povinné, či pouze doporučené, jako je to v jiných evropských zemích?

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt
  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

CAROLINE KOVTUN

Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, o. s

.

Jsem pro to, aby očkování u nás bylo dobrovolné, a ne povinné. Míra proočkovanosti v zemích, kde je očkování dobrovolné, je stejná jako v ČR. Důvěra v doktora, nikoli v zákon, ji zaručuje. Když lékař očkování správně odůvodní, většina lidí bude pro. Nepřijetí neúplně očkovaného dítěte do státních školek a pokuty pro rodiče, kteří některé vakcíny odmítli a své rozhodnutí odůvodnili, se mi jeví jako diskriminační a nedůstojné. Úmluva o biomedicíně garantuje informovaný souhlas s preventivním zákrokem. Demokratická společnost by měla tolerovat nesouhlas s očkováním.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

ROMAN PRYMULA

předseda České vakcinologické společnosti

Otázka nestojí, jestli očkování povinné, nebo nikoli. Podstatné je udržet vysokou proočkovanost populace kolem 95 procent, a to je skutečnost, se kterou souhlasí všechny země bez ohledu na deklarovanou povinnost. Vysokou proočkovanost je obtížné dosáhnout naprostou dobrovolností, proto většina zemí má určitou povinnost, i když zpravidla nepřímou. Pokud dítě není očkováno, nemůže nastoupit např. do kolektivního zařízení. Jsou dokonce země, kde je vydáván rodný list až v jednom roce po kontrole aplikovaných očkování. Domnívám se, že vůči občanovi je stanovená přímá povinnost korektnější než nepřímá.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

LENKA BÖHMOVÁ

primářka dětského oddělení NsP Karviná-Ráj

Povinný očkovací kalendář, tak jak je sestaven, by měl spadat do kompetence odborníků. Očkování, která jsou nad rámec, bych ponechala na zvážení příslušnému obvodnímu lékaři, neboť ten má, nebo by alespoň měl mít, přesně zmapován zdravotní stav každého jednotlivého dítěte, které má ve své zdravotní péči. Rodiče by měli mít asi možnost se s lékařem svého dítěte poradit a každé dítě by mělo mít takováto očkování ušita tzv. na míru. Lobbing firem vyrábějících očkovací látky a tlaky, aby prorazily na trh, je jistě čím dále větší. Ale to už je zase na svědomí každého z nás lékařů, kteří se o malé pacienty staráme, jaké stanovisko zaujmeme.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

ZUZANA CANDIGLIOTA

právnička Ligy lidských práv

„Povinnost“ nechat očkovat sebe nebo své děti je spojena s represí, nikoliv s informováním a vysvětlováním. Způsobuje narušení důvěry pacienta k lékaři, který je nucen jej do něčeho tlačit a udávat na hygienu. Nastanou-li po očkování závažné komplikace, jen těžko se poškozený domůže odškodnění. V neposlední řadě nařízené očkování nemusí být v souladu s vědeckými poznatky – o tom svědčí současná výzva lékařů, aby rodiče v porodnici odmítali očkování proti TBC. Proočkovanosti a ochrany zdraví populace je možné jako jinde docílit dobrovolným očkováním, proto jsem jednoznačně pro svobodnou volbu.

On-line rozhovor s Lukášem Dostalem, který se problematikou očkování již řadu let zabývá, se uskuteční 23. 4. od 11:00 do 12:00 na www. respekt.cz/rozhovory. Dotazy můžete pokládat již nyní. Související článek najdete zde.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 16/2010 pod titulkem Anketa: Má být očkování povinné, či pouze doporučené, jako je to v jiných evropských zemích?