Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Anketa

Anketa: Co by se mělo udělat, aby se zabránilo dalším násilným útokům proti Romům?

Foto Archiv • Autor: Archiv
Foto Archiv • Autor: Archiv
  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

KLÁRA LAURENČÍKOVÁ

náměstkyně ministryně školství

Důraz by měl být kladen především na prevenci extremismu a podporu nenásilí a tolerance. Děti již na základních školách musejí získávat informace o dějinách 20. století, o důsledcích totalitních ideologií (jako např. holocaust, vyhlazovací a pracovní tábory). Chceme děti a mladé lidi učit, že jednoduchá xenofobní řešení jakýchkoli sociálních problémů je třeba jednoznačně odmítnout, a vysvětlovat jim podstatu a důsledky extremistických myšlenek. Chceme, aby se změnila celková atmosféra ve školách, a tím i v celé společnosti směrem k nenásilí a vzájemnému respektu. Vzdělaní a občansky aktivní lidé jsou nezbytným předpokladem skutečného fungování demokratických principů.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

STANISLAV TIŠER

trenér boxu

Většina společnosti nahlíží na Romy jako na ty, kteří parazitují na sociálním systému. Integrace, zejména v případě Romů, je úlohou, na kterou samotná menšina nestačí a musí mít trvalou podporu ve státě, jinak dojde ke stupňování problémů. Chápání problémů Romů jako převážně sociálních vede k volbě metod a prostředků, které nejenže nemohou daný stav zlepšit, ale ve své podstatě jsou kontraproduktivní. Na straně Romů je třeba více aktivity, sebereflexe a méně pocitu křivdy. V posledních letech se objevuje první generace romské inteligence, která bojuje proti diskriminaci a nevzdělanosti. Věřím, že Romové jednou využijí svého potenciálu a nebude docházet k takovým zločinům proti lidskosti jako v poslední době.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

MICHAEL KOCÁB

ministr pro lidská práva

Projevovat nelhostejnost. Jednak formou klasických aktivit občanských sdružení, kterým leží tato problematika na srdci, tj. publikovat v médiích, pořádat osvětové a vzdělávací akce, tlačit na zodpovědné správní orgány. Pak je ale důležitá i jakási občanská mobilizace, která zde na rozdíl od zbytku Západu často chybí. Myslím tím „vyjít do ulic“, manifestovat, děje-li se proti někomu zjevné bezpráví. Veřejně se postavit za svůj názor a neprojevovat ho jen u večerních zpráv v teple domova. K násilí dochází v oblastech stigmatizovaných nízkou vzdělaností a konkurenceschopností, nedostatkem stálé práce a špatným životním prostředím. Předcházení násilí je tedy také spojeno s otázkou, jak pomoci těmto regionům a obcím.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

MICHAELA ŠOJDROVÁ

poslankyně parlamentu

Ukazuje se, že dopadení a potrestání pachatelů nestačí k tomu, aby se útoky neopakovaly. Přesto důsledný postup proti pachatelům považuji za zásadní podmínku toho, aby se tyto útoky ještě více nešířily. Řešení pak vidím v širším politickém kontextu. Nejistota politická i ekonomická přináší radikalizaci. Pro mnoho nespokojených lidí jsou pak Romové vhodným terčem, ke kterému vztahují svoji zlobu. Změna musí vzejít z politické scény, ze schopnosti vlády a místních samospráv prosadit opatření, která pomohou začlenit Romy do společnosti. Vím, že současná vláda má připravený plán pro konkrétní lokality, který je postavený na vzdělávání a dalších formách sociální práce. To je podle mne cesta.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 12/2010 pod titulkem Anketa: Co by se mělo udělat, aby se zabránilo dalším násilným útokům proti Romům?