Jiří Přibáň
Jiří Přibáň • Autor: Respekt

06_priban_R43_2009_s.jpg
06_priban_R43_2009_s.jpg • Autor: Respekt
JIŘÍ PŘIBÁŇ
profesor právní teorie a filozofie na Cardiff University ve Velké Británii

Nejsem zastáncem častých zásahů do textu ústavy a nemyslím si, že je dobré reagovat na každou politickou krizi ústavní změnou. V současné situaci prezident republiky otevřeně zneužívá neurčitosti ústavní úpravy k obstrukci, která vážně ohrožuje mezinárodní postavení České republiky, ačkoli bychom jednoduchou interpretací příslušných článků museli dospět k závěru, že ratifikačnímu procesu nemůže svévolně bránit. Namísto změny ústavy bych proto v tomto případě volil jiné ústavní prostředky, jak prezidenta přimět k dokončení ratifikačního procesu, například kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.  

 

06_R43_klokocka_s.jpg
06_R43_klokocka_s.jpg • Autor: Respekt
VLADIMÍR KLOKOČKA
bývalý soudce Ústavního soudu

Stačilo by vykládat ústavu přiměřeně jejímu smyslu. Parlamentní systém vlády vychází z toho, že vrcholným orgánem výkonné moci je vláda, a nikoli prezident (čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR). Protože prezident není za své akty podle čl. 63 Ústavy ČR (tedy i za akt ratifikace mezinárodní smlouvy) odpovědný a odpovědnost za něho nese výlučně vláda, je povinen při úvaze o ratifikaci či neratifikaci smlouvy postupovat v každém případě v souladu se stanoviskem vlády (čl. 63 odst. 1 a 4 Ústavy ČR). Jeho podpis je spíše státně-notářským úkonem, ověřujícím formální náležitosti aktů, nikoli rozhodováním o jeho osobním souhlasu či nesouhlasu s obsahem těchto aktů.

06_R43_kucera_s.jpg
06_R43_kucera_s.jpg • Autor: Respekt
JIŘÍ KUČERA
advokát

Zpřesnit ve smyslu říci doslova, co ústava prezidentovi již stejně ukládá, to je například neblokovat záměrně demokratický proces přijímání zákonů a ratifikace mezinárodních smluv, by bylo vhodné pro občany, aby viděli černé na bílém, že prezident jedná ve věci Lisabonské smlouvy protiústavně. Prezident totiž není orgánem zákonodárné moci, není politicky odpovědný, a zároveň ratifikace je kompetence vázaná na kontrasignaci vlády a za takové rozhodnutí nese dle ústavy odpovědnost vláda. Ústavní soud vyslovil, že Lisabonská smlouva není v rozporu s ústavou. Prezident tedy nemá volnost úvahy v otázce kdy ratifikovat, ale musí jednat bez zbytečného odkladu, jinak jedná proti ústavě.

 

 

 

06_R43_baxa_jas_s.jpg
06_R43_baxa_jas_s.jpg • Autor: Respekt
JOSEF BAXA
předseda Nejvyššího správního soudu

Myslím, že to není třeba. Volání po zpřesnění pravidel je vlastně volání po jejich změně a ozývá se obvykle tehdy, když nastane situace, v níž dosavadní pravidla jakoby nestačí nebo nevyhovují. Chovat se podle pravidel, podrobit se jim i v situaci, kdy je to nevýhodné, ba nepříjemné, by mělo být samozřejmým předpokladem zejména u těch, kteří jsou nositeli veřejné moci. Ústava předpokládá, že orgány a instituce, jejichž postavení a vzájemné vztahy upravuje, nebudou pravomoci jim svěřené používat ve vzájemném zápasu o moc, ale že budou jednat ve vzájemné shodě a všechny své činy podřizovat blahu země.

(Čtěte komentář na str. 12 a článek na str. 16–18)

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na web@respekt.cz.
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte