Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Glosa

O víře v ekonomii

Jan Bureš • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer
Jan Bureš • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Jste věřící? Že ne? To potom asi přesně víte, jak funguje každá část vašeho auta, jak se na váš polední stůl dostalo pečené kuře nebo proč s vámi letadlo vzlétne a nezůstane trčet v polích. Já to nevím a svůj život si bez elementární víry v to, že některé věci fungovaly a budou fungovat dál, nedovedu představit.

Víra hraje důležitou roli i v ekonomii. Především při oblíbených pokusech o věštění budoucnosti, například růstu HDP. Většinou při něm nezbývá než sáhnout po historických datech a na základě více či méně sofistikovaných metod přetavit zkušenost do budoucích odhadů. Při tom musíme jednoduše věřit, že HDP neovlivní podnikatelské nálady nebo výpadek poptávky, popřípadě do modelu jako střela nevletí zcela nová neznámá, se kterou nikdo nepočítal (pád meteoritu na Manhattan).

Jan Bureš • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer
Jan Bureš • Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

Daleko jednodušší život v tomto směru mají přírodní vědci. Fyzikální model pružnosti dřeva (přiznávám, nic o něm nevím) jen těžko překvapí sebevražedné útoky na New York. Ekonomický model je bohužel těmito šoky vyveden z míry. Daří se mu nejlépe v klidných časech, v zásadních zlomech fatálně selhává.

Takové události většinou předpoví jen hrstka ekonomů. Většinou ti, kteří mají dost odvahy kacířsky tvrdit, že stávající poměry jsou z jakýchkoli důvodů neudržitelné. My ostatní se spíše dál soustředíme na vytváření parciálních odhadů HDP v mezích poznaného světa. Kacíře máme tendenci zesměšňovat a házet přes palubu s poukazováním na to, kolikrát v minulosti již planě bili na poplach.

A pak to jednou přijde. Lavina pod námi se utrhne a neskutečné se stane skutečným. Vždyť ještě v roce 2007 mezi ekonomy jednoznačně převládal názor, že finanční inovace (např. CDS) jsou pojistkou stability systému. Stejně tak v padesátých letech nikdo nevěřil, že recese může jít ruku v ruce s inflací. Bohužel až historická zkušenost nutí většinu z nás uznat, že lavina existovala a že se dal racionálně předpokládat její pád.

Ze současné krize plyne jedno velké ponaučení. Je důležité neustále si připomínat omezenost modelů, které záleží na dobré víře. Množina neznámých proměnných není na věky věků uzavřená a známá. Ekonom bohužel není fyzik, který bude modelovat pružnost dřeva stejně, i když by Zemi naráz obsadili Marťani.

Autor je hlavním analytikem Poštovní spořitelny.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].