0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Blogy26. 4. 20092 minuty

O české krajině s Davidem Vávrou

Setkal jste se při putování českou krajinou s geniem loci? Existuje genius loci? Jak ho vnímáte?
Kabinet Havel

Tuhle jsem ho zase potkal a o víkendu taky, ale to jsem zrovna byl v Dublinu. Drželi jsme se za ruce a kráčeli spolu městem. S géniem je to asi jako se šumností, téměř nevím o místě, kde by nebyl, dokonce i tam, kde byl zprzněn, popraven, vymazán, pokřiven, stále přebývá.

Reklama

 

Nacházíte v české krajině tvůrčí inspiraci pro svou práci? Odráží se v nás nějak krajina, ve které žijeme, a jakým způsobem?

Já snad nenacházím nic, co by se ve mně neodráželo. Takže třeba i nějaká pěkná fotbalová akce na našem plácku Sklepovských Sršáňů se možná někde v podvědomí promění v uspořádání předmětů v interiéru. Myslím, že se krajina odráží téměř v každém člověku. Tak jako mají Portugalci v očích odlesk svých vzdálených kolonií, tak nad ruskými nekonečnými rovinami se líně převaluje trýzeň, co vlastně dělat, vedle toho ostravští horníci mají oči obmalovány šminkou uhlí.

Jaký máme vztah ke krajině? Jsme vůči ní dostatečně zodpovědní? Jak krajinu využíváme a přetváříme?

Odpověď není jednostranná. Jak ji někdo brutálně ničí, jiný zase z vlastního přesvědčení zachraňuje. Ničitelé mají většinou silnější prostředky než obránci. Přesto je nakonec příroda zaroste plevelem. Co mě však popouzí, je, s jakou arogancí se chováme k předměstským sídelním útvarům. Většinou na zelených lukách a zemědělské půdě vznikají obytné celky, které postrádají urbánní hierarchii. Necítíte zde hlavní a vedlejší ulici, dům na nároží se tváří stejně jako dům v řadě, v domech není možno ani pracovat, natož pak nabízet nějaké služby. Sociální skladba obyvatelstva je také téměř stejná, takže se tyto celky vylidňují a zalidňují asi tak, jako nabíhají na obrazovku současné seriály, které jsou možná vzorem úspěšného bytí. A tak se nám vrší průměrná katalogová řešení, bez přírody, bez zeleně, a tím pádem jedinou dominantou zahrady je cákanec modrého bazénu, u kterého pod firemním slunečníkem je zažívána naše vlastně velice pozitivní současnost.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].