Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Blogy

S Martinem Machem o učňovských školách

Naše ministerstvo (MŠMT) vydává soustavu oborů a krajské samosprávy na základě požadavku škol a dlouhodobého záměru krajské vzdělávací politiky určují aktuální oborovou strukturu.

Kdo a jak bude rozhodovat o tom, které učební obory zrušit nebo sjednotit?

MILADA Š.

Naše ministerstvo (MŠMT) vydává soustavu oborů a krajské samosprávy na základě požadavku škol a dlouhodobého záměru krajské vzdělávací politiky určují aktuální oborovou strukturu. V současné době probíhá v rámci kurikulární reformy v oblasti středního školství změna soustavy oborů, původní obory, kterých bylo více než 2000 (řada ovšem dlouhodobě bez žáků), jsou nahrazovány asi dvěma stovkami oborů založených na širší bázi, úzce specializované obory jsou nahrazovány takovými, jejichž absolvent se bude moci snáze uplatnit na trhu práce.

Dnes už SOU nevychovávají řemeslnou elitu národa, ale bývají „odkladištěm nevzdělavatelných dětí“. Je proto třeba změnit systém SOU tak, aby co nejvíce dětí se skutečným zájmem šlo na obory s maturitou.

JANA DVOŘÁKOVÁ

Jako učitel s desetiletou praxí mohu potvrdit, že absolventi učebních oborů, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu v nástavbovém oboru vedoucímu k maturitě, měli ve srovnání s žáky maturitních oborů deficit např. v oblasti komunikativních dovedností. Proto usilujeme o to, aby se i v rámci dvouletých a tříletých učebních oborů nepodceňovala složka všeobecného vzdělání.

Odborný výcvik odtržený od praxe je hraní na písečku a žáci se naučí jenom to, na co mají SOU a SOŠ vybavení a co umějí učitelé.

H.A.

Souhlasím. Maximální možná část odborného výcviku by měla být realizována přímo na pracovištích zaměstnavatelů. Školy nemají dostatek prostředků na průběžnou modernizaci svých školních pracovišť, pro podniky jsou však investice do moderních technologií nezbytností. Také z tohoto důvodu je potřeba posílit spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 31/2008 pod titulkem S Martinem Machem o učňovských školách