Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Vaše otázky

Kde končí a jak se likvidují nebezpečné odpady?

Vaše dotazy.

1) Kdo kontroluje, zda a jak lékárny likvidují nebezpečný odpad? Že třeba vrácené léky nesplachují do záchodu?

2) Jak se likvidují odpady ze sběrných dvorů, dohlíží někdo na jejich ekologickou likvidaci? Nejsou klasické sběrny přežitkem?

3) Jakým způsobem se likvidují jednotlivé nebezpečné odpady (baterie, zářivky, barvy, laky, oleje)?

Romana Kohlíčková

Ptali jsme se vedoucí tiskového oddělení ministerstva životního prostředí Jarmily Krebsové:

1) Kompetence ke kontrole mají podle zákona o odpadech krajský úřad a samozřejmě Česká inspekce životního prostředí. A především městské úřady nebo magistráty. Zpětný odběr léků totiž probíhá na základě smlouvy mezi městem a lékárnou. Lékárna léky odebírá, nechává likvidovat a město jí to potom po předložení příslušných dokladů proplácí. To vyplývá ze zákona o léčivech.

2) Dle našeho názoru sběrny v žádném případě přežitkem nejsou. Slouží jako jeden z prostředků ke třídění a recyklaci odpadu. Každá sběrna musí mít na svou činnost příslušné oprávnění a předávat odpad k dalšímu využití smí jen specializovaným firmám. Na vše opět dohlíží příslušná obec a Česká inspekce životního prostředí.

3) Občané odevzdávají nebezpečné odpady, jako třeba baterie, buď přímo v prodejnách, které mají povinnost zpětného odběru, nebo ve sběrných dvorech či v rámci pravidelného mobilního sběru odpadu. Jednotlivé komodity se potom využívají různým způsobem. Z baterií se při likvidaci získávají drahé a technické kovy. Jedná se o lukrativní využití, z toho důvodu se použité baterie vyvážejí i do zahraničí. Akumulátory z aut zpracovávají zejména Kovohutě Příbram, které z akumulátorů získávají olovo a využívají ho pro další výrobu. Zářivky se rozmontují na jednotlivé části, které se potom u nás dál využívají nebo vyvážejí do zahraničí. Barvy a laky končí buď na skládkách, nebo ve spalovnách nebezpečných odpadů. Odpadní oleje se spalují v cementárnách či v určených spalovnách s využitím energie. Také se vyvážejí do Německa na regeneraci (v ČR zatím nic podobného nefunguje).

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 15/2008 pod titulkem Kde končí a jak se likvidují nebezpečné odpady?