Kdo nesmí na vysokou

Respekt 9/08

Co potřebuje trh práce

V článku chybí velmi důležitý aspekt celé diskuse týkající se elitářství českého vysokého školství. Ve Finsku, které je v článku hojně zmiňováno, tvoří velkou část vysokoškoláků studenti polytechnik, tedy studenti, kteří v naprosté většině po získání bakalářského titulu začínají pracovat v oboru. Finské bakalářské programy jsou proto obecně více orientovány na praktické dovednosti než na teoretické znalosti. K užší specializaci dochází až u menšího množství studentů během magisterského, popř. doktorského studia.

České vysoké školy už z větší části přešly na systém odděleného bakalářského a magisterského studia, avšak ve většině případů pouze formálně. Tento systém jim byl nařízen seshora a oni se s ním neztotožňují. (…) To, že trh práce potřebuje pouze omezené množství úzce specializovaných expertů, je fakt, o kterém české vysoké školy vědí, málokteré ho však akceptují.

Martin Fencl, student ČVUT

Nic jsme nerežírovali

Respekt 8/08

S radarem je to jinak

V Respektu č. 8/08 jsme otiskli rozhovor s generálem Patrickem O’Reillym, zástupcem ředitele americké Agentury pro protiraketovou obranu. Na rozhovor prostřednictvím Greenpeace zareagoval odpůrce protiraketové obrany, bývalý náměstek ministra obrany USA Philip Coyle.

Pokud jde o testy interceptorů, které generál O’Reilly zmiňuje, ve všech těchto zkouškách byly obraně s předstihem předány informace, jež by skutečný nepřítel nikdy nedostal. Zahrnovaly nejen čas útoku, ale také plánovanou dráhu napodobeniny hlavice a detailní informace o jejím vzhledu včetně toho, jak se bude jevit v radarovém a infračerveném signálu.

Jak generál O’Reilly připouští, testy, které popisuje, nepracovaly s klamnými cíli či jinými opatřeními protivníka ke zmatení obranného systému. O’Reilly říká, že takové testy plánuje v budoucnu. Dosud se tedy neuskutečnily.

V provedených testech, o nichž hovoří, se navíc zkoušel úplně jiný interceptor. Interceptory plánované pro základnu v Polsku dosud nebyly vyvinuty ani testovány.

O’Reilly se mýlí, když (o nezávislé studii popisující alternativy k plánovanému systému – pozn. red.) říká, že „Kongres takovou studii chce, ovšem podmínka to není“. Naopak, ta studie zcela určitě JE podmínkou. V současném zákoně Spojených států „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008“ stojí: … Žádné schválené fondy … nemohou být vynaloženy na pořízení, aktivaci lokality, stavební práce, přípravu vybavení nebo na rozmístění sytému obrany proti raketám dlouhého doletu v Evropě, dokud nebudou splněny následující podmínky: … neuplynulo 45 dní od dodání Kongresu … Zprávy o nezávislém hodnocení obrany proti balistickým střelám v Evropě.

Philip Coyle

Židé v katolické modlitbě

Respekt 9/08

Prizma minulých křivd

Nemám v úmyslu hájit rozhodnutí papeže Benedikta XVI., jehož konzervativní přístup je zjevný. V žádném ohledu bych si netroufala kritizovat židovství, jak po náboženské stránce, tak po stránce lidské. Nejsem antisemita a jsem si vědoma utrpení milionů Židů, nejen během druhé světové války, ale po staletí, a jsem si plně vědoma toho, že mnohá utrpení byla způsobena právě věřícími křesťany.

Na veškerou problematiku dialogu, či chceme-li ekumeny, je nahlíženo skrze prizma utrpení a minulých křivd, v jejichž světle se papežovo vyjádření  jeví antisemitsky a fundamentálně, zkrátka úzkoprse a  negativně. Ale pojďme se podívat na tuto problematiku čistě teologicky. Jde o zavedení latinské liturgie, ve které se objevuje modlitba za Židy, za jejich konečné obrácení či osvícení srdcí. Ano, to je skutečně tvrdé vyjádření poté, co tolik lidí trpělo, nejprve pod tlakem inkvizice, pronásledování a antisemitismu různě vyjádřeného v různých historických etapách. Ale z hlediska teologického, táži se: Víme, jak se vyjadřuje v židovské liturgii a modlitbách vztah k nám, ke gójům? Mnoho rabínů, zvláště v Americe a západních zemích, se snaží tyto modlitby, nebo lépe řečeno zavržení, přeskakovat, či se o nich více nezmiňovat, ale důležité je si uvědomit, že v židovské liturgii je několik modliteb, které hovoří o proradnosti gójů, a negativní postoj k nim je provázán celým judaismem. Není možné býti gójem a dojít spásy. Není možné býti Izraelcem a zároveň gójem. (…) To, co chce zavést papež Benedikt XVI., se vlastně o mnoho neliší od toho, co je přítomno v liturgii a modlitbách judaismu.

Karolína Smetanová

Upřesnění

V článku S průzkumy na dostizích v minulém vydání Respektu jsme uvedli, že současný ředitel agentury Factum Inventio Jan Herzmann byl počátkem devadesátých let ředitelem agentury IVVM. Byl však jen jejím vedoucím výzkumným a vývojovým pracovníkem. V téže větě byly zaměněny strany ODS a ODA – správně měla věta znít, že Herzmann v roce 1992 „prohlásil těsně před parlamentními volbami, že ODA se zřejmě nedostane do parlamentu“.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na web@respekt.cz.
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte