Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Editorial

Anketa: Mělo by být sdílení hudby a filmů na internetu trestné?

Podle platné legislativy každý, kdo neoprávněně nakládá s autorským dílem, dopouští se protiprávního jednání.

Fotografie: Ing. Pavel Bodiš - Autor: Archiv • Autor: Respekt
Fotografie: Ing. Pavel Bodiš - Autor: Archiv • Autor: Respekt

Ing. Pavel Bodiš

Mezinárodní federace hudebního průmyslu

Podle platné legislativy každý, kdo neoprávněně nakládá s autorským dílem, dopouští se protiprávního jednání. Zvláště mezi mladšími uživateli internetu však panuje názor, že sdílení chráněných souborů je naprosto v pořádku a anonymita internetu zaručí, že „na mě stejně nikdo nepřijde“. Opak je však pravdou. O tom svědčí z poslední doby dva rozsudky, kterými byli v Ostravě odsouzeni uživatelé z výměnných sítí P2P, kteří sdíleli 630 GB dat, která byla tvořena právě hudebními díly a filmy. Oba byli odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody a k náhradě způsobené škody ve výši stovek tisíc korun. Přesto jsou „krádeže“ na internetu běžné. Zatím.

Lenka Hečková

Česká protipirátská unie

Sdílení filmů a jiných chráněných děl je bez souhlasu autora či nositele práva v rozporu s autorským právem, a je tedy protiprávní. Zároveň ale nemusí být automaticky trestné. Zda se v daném případě jedná o trestný čin porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona s možností uložit trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest až do 5 milionů korun a trest propadnutí věci, či pouze o přestupek s možností uložit pokutu až 150 tisíc korun, posuzuje s přihlédnutím ke konkrétním okolnostech jednání vyšetřující orgán.

Jan Pavelka

Svaz nezávislých autorů

Sdílení na internetu by v zásadě mělo zůstat trestné, neboť stále jde o neoprávněné užití díla jiného autora. Výše trestů a výše pokut jsou však zcela neúměrné. Pokud někdo neoprávněně sdílí hudbu či filmy, měl by pak uhradit skutečně vzniklou škodu, tedy řádově v jednotkách, nikoliv ve statisících. S nástupem P2P sítí se začala hudba a filmy sdílet masivně. Tento trend však distribuční společnosti nezachytily a prudce jim začaly klesat zisky. Bude nutné zcela změnit systém distribuce hudby a filmů, umožnit legální stahování za nízké ceny, které budou lidi motivovat k tomu, aby za hudbu a filmy platili, a které budou reflektovat reálnou cenu hudby či filmů.

David Antoš

redaktor internetového serveru Lupa.cz

Nahrávací společnosti pirátství svým chováním podporují. Českým zákazníkům například stále nabízejí podřadné zboží s DRM ochranou, zatímco na výměnných sítích se mohou daleko jednodušeji dostat k plnohodnotným písním. Bez ohledu na platné právo celosvětově dochází k přehodnocování přístupu k duševnímu vlastnictví. Změna autorského práva je proto nevyhnutelná. Pravidla, která dlouhodobě porušuje vysoké procento lidí, nejsou legitimní a ohrožují stabilitu celého právního systému. Že i v nových podmínkách existují obchodní modely, ukazují pokusy o přímou distribuci skupiny Radiohead a dalších. V nich však pro hudební vydavatelství místo chybí.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Text vyšel v Respektu 42/2007 pod titulkem Anketa: Mělo by být sdílení hudby a filmů na internetu trestné?