0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace22. 1. 20056 minut

Proměny multikulturalismu

Fotografie: Zkusme tu žít společně. (Jacques Cartiers se poprvé setkává s kanadskými Indiány, v místě dnešního Montrealu, 1535.) Foto Profimedia.cz / Corbis • Autor: Respekt
Fotografie: Zkusme tu žít společně. (Jacques Cartiers se poprvé setkává s kanadskými Indiány, v místě dnešního Montrealu, 1535.) Foto Profimedia.cz / Corbis • Autor: Respekt

Čeští pravicoví politikové nemají multikulturalismus rádi. Václav Klaus zařadil v jedné ze svých protievropských filipik „vítězné tažení multikulturalismu“ k „bezpochyby nepříznivým trendům a tendencím“ dnešní Evropy (MF Dnes, 11. 12. 2004). Pražský primátor Pavel Bém jej zase na posledním sjezdu ODS označil za „levicovou ideologii“. Co přesně mají multikulturalismem na mysli, je nejasné. Není divu. Multikulturalismus je termínem mnoha významů, které se navíc liší podle různých národních kontextů.

Reklama

Země pro všechny

V USA se multikulturalismus dostal do širokého povědomí diskusí o reformě učebních osnov na veřejných školách a univerzitách v 80. letech minulého století. Tato diskuse byla pozdním důsledkem hnutí za občanská práva. Šlo o to, že učební osnovy humanitních oborů byly poplatné pohledu „bílých anglosaských protestantských mužů“. Absence informací o pohledech jiných skupin amerických obyvatel – např. původně vytlačovaných a vy-vražďovaných domorodců či těch, kteří byli zavlečeni do Ameriky jako otroci – byla vnímána jako výraz přetrvávajícího rasismu. Nápravou měly být změněné osnovy zprostředkovávající i pohledy historicky marginalizovaných skupin.

Mnohem dalekosáhlejší význam má multikulturalismus v Kanadě a Austrálii. Tam se z něj stala státní ideologie. Kanada se k němu přihlásila již roku 1971 a…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc