0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy28. 8. 20055 minut

Dopisy

Klopýtání o fakta

Tomáš Krystlík chce podle svých slov v článku Stálé klopýtání o odsun (Respekt č. 33/2005) připomenout „pár historických skutečností“ o příčinách toho, proč „českoslovenští Němci sedli Hitlerovi na vějičku“. Tyto „málo připomínané chyby první republiky“ prý nejsou krom jiného vinou české historiografie veřejnosti „příliš známy“. Výsledkem autorova snažení je litanie obvinění na adresu české politické elity první republiky, která v mnohém připomíná sudetoněmeckou publicistiku i mnoho sebekritických českých příspěvků k debatě o meziválečném údobí. Kdo se v české veřejnosti o tyto otázky zajímá, četl takové elaboráty už mnohokrát a slyšel podobné argumenty na nesčíslných konferencích. Některá autorova tvrzení jsou však neobvyklá, ba kuriózní. Tak se například dozvídáme, že po roce 1918 se „Češi … dlouho a úporně bránili vstupu německých a židovských ministrů do vlády“. Co se prvně jmenovaných týče, nechtěli do vlády oni sami, protože německé politické strany měly zásadní výhrady proti čs. státnosti. Jakmile v hlavních z nich převládl tzv. aktivistický směr, tedy stoupenci politické integrace německého obyvatelstva do daného systému, podíleli se němečtí ministři na vládách první republiky, a to v letech 1926 až 1938. Jak pan Krystlík definuje židovské ministry, nevím, ale politici pocházející z židovských…

Reklama

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc