0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura17. 2. 20027 minut

Cesta po opuštěné krajině

Joachim Bruss, Michal Svatoš

Význam českého úsloví „španělská vesnice“, jímž je označováno cosi neznámého či obtížně pochopitelného, vyjadřuje v němčině obrat „böhmische Dörfer“ (česká vesnice). Před patnácti lety si ho německý publicista Jürgen Serke zvolil jako název své přelomové práce, v níž rekonstruuje německou literární scénu v českých zemích. Není pochyb, že německy psaná literatura z Čech, Moravy a Slezska zmizela spolu s jejími autory i čtenáři a stala se pro ostatní svět, ale i pro Čechy, Němce i Rakušany (a dokonce i pro Němce narozené v Čechách) skutečnou španělskou vesnicí. Celé spektrum pražsko-německé a česko-německé literatury bylo navíc zastíněno židovskou literární Prahou, která začala být objevována postupně už od poloviny minulého století. Mezeru, přesněji řečeno „ztrátu paměti“, se rozhodl autor zaplnit souhrnem životopisných a literárně historických údajů o její podobě i autorech.

Pátrání po slovech a osudech

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Pro dílo, které vyšlo v tuzemsku na sklonku loňského roku, si Serke zvolil šestnáct literátů (romanopisců, básníků, dramatiků a žurnalistů). Předmětem knihy jsou jejich životní osudy a literární dílo, k nimž autor přidal ještě dalších dvaatřicet skic literárních podobizen. Záměrně se nevěnuje dnes již slavnému „hvězdnému nebi pražské literatury“ (F. Kafka, E. E. Kisch, R. M. Rilke, F. Werfel) a upřednostňuje opomíjené literáty. Najdeme mezi nimi velké osobnosti, jejichž dílo je dnes přístupné i v českých překladech (např. Johannes Urzidil, Paul…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc