0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace15. 7. 20015 minut

Řetěz na Golema

Nepřítel tvého nepřítele je tvůj přítel, vysvětluje lidová moudrost, proč jsou často schopni spojenectví, vzájemné dohody a bezproblémové spolupráce lidé s jinak protichůdnými zájmy. Podobně pragmatické uvažování a hrozivá existence „Říše zla“ dávaly ještě před dvanácti lety zcela nezpochybnitelný smysl také existenci a dalšímu prohlubování Evropského společenství. Sdílený nepřítel ovšem zmizel v propadlišti dějin už před deseti lety a dnešní Evropská unie pracně hledá odpovědi na otázky po svých dalších přirozených cílech a hlubším smyslu sjednocení.

Metoda Monnet

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Na samém počátku procesu evropského sjednocování stál ušlechtilý úmysl definitivně odstranit osudnou geopolitickou zátěž evropské politiky: věčné soupeření Francie a Německa i opakované tektonické otřesy podél osy Paříž-Berlín-Moskva. Evropská unie je zhmotnělý sen o věčném míru. V průběhu studené války přibyl další - v úvodu zmiňovaný - společný cíl všech západoevropských států: obrana svobody a blahobytu před komunismem. Tyto všeobecně platné cíle odsunuly do pozadí na několik desetiletí specifické národní zájmy, které však i tehdy probleskovaly vizí „Spojených států evropských“. Hlavním francouzským motivem pro evropské sjednocení zůstává snaha spoutat (nejen) hospodářskou sílu německého golema a získat tak operativní prostor. Po dlouhá desetiletí fungovala evropská integrace zejména proto, že si to Bonn nechal líbit a obětoval svou hospodářskou sílu i politické ambice na oltář…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc