0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Kultura3. 6. 20015 minut

Našinec na cestách

Jako Nový svět měla Amerika pro Evropany od svého objevení mimořádnou literární přitažlivost a nejrůznější spisky konfrontující skutečnosti dvou kontinentů mají slušnou tradici. Zatímco raní usedlíci a cestovatelé typu Hectora St. John de Crvecoeur či Alexise de Tocqueville seriózně popisovali zejména náboženské, ekonomické a politické aspekty amerického života, brněnský anglista Tomáš Pospíšil se ve své aktuální knížce Průvodce cestovatele Amerikou zaměřil v souladu s nejnovějšími trendy spíše na to, co současní anglosaští teoretici označují volným termínem culture. Ten se zhruba kryje s pojmem životní styl a odlišuje se od termínu Culture, jímž se rozumí klasické obory jako literatura, hudba či výtvarné umění. V beletristické formě - pravda, z opačné strany - zpracoval kdysi Mark Twain v Našincích na cestách zvyky a způsob myšlení amerických turistů na pozadí evropského středozemí. Také Henry James v celé sérii románů s výmluvnými názvy typu Evropané či Američan porovnával dekadentní rozmařilost evropské aristokracie s unifikačními tendencemi naivní americké demokracie. Ani Pospíšilova kniha nezapadá do řady průvodců, které systematicky radí co, kdy, kde, jak a proč, třebaže i taková poučení často implikuje. Spíš patří do rodu reportáží Karla Čapka, v nichž se odlišnosti jednotlivých národů demonstrují na „obyčejných“ projevech každodenního bytí.

Americké listy

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Kniha čtenářům zprostředkovává poučení, které provází vtip a švih. Autor se občas…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc