0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov25. 3. 20014 minuty

Přichází evropský zákon

Vláda Miloše Zemana minulý týden de jure odhlasovala vstup Česka do Evropské unie. Ministři totiž schválili změnu Ústavy České republiky, která je pro členství v EU nevyhnutelná. Pokud novela projde parlamentem, nebude Čechům stát v dobytí unijních bran žádná tuzemská právní překážka.

Antarktida na sněmu

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Současná ústava svěřuje zákonodárnou, výkonnou a soudní moc výhradně svrchovaným orgánům České republiky. V momentě vstupu do EU však bude muset dojít k přesunu části kompetencí na společné instituce Unie, jakými jsou Rada ministrů anebo Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Zároveň budou Češi povinni dodržovat zákony, které tyto instituce schválí. To nám však zatím náš nejvyšší zákon neumožňuje. „Ústava z roku 1993 neuznává existenci mezinárodního práva a nepovažuje mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, za součást českého právního řádu. S jedinou výjimkou, a to smluv o lidských právech a základních svobodách,“ říká vicepremiér Pavel Rychetský, šéf smíšené vládní a parlamentní komise, která novelu připravila. V ústavě by mělo napříště stát, že Česko dodržuje pravidla mezinárodního práva, ctí závazky, které tím pro něj vyplývají, a mezinárodní smlouvy považuje za součást českého práva. Vládní úředníci by tak nemuseli sepisovat zvláštní zákony o principech těžby nerostného bohatství z mořského dna nebo o pobytu na Antarktidě, protože obojí řeší mezinárodní smlouvy, které postačí ratifikovat. České zákony také nebude možné vykládat…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc