0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace8. 5. 20004 minuty

Smutné výročí

Simona Binková

Prvním známým dokumentem, který podrobně informuje o Zemi Svatého nebo Pravého kříže (považované zpočátku za ostrov), nebo také Zemi papoušků, je dopis, jenž jeho autor, Pero Vaz de Caminha, 1. května roku 1500 adresuje portugalskému králi. Caminha byl písařem námořní výpravy, kterou vedl královský mořeplavec Pedro Álvares Cabral. Krátce před 1. květnem totiž Cabralova flotila zakotvila u brazilského pobřeží, ačkoli původně směřovala - podle instrukcí Vaska da Gamy - do Indie. Z prvních zpráv o Cabralově „objevu“ se však historikům zdá, že jeho objev vůbec nebyl náhodný a námořníci tuto oblast už dobře znali.

Dobrý divoch

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

První kontakt Evropanů s územím dnešní Brazílie proto není dodnes historicky dostatečně objasněn: spor o prvenství vedou Španělé a Portugalci. Značně mlhavé údaje v díle portugalského mořeplavce Duarta Pacheca Pereiry o plavbě do jihozápadního Atlantiku v roce 1498, nařízené portugalským králem, soupeří se dvěma či třemi uskutečněnými plavbami španělskými z let 1499–1500. Význam těchto plaveb pro poznání Brazílie však někteří portugalští historici zpochybňují, ať už z hlediska geografického (otázka, jestli správně lokalizovali navštívená místa) nebo časového. Hovoří se pak o Cabralových „falešných předchůdcích“. Území, označované později jako Brazílie, připadlo prakticky ještě před svým objevením (v roce 1494) Portugalcům. A to na základě smlouvy z Tordesillasu, jež stanovila hranice mezi portugalskými a španělskými územími v…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc