Často hledáte, jak…
Obálka vydání 42/1995
42/1995 • 16.–23. 10. 1995

1995/42

Zahraničí

Radíme Ti v dobrém

Jaroslav Formánek

"Věz, že žádáme-li Tě, abys přestoupil na islám, není to ze strachu či sympatií ke Tvé osobě, ale plníme pouze příkaz Boží... Věz, že budeme šťastni, učiníš-li tak. I Prorok byl šťasten v případech židů, kteří se k nám přidali...

Být frajerem něco stojí

Terje B. Englund

Norští diplomaté v Moskvě stěží věřili svým uším. Po nespočtu pokusů dostat ministra zahraničí věcí Kozyreva na oficiální návštěvu do Norska přišla koncem července nečekaná odezva: ministr by samozřejmě mohl přijet, ale nelíbila by se Oslu spíš návštěva prezidenta Jelcina?

Čas podzimních vášní

Ivan Kytka

Podzimní konference hlavních britských politických stran - konzervativců a labouristů - patří ve Spojeném království ke stejně tradičním a neměnným rituálům a institucím, jako je čaj o páté, výměna stráží před Buckinghamským palácem či úterní a čtvrteční Question Time britských ministerských předsedů v parlamentu.

K čemu se přiznal Asahara

Viliam Buchert

Na první pohled nemá teroristický útok na vlak u amerického Phoenixu z minulého pondělka pranic společného s případem japonské náboženské sekty Ómu šinrikjó, která v březnu zaútočila bojovým plynem sarinem na tokijské metro: zemřelo 11 lidí a přes 5 000 se přiotrávilo (podrobně viz Respekt 24/95). Jedna souvislost tu ale přece jenom je.

Císařský valčík doznívá

Emílie Harantová

Rakousko jako by nikdy opravdu nevybočilo z rytmu císařského valčíku: tančilo ho jak při příchodu Hitlera v roce 1938, tak při vítání Rusů o sedm let později. Výjimkou bylo možná jen krátké údobí po rozpadu monarchie, kdy Rakušané museli hledat národní i hospodářskou identitu.