0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Domov13. 2. 19945 minut

Jednou budem dál

Jednou budem dál

Pokračování sporu o agrární politiku vlády

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Ve středu předloží ministr zemědělství Josef Lux vládě k projednání agrární program. Navrhovaná koncepce má definovat vládní zemědělskou politiku a zejména upravit možnosti pro zemědělské podnikání. Jedním z důsledků by mělo být i další omezení resortního deficitu. V roce 1992 totiž prodělali čeští rolníci 12 miliard korun, loni ztráta činila přes 7 miliard.

Přechodné bolesti

Současný propad kontrastuje s „úspěchy socialistických zemědělců“, kteří „vydělali“ ještě v roce 1989 přes 23 miliard korun (v přepočtu na dnešní cenové relace). To se jim ovšem podařilo jen díky státní dotaci a záporné dani z obratu (součet obou dotačních položek byl zhruba 45 miliard korun). K jistotě venkova přispíval i fakt, že nadvýrobu automaticky odebíral stát.Polistopadová agrární reforma zrušila dotace, liberalizovala ceny, především ale měla obnovit zemědělské podnikání a vztah k půdě. Při hledání konkrétních vlastníků družstevních lánů se rozběhl kolotoč restitucí, družstva se začala transformovat a státní statky odstátňovat. Poměry na vesnici se tím zkomplikovaly. Se začátkem privatizace státních statků (měla by být dokončena až letos) se čekalo až do března 1993, kdy vypršela lhůta restitučních nároků. Tato skutečnost se nejvíce podepsala na nepříznivé bilanci zemědělství. Státní statky totiž loni zaznamenaly ztrátu pět miliard.Podle vedoucího úřadu ministerstva zemědělství Milana Křivohlavého…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc