0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Ekonomika11. 12. 19943 minuty

Konec "šífáků" v Čechách

Konec „šífáků“ v Čechách

Koncem října podepsal náš monopolní výrobce elektřiny - České energetické závody - předběžnou smlouvu, podle které by napříště uhlí do chvaletické elektrárny nedopravovaly lodě, ale železnice. Současná tzv. kombinovaná přeprava, kdy se palivo ze Severočeské uhelné pánve vozí vlakem do Lovosic a tam se překládá na lodě, je podle zástupců ČEZ neekonomická. Dráha nabízí cenu o třetinu nižší a současně zaručuje, že tarif zůstane pro příš-tích deset let beze změny.Bývalá pardubická primátorka a starostové řady východočeských obcí však dopisem požádali představenstvo Českých energetických závodů o „nové a hlubší zvážení“ tohoto kroku. Signatáři listu mají strach z ekologických a sociálních dopadů, jaké by změna mohla mít na jejich oblast. Jde především o hluk, prach a nezaměstnanost. Starostové navíc vyjádřili pochybnost o finanční výhodnosti transakce: českou železnici čeká radikální systémová proměna a není jisté, zda bude nadále od státu dostávat vysoké provozní dotace. Ty za letošek činí 5 miliard korun. Nabízí-li tedy dráha levnější tarif než loďaři, činí tak s vědomím, že jí „zbytek“ dorovnají daňoví poplatníci.Investice nutná pro rozběh železničního zásobování Chvaletic se odhaduje na 600 miliónů korun. Protože dráha je přes vysoké státní dotace v neustálých finančních obtížích, zaplatí potřebný obnos ČEZ. Vlaky by měly vozit uhlí již od roku 1996 a podle propočtů se vynaložené peníze vrátí investorům během pěti let.Trať Lovosice -…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc