0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Civilizace15. 5. 19942 minuty

Věda pro příští desetiletí

Otakar Motejl

Věda pro příští desetiletí

Právo: Očekávání, naděje, přání

Reklama

Ptáte se, jaký vývoj lze v mém oboru očekávat v příštích deseti letech. Především jistě velmi složitý a náročný. To konečně platí asi pro všechny obory lidské činnosti u nás.Na rozdíl od pracovníků oborů spravovaných exaktními vědami jsou prognózy v oblasti práva a jeho aplikace spíše dohady než odhady. Jde spíše o upřímné přání a očekávání jeho naplnění než o konstrukci reálného a realizovatelného projektu.Právo existuje a žije ve dvou rovinách. Především jde o právo psané, tedy legislativní produkci, a teprve potom přichází na řadu jeho aplikace.Legislativní produkce bude zřejmě poznamenána základním a nezbytným požadavkem dokončení přestavby právního řádu přípravou a přijetím základních kodexů tzv. velkého práva - mám na mysli trestní právo, občanské právo, obchodní a rodinné právo. Přitom půjde o to, navázat na dobré tradice a současně skloubit právě tyto tradice s již kodifikovaným systémem mezinárodních paktů. Problémy jsou známy, řešení jsou převážně reálná a realizovatelná, úspěch závisí mimo jiné i na tom, zda a do jaké míry budou naši partneři nebo budoucí partneři v evropských systémech ochotni naši snahu a její výsledky ocenit.Právo žije ve své aplikaci. Zejména v procesních normách. Byl bych rád, kdyby se podařilo vybudovat systém procesních pravidel, srozumitelných, jednoznačných, jednoduchých. Rozhodující změny zřejmě v této oblasti lze očekávat v trestním řízení, které by mělo…

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc