0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Dopisy18. 7. 19933 minuty

Mimo rámec české moralizující architektury

Rostislav Švácha

Mimo rámec české moralizující architektury

Článek architekta Michala Kohouta Tanec mimo parket (Respekt č.24) vytýká architektům Gehrymu a Miluničovi, že v projektu domu Nationalle Nederlanden na Jiráskově náměstí jaksi vytancovali z předepsaných uličních a výškových čar. Za údajně nemístnou benevolenci k tomuto prohřešku článek kárá hlavního architekta města Prahy Ivo Obersteina a ředitele Státního ústavu památkové péče Josefa Štulce. Michal Kohout tvrdí, že dům se musí vrátit na svůj předepsaný parket nejen proto, že tak o tom předem rozhodl úřad, ale i proto, že právo stát se dominantou přísluší podle přirozené sémantiky města nikoliv soukromým, nýbrž pouze veřejným budovám: radnicím, kostelům, muzeím, školám.V praxi evropských měst se Kohoutovo pravidlo o dominantní úloze veřejných budov už nejméně sto padesát let porušuje. Městskému obrazu obvykle překročení tohoto pravidla škodí. Občas však byla jeho nedodržením poskytnuta příležitost k vzniku umělecky mimořádné architektury. Pokud by Obersteinovi a Štulcovi předchůdci byli tak přísní jako Michal Kohout, sotva by v Praze mohl vyrůst Gočárův obchodní dům „U černé matky boží“ nebo Havlíčkův a Honzíkův kancelářský mrakodrap Všeobecného penzijního ústavu. V obou případech naštěstí kompetentní radní nebo úředníci poznali, že mohou napomoci vzniku nové architektonické hodnoty. A tatáž situace se podle mého mínění opakuje v případě díla týmu Gehry a Milunič.Domnívám se, že Kohoutovu averzi oba tito architekti…

↓ INZERCE
Inzerce Budvar
Inzerce Budvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc