Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Stalo se

Nesnesitelná (ne)jednoznačnost dokumentů

Byl, či nebyl? Neuplyne týden, aby se česká veřejnost touto otázkou nezabývala. Opravdu ten či onen bývalý ministr, bankéř nebo zpěvák spolupracoval s StB, nebo ne? Vědomě ze sebe udělal spolupachatele zločineckého režimu? Nebo se objevuje jeho jméno ve spisech jenom náhodou, snad dokonce aniž by dotčený člověk o tom věděl?

Byl, či nebyl? Neuplyne týden, aby se česká veřejnost touto otázkou nezabývala. Opravdu ten či onen bývalý ministr, bankéř nebo zpěvák spolupracoval s StB, nebo ne? Vědomě ze sebe udělal spolupachatele zločineckého režimu? Nebo se objevuje jeho jméno ve spisech jenom náhodou, snad dokonce aniž by dotčený člověk o tom věděl?

Od víkendu jsou tyto otázky opět velmi aktuální také v Německu – i když spolupráce, o které tamní média a historici diskutují, se týká mnohem vzdálenějších časů než eventuální donášení Václava Neckáře apod. Podle časopisu Focus měli dva velmi uznávaní spisovatelé a jeden nanejvýš oblíbený kabaretiér na jaře roku 1944 žádat o členství v NSDAP.

Historické dokumenty tomu zdánlivě nasvědčují. Přitom však mezi historiky, archiváři a svědky doby nepanuje shoda v tom, co nalezené dokumenty vlastně dokazují a co nikoli. A tak si německá veřejnost trochu překvapeně protírá oči: ani padesát let intenzivního historického bádání očividně nestačilo k tomu, abychom měli jasno v tom, jak systém diktatury skutečně fungoval.

Jak to všechno fungovalo?

Martin Walser,Siegfried LenzDieter Hildebrandt (všichni ročník 1926, respektive 1927) patří k nejdůležitějším reprezentantům současné německé kulturní scény. Zatímco Walser s Lenzem v mnoha knihách popsali dobu nacismu a vývoj Spolkové republiky po válce, Hildebrandt je obchodní značkou velmi oblíbeného satirického televizního pořadu.

A ve Spolkovém archivu v Koblenzu se nyní našly kartotéční lístky, podle nichž se všichni tři umělci ucházeli o přijetí do NSDAP. Všichni tři však takový úmysl rezolutně popírají. Mezi odborníky se proto otevřela debata, zda k zápisu do kartotéky mohlo dojít jen tehdy, pokud dotyčný člověk o členství skutečně požádal, nebo zda existovalo „kolektivní“ přijímací řízení začleňující do NSDAP celé ročníky, aniž by o to konkrétní jednotlivci usilovali.

Michael Buddrus z mnichovského Institutu současných dějin v médiích prohlásil, že řeči o kolektivním členství považuje za výmluvu. Jeho kolega Norbert Frei z univerzity v Jeně proti tomu namítá, že stále ještě víme málo o tom, jak vlastně místní organizace NSDAP členy rekrutovaly.

Proti vědomému členství Walsera, Lenze a Hildebrandta lze uvést fakt, že záznamy na kartotéčních listcích jsou podezřele neúplné (není tam například uvedeno datum předání stranické knížky). Ještě důležitější je ale dokument z ledna 1944, který pochází přímo z říšského kancléřství, tedy přímo z okolí Hitlera. V nařízení číslo 8/44 se píše, že „všichni příslušníci ročníků 1926 a 1927 jsou povinni jasně říci, do jakého (stranického) oddělení chtějí vstoupit. Místní vedoucí oddělení budou jména a adresy těchto mladých lidí ve formě seznamu hlásit.“

Text a tón nařízení svědčí spíše o kolektivně vynuceném členství než o dobrovolném vstupu do strany. Posledním argumentem pro tuto domněnku je i datum, ke kterému všichni tři chlapci měli být do NSDAP přijati: jednalo se o 20. duben 1944, Hitlerovy 55. narozeniny.

Vědci dopředu!

Byli tedy Walser, Lenz a Hildebrandt spolupachatelé nácků, nebo spíše oběťmi režimu? V tomto okamžiku nikdo odpověď nezná. Jisté je však jedno: každý, i ten zdánlivě nejjednoznačnější historický dokument, si žádá důslednou analýzu zkoumající kontext jeho vzniku a jeho vypovídací hodnotu. Tedy přesně to, co má být pracovní náplní Ústavu paměti národa.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].