0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst

Rozhovory28. 11. 200722 minut

On-line rozhovor s Ing. Davidem Bartůškem

Na vaše dotazy odpovídal Ing. David Bartůšek. Nejen na téma stravování ve školách. Otázky můžete pokládat zde. K článku Češi a obezita.

  • Autor: Respekt
• Autor: Respekt

Ing. David Bartůšek

Reklama

Studoval na fakultě strojní a podnikatelské VUT Brno, obor Ekonomika a řízení průmyslu, dlouhodobě působil v organizacích pracujících s mládeží (skautské středisko Kompas), absolvoval dvouletý vzdělávací Kurz pro waldorfskou pedagogiku a následně se začal podílet na její popularizaci a realizaci tohoto výukového programu v Brně. Je členem výboru České společnosti pro výživu a vegetariánství. V roce 2001 inicioval projekt nekuřácké kavárny se zaměřením na zdravou výživu, kulturního klubu a nízkoprahového volnočasového centra pro mládež. Projekt se začal realizovat v brněnské restauraci Na cestě.

V roce 2006 byl zvolen do Zastupitelstva města Brna, kde je mimo jiné členem Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise pro tělesnou výchovu a sport. Od února 2007 je poradcem ministerstva školství v oblasti alternativních pedagogických směrů, rozvoje komunitních projektů na základních školách a propagace zdravého životního stylu a výživy.

Ve spolupráci s odborníky chce zasáhnout do právních předpisů ovlivňujících stravování ve školách a odstranit znevýhodnění stravovacích menšin, současně s celkovým zkvalitněním výživy.

:23Vítězslav HejdukDobrý den pane Bartůšek, rád bych se Vás zeptal, zda máte již hotový , připravený, nebo rozpracovaný plán, jak umožnit změnu stravování ve školách? Můžete to v obrysech představit?
Děkuji.13:52Ing. David BartůšekDobrý den pane Hejduku a ostatní návštěvníci portálu RESPEKT.CZ,V současné době se řídí školní stravování vyhláškou č. 107/2005 Sb. Nákup potravin a výběr jídel a sestavování jídelníčků se řídí dvěma „spotřebními koši“, které jsou součástí této vyhlášky a jejich dodržování pro vedoucí jídelen závazné. První spotřební koš vymezuje konvenční (masitou stravu) a druhý stravu vegetariánskou.
Bohužel oba spotřební koše jsou dle níže uvedených podkladů v rozporu se současnými poznatky vědy o výživě a mohou přispívat jak k nárůstu obezity, tak i ke vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu.Hlavním nástrojem k řešení tohoto problému ve školním stravování je podle mě zavedení možnosti každodenní volby nízkoenergetických jídel se zvýšeným podílem vlákniny, zeleniny, ovoce a sníženým procentem bílkovin. Je třeba stanovit nové Nutriční standardy (dříve doporučené dávky živin) a Obecná výživová doporučení. Tato kompetence patří Ministerstvu zdravotnictví.
Dále doplnit návrh změny a úpravy obou spotřebních košů, tak aby akcentovaly nové Nutriční standardy a Obecná výživová doporučení a zároveň umožnili reálné sestavení kuchařských norem, receptur a jídelníčků. Výsledkem by byla změna vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Dokončením realizace změn ve školním stravování by byl systémový projekt v gesci MŠMT hrazený z ESF, který by umožnil vznik a práci týmu odborníků na výživu a gastronomii s cílem vytvoření kvalitních kuchařských norem, receptur a jídelníčků. Dále by umožnil zaškolení a rozšíření kvalifikace pracovníků ve školním stravování a případnou podporu provozům, které budou chtít inovovat nabídku svých služeb ve výše uvedeném duchu. Zajímavým návrhem který obecně definuje rozmezí konvenční a alternativní stravy se jeví tzv. definice Ochranné stravy navrhovaná sdružením ČSVV, o.s.,
http://www.csvv.cz/index.php?option=content&task=view&id=92 Všichni víme, že stravovací návyky velké části veřejnosti nejsou „ideální“. Nastavoval bych tedy systém tak, aby umožňoval zdravé jídlo všem, kteří si ho přejí dle vlastního výběru a  hledal další nástroje jak strávníky motivovat, aby volili alespoň v části týdne nízkoenergetickou stravu. Návrh řešení:
Navrhuji vtáhnout do procesu změn ve školním stravování veřejnost a vyvolat soutěž a veřejnou poptávku po kvalitním školním stravování – zavést CERTIFIKACI ZDRAVÉ JÍDELNY. V řadě jiných oborů je to úspěšný nástroj jak odlišit kvalitní od průměrného a při současném populačním poklesu počtu dětí ve vzdělávací soustavě bude každá možnost přilákat dítě na školu (tedy mít např. certifikát ZDRAVÁ JÍDELNA) motivující pro ředitele škol a manažery školských zařízení. Certifikát není samospasitelný – je třeba nastavit jeho obnovování – ale každopádně bude znamenat minimálně nové zvýšené úsilí ve prospěch změny.
Návrhem variant těchto kritérií bych opět pověřil odbornou veřejnost v oblasti stravování a sestavil tým odborníků z oblasti výživy a gastronomie, kteří by návrhy posoudili a vyhodnotili.
Nedostatečnou kvalifikaci kuchařů a schopnost chutně uvařit kvalitní zdravé jídlo bychom řešili systémovým projektem z ESF a vytvořit školící zázemí pro zájemce z řad stravovacích zařízení. MŠMT bude v součinnosti s MZ podporovat tento projekt.
Společenské ohodnocení práce ve školní jídelně a přilákání mladých pracovníků, lze dosáhnout pouze kvalitním produktem, který chutná a který má kredit. Úspěšné příklady změny stravovacích návyků nastartuje přirozená motivace těch, kteří již po změně volají:
Změna nebude uplatňována plošným způsobem, čímž se vyhneme odporu, který přináší jakákoliv změna pokud je prosazována donucením. Opřeme se o ty strávníky, kteří již dnes sami chtějí stravovací návyky měnit.
http://www.vegetarian.cz/rozhovor/gymstrak1.html
http://www.vegetarian.cz/ostatni/2chodlaktov6.html
Definováním kvalitní bezmasé stravy vyřešíme problém požadavku na svobodnou volbu výživy dítěte (viz text o Znemožňování alternativního stravování) a zároveň umožníme poměrně volný přechod k nízkoenergetické stravě všem kdo se stravují konvenčně.:28Barbora NedělováDostal jste od odborníků, či od odborné komise nějaký daty a fakty podložený výzkum a průzkum současného stavu stravování a jeho dopadu na zdraví dětí? Z článku pana Uhlíře to vypadá, že u nás zatím nikdo takovou obsáhlou studii nevypracoval. Také je známo, že poznatky o stravě a jejím dopadu na zdraví se poměrně často mění. Počítáte s tímto nějak při prosazování svých záměrů? Jde Vám hlavně o umožnění výběru a nebo hlavně o „ozdravení“ stravy?14:06Ing. David BartůšekDobrý den Barboro,nejdříve napíšu některé internetové odkazy na dokumenty hodnotící kvalitu stravování ve školství, z kterých vycházím (je třeba si je překopírovat do nového okna v prohlížeči www-stránek):Mgr. Miroslava Slavíková, vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu, KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice: Úroveň stravování ve školství http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=109
… Současné doporučené dávky a tím i školní stravování neodpovídá „zdravé výživě“ a současným poznatkům (podrobně Otevřený dopis hlavnímu hygienikovi)Mgr. Miroslava Slavíková, Mgr. Zdeňka Vašíčková, nutriční specialista, ÚPL LF MU v Brně: Otevřený dopis hlavnímu hygienikovi http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=109
… Současné doporučené dávky pro Českou republiku neodpovídají současným světovým doporučením.
… Povinnost vařit dle těchto vysokých dávek vyplývá zařízením školního stravování z legislativy a přestože si mnoho našich odborníků, lékařů a hygieniků uvedený stav uvědomuje, nezbývá než vyžadovat plnění platné legislativy. To považují autorky a řada lékařů hygienické služby za velmi závažné a jen velmi obtížně akceptovatelné. OSpN ČSVV: Hodnocení doporučených dávek živin, energie a spotřebních košů ve vyhlášce MŠMT ČR č. 48/1993 Sb. http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=109
…… Z výše uvedených skutečností vyplývá, že dodržování této vyhlášky významnou měrou přispívá ke vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu, především srdečné cévních, rakoviny, diabetu a osteoporózy.K otázce: v první řadě mi jde o ozdravení stravování ve školství. Svobodná volba pokrmu v rámci Nutričních standardů je principiální způsob jak toho reálně dosáhnout (není v tom žádná idelologie typu: maso ANO nebo maso NE). Strategií a nařízení bylo již mnoho, ale bez umožnění svobodné volby stravy, která (za podpory institucí, osvětové kampaně,…) přejde v rozhodnutí volit zdravý životní styl se nikam nepohneme.
Studie určitě existují, ale nelze je přeceňovat. Jak uvádí první odkaz na dokument Mgr. Slavíkové cit.: „Výsledky nutričních studií jsou často rozporuplné, ale v zásadě se shodují v jednom - snížit maso a zvýšit potraviny dodávající polysacharidy“.:48Radek H.Dobry den, precetl jsem si o vas na jinych webovych strankach, ze jste vegetrian…
Je tedy vasi snahou zpristupnit vegetarianskou stravu i ve skolach? Nejsem prilis zastancem bezmase stravy a bilkoviny v mase obsazene si myslim ze jsou pro vyvoj ditete dulezite, samo dite pak dle meho jeste nema dostatek rozumu, aby vyhodnotilo, co je pro nej dobre. Nebude toto cele tak trochu krok zpatky, nebo spise spatnym smerem?14:14Ing. David BartůšekDobrý den Radku,Předně, vegetariánství a veganství je velmi dobrou variantou zdravé výživy. V tomto tvrzení se opírám o odborné stanovisko:
Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů k vegetariánství
http://www.csvv.cz/index.php?option=content&task=view&id=69
České pediatrické společnosti, http://www.csvv.cz/index.php?option=content&task=view&id=71
Společnosti pro výživu
http://www.csvv.cz/index.php?option=content&task=view&id=70 Lze se stravovat špatně sestavenou stravou konvenčního stylu, tak i špatně sestavenou bezmasou stravou – viz výše uvedené odkazy. Školní stravování může ukázat „naživo“, že to jde chutně a dobře. Svou volbu stravy (vegetariánství) nechci nikomu nutit, jak jsem již uvedl v předchozích dotazech. Je třeba ctít osobní volbu jedince – to je moje přesvědčení. Ostatně stejně neexistuje donucovací nástroj jak vnutit lidem ten či onen druh „zdravého jídla“ – viz zkušenosti J. Olivera v Anglii při plošné „tvrdé“ propagaci zdravého jídla.:44Magdalena AbasováVaší snahy si velice vážím, protože mám dvě děti a o jejich stravu sama velice dbám, přičemž dobře vím, jakým problémem stravování ve školách je. Sleppá ulička je to tak trochu díky financím určeným na školní obědy a nikterak nepřispívá masová reklama na všelijaké nezdravé „dobroty“. Respekt se problémem obezity už několikrát zabýval a myslím, že je to problém přímo obrovský. Nacházíte podporu i v řadách politiků, zarytých odborníků i samotných škol?14:30Ing. David BartůšekFinancí je v rozpočtech vždy málo a proto si myslím, že je třeba se orientovat na preventivní programy podporující zdravý životní styl. Já myslím, že řada politiků se velice vážně tímto tématem zabývá a myslím, že panuje celkem shoda na potřebě změny. Ale mohu mluvit pouze za sebe, tak Vám zde zkopíruji část našeho volebního programu, který to v kostce definuje:Volební program Strany zelených: Kvalita života - Přejeme si, aby lidé více uvažovali o zdravějším stravování a omezování nadměrné spotřeby masa. -Biopotraviny do školBudeme prosazovat zvýhodnění nákupu a užití biopotravin ve veřejném nekomerčním stravování, tedy především ve školách a školkách. Je pro nás nepřijatelné, aby děti jedly nekvalitní, často chemicky konzervované, konvenční potraviny. Zelení navrhnou Program podpory biopotravin pro stravování dětí ve školách:29Jan KroupaČlánek o obezitě vyjadřuje rovnici: jídlo + sport = zdraví. O výživě a stravování se dnes mluví a píše hodně. Není však opomíjena otázka sportovního vyžití dětí ve školách? Nebylo by třeba vyvinout větší aktivitu tímto směrem? Vím, že pro mnoho dětí (zvláště v době dospívání) je tělocvik neoblíbeným předmětem a snaží se mu vyhnout.14:33Ing. David BartůšekDobrý den Jane,Já naprosto souhlasím, ale ještě navíc dodám, že podle posledních poznatků, které jsem se dozvěděl na Konferenci Výchova ke zdraví a kvalita života (Hluboká nad Vltavou, 4. - 6. 10. 2007) http://www.jcu.cz/Members/jvana/clanky/mezinarodni-konference-vychova-ke-zdravi-a-kvalita-zivota-4–6–10/se na obezitě daleko více projevuje psychická pohoda, odbourání stresu, sociální klima, … . To je velice zajímavé a myslím, že jedním ze zásadních nástrojů jak působit ve prospěch těchto úvah je ještě více podpořit projekt Škola podporující zdraví (realizuje Ministerstvo zdravotnictví) a který velmi komplexně shrnuje danou problematiku. Komplexní definice pojmu „úplného zdraví“ od WHO je myslím stále nedoceňovaná a bohužel širší veřejnosti zcela neznámá. (Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomností nemoci či slabosti (WHO 7. 4. 1948):44Gábina FořtováPane Bartůšek, jistě je třeba situaci s kvalitou stravy ve školách rešit, ale vy jste vegetarián a jakožto vegetarián … není váš pohled na věc poněkud zkreslený? Nasloucháte i ostatním „stravovacím menšinám“? Přizvalo i je k poradě ministerstvo školství?14:27Ing. David BartůšekDobrý den Gábino,Je třeba rozlišovat dvě věci. Jakousi Ochrannou stravu – kvalifikovaně deklarovanou zdravou výživu a stravování dle různých výživových směrů.
Od MZ ČR očekávám toto kvalifikované vymezení zdravé výživy. V rámci MŠMT ČR chci řešit především otázku aplikace těchto nových doporučení do tzv. spotřebního koše, norem a jídelníčků. Zcela konkrétní zaměření na nějaký výživový směr, který bude v souladu s nutričními standarty od MZ ČR by měl spotřební koš umožňovat. Avšak to jestli bude v konkrétní jídelně, která se k mému programu přihlásí kousek masa nebo strava vegetariánská či veganská nebo v duchu makrobiotických zásad již program MŠMT ČR řešit nebude. To bude záležet na požadavcích a představách strávníků v dané škole. Nabídka druhů stravy ve školní jídelně se může stát výborným nástrojem pro mezipředmětové vazby v oblasti demokratizace chodu školy, tvorby náplně a kompetencí školního parlamentu, … atd. Viz http://www.vegetarian.cz/rozhovor/gymstrak1.html
http://www.vegetarian.cz/ostatni/2chodlaktov6.html
Mám však takovou představu, že pokud bude nějaký strávník vyžadovat variantu vegetariánskou, tak toto druhé jídlo podle mnou navrhovaného projektu bude vegetariánské, protože požadavek na masitou stravu může být uspokojován v nabídce prvního jídla.
Tzn. Konkrétní varianta bude záležet na strávnících a ne na ministerstvu.:57Jiri HyrsVidite i vy spojitost mezi obezitou a socialnim postavenim? Prave skoly by mely tyto rozdily stirat. Neni uvazovano i o nejakem programu vyuku zdrave vyzivy prave ve spojitosti se sportem - treba v ramci telesne vychovy?14:45Ing. David BartůšekDobry den Jiri,Souvislost mezi obezitou a sociálním postavením považuji za prokázanou. Myslím však, že v nejbližší době MŠMT ČR nebude zavádět opatření typu školních uniforem, ale spíše podporu komunitních (otevřených) škol, které umožňují v rámci prostor školy další zábavnou činnost. Zvýrazňují toho kdo něco umí a ne toho, kdo má značkové oblečení.
Výukou zdravé výživy by se měl zabývat nový vzdělávací předmět „Výchova ke zdraví“. V současné době nám na pedagogických fakultách vyrůstají specialisté, kteří mají výchovu ke zdravý jako samostatný obor. Konkrétní způsob jak propojit sport, přesněji předmět tělesná výchova s předmětem výchova ke zdraví bude věcí školního vzdělávacího programu konkrétní školy. Naše civilizace dost podporuje vysedávání u televize a život bez sportu a bez pohybu. Je na zvážení jak obnovit kladný vztah k pohybu. Mnoho škol také zařazuje relaxační pohybové aktivity jako je jóga (ať v rámci hlavního vyučování nebo jako doplňkovou aktivitu odpolední nabídky komunitního projektu).:37Ludmila PrchlíkováDobrý den! Ráda bych se zeptala, zda vaše práce počítá pouze se zkvalitněním stravy, nebo i se zlepšením prostředí pro školní stravování. Teď nemyslím, jen školní jídelny, ale i to, aby děti nemuseli jíst svačiny ve třídě, kde se učí, nebo ještě v horším případě někde za pochodu na chodbě…I když možná tuto věc má spíše v kompetenci řešit jednotlivé vedení škol. …. Jinak bych velmi ráda poděkovala za vaši práci, zejména co se týká vegetariánského stravování ve školách….Díky
Ráda bych i reagovala na otázku pana Radka H.zda to vše nebude trochu krok zpátky, nebo špatným směrem. Opravdu nebude. V naší vesnici žije v současně době 12 vegetariánských dětí a naše dětská doktorka, stejně jako pan Radek, nebyla rovněž zastáncem bezmasé stravy u malých dětí (a to dokonce předškolních), dělala všem dětem kontrolní odběry krve, a nyní je velmi mile překvapena, jak jsou vegetariánské děti zdravější oproti ostatním dětem, a že jejich vývoj je adekvátní jejich věku.14:51Ing. David BartůšekPřál bych si zlepšené prostředí pro školní stravování, ale je to otázka peněz a nebo aktivity rodičů, kteří se zajímají o to jak jejich děti vyrůstají a jaký vztah si budou rozvíjet k vnímání tak důležité věci jako je kultura stolování a příjemný zážitek z kvalitního jídla.
Děkuji za Váš příspěvek.:07Miriam KrásováV článku pana Uhlíře je naznačeno i to, jak nebezpečné jsou školní automaty se sladkostmi, že je rizikem vpustit do stravování v jídelnách soukromý sektor. Jde i o toto? Vám jde o to, aby stravování bylo zajišťováno i soukromými subjekty (pod určitým dohledem) a nebo nikoliv?14:56Ing. David BartůšekDobrý den Miriam,Automaty jsou plně v kompetenci ředitele školy a jako rodič můžete využít silných kompetencí Rady školy k připomínkám a podnětům v této oblasti. Je jasné, že pokud si Vaše dítě dá před obědem sladkou tyčinku a půl litru Coca-coly, tak potom těžko bude jíst další chod byť velmi chutného zdravého jídla.
Stravování již dnes zajištuje buď zřizovatel (obec) nebo soukromý subjekt (mnohdy najmutý zřizovatelem). To je vázáno Vyhláškou 107/2005 a pokud dojde k její úpravě o kvalitu nemusíme mít strach. I dnešní pokrm ve školních jídelnách je 10 x zdravější než ty „automatové produkty“ - já bych dítě do školy s automatem nedal a nebo bych velmi razantně oslovil ředitele, aby vybral s dodavatelem takové výrobky, které jsou zdravé. Každopádně automat komplikuje načasování stravy.:31Zuzana BílkováDobrý den, prosím můžete uvést srovnání českých a světových trendů ve vegetariánství - např. ve stravovacích normách, odborných požadavcích na bílkoviny ve stravě (množství a veget. původ), či výzkumu přímých výsledků (vlivy na učení, zdraví, sílu, sport, etickou vnímavost - u dětí, u dospělých), ve společenském pohledu na vegetariánství… Pokud jde o názory lékařů, nutričních odborníků, učitelů, kuchařů atd. - jsou spíše ustálené nebo se vyvíjejí, případě jak rychle?15:05Ing. David BartůšekDobrý den Zuzano,myslím že tento dotaz už je zčásti zodpovězen v minulých příspěvcích s odkazy na odborné dokumenty. Názory odborníků se vyvíjejí poměrně pružně - viz Stanovisko ADA - ale jejich přijetí na úrovních veřejné správy a  samosprávy je trochu pomalejší - snad to trochu zrychlíme :-).:41VáclavZdravím Vás,
neznám školní jídelny , které by nabízeli výběr všem stravovacím skupinám. Technicky to ani není možné. Školním jídelnám stát dotuje výrobu jídla pro studenty ale nedává tak možnost výběru. Většina školních jídelen nechce o změně stravovacích návyků ani slyšet…
Možná by pomohlo, kdyby si studenti sami mohli rozhodlout ve které jídelně se najedí za peníze ze školství.
Jinak u nás v Prachaticích je jídelna zdravé výživy, kde jsou v nabídce vegetariánská jídla a studenti sem rádi chodí, ale musí vše zaplatit ze svých peněz.15:16Ing. David BartůšekDobrý den Václave,zajistit výběr všem stravovacím skupinám je jistě obtížné a právě proto musí docházet k dohodě o nabídce menu na té nejnižší úrovni - na úrovni školního stravovacího zařízení a jejich strávníků. MŠMT a MZ by mělo hlídat pouze rámec (Vyhl. 107/2005). Je samozřejmě možné, že stravovací zařízení odmítne změnit skladbu nabízených pokrmů - třeba z ekonomických důvodů. Pak by ale nemělo dostávat příspěvek od státu na plat personálu (suroviny si hradí strávník sám).
Ta možnost ovlivnit nabídku tu je (školní parlament, Rada školy). Jeden příklad pro ilustraci - jsou již zmíněné Strakonice - doporučuji tyto odkazy:http://www.vegetarian.cz/rozhovor/gymstrak1.html
http://www.vegetarian.cz/ostatni/2chodlaktov6.html:20Ida BrellovaMuj dotaz zni: jde vam o ruznost stravy (vyber z nekolika druhu jidel), nebo o to, aby jeden spolecny obed byl co nejzdravejsi (najit spolecnou zlatou stredni cestu pro vsechny stravniky)?15:11Ing. David BartůšekDobrý den Ido,Myslím, že teorie „zlatého středu“ platí jen u jednotlivce. U více osob již ne, protože každý má pomyslný střed někde jinde. Tím „Středem“ pro většinu populace je dnes současný způsob stravování. Proto nechci tuto možnost zrušit a násilně zavést již jakoukoliv jinou variantu. Tzn. Každý ať má právo na své jídlo, ale na jídlo, které poškozuje zdraví by MŠMT ČR nemělo přispívat buď vůbec nebo aspoň méně.
Jako povinnost pro školní jídelnu proto vidím zavedení druhého jídla, které bude odpovídat novým nutričním standardům, tzn. bude zdravé. Jeho konkrétní variantu by si již volili strávníci, jak jsem již podrobněji uvedl v jiné odpovědi.:50Mgr. Jitka ČulíkováDobrý den, nejnovější studie o stravování prokazují, že vegetariánství je velice zdravý životní styl a naopak konvenční strava zahrnující maso je v životním stylu lidí v současné době vysoce rizikovým prvkem. Bohužel spousta odborníků přes výživu stále trvá na zasatralých studiích. plánujete nějaké proškolení těchto odborníků? Děkuji15:14Ing. David BartůšekDobrý den Jitko,S touto skutečností se sice také setkávám, ale její řešení náleží do kompetence Ministerstva zdravotnictví a ne MŠMT. V rámci „mého“ projektu však řešena bude ve zdůvodnění jednotlivých opatření.:51Mgr. Petra ČástkováDobrý den, jsme vegetariánská rodina. Máme dcerku, která je vegetariánkou od početí. Zajímalo by mne, od kdy bude vegetariánská strava zrovnoprávněna (budou se moci takto laktovegetariánsky - bez masa a vajec stravovat děti…v běžných nejen speciálních či soukromých) na MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ…?¨Díky za odpověď
Mgr. Petra Částková15:26Ing. David BartůšekDobrý den Petro,Se zrovnoprávněním způsobů stravování to není tak zcela jednoduché. Např. rodiče dětí celiatiků (musí mít bezlepkovou dietu) by také chtěli mít nárok na zabezpečení této diety školním stravování.
Můj projekt (kromě jiného) akceptuje „zrovnoprávnění“ vegetariánství se zdravou výživou. Tzn. vegetariánství je vhodnou variantou zdravé výživy. Dále v rámci projektu připravíme normy pro osvědčená vegetariánská jídla a zajistíme zaškolení personálu, tam, kde bude požadavek na přípravu těchto jídel. To jestli jídlo bude s kouskem masa nebo vegetariánské, tak to bude záležet na požadavku strávníků, tedy na Vás či Vašich dětech.:41Blanka ŘíhováDobry den!
Ja a moj 5 ročný syn sme vegetariani, moj syn musi navštevovat MŠ, pretoze som osamela matka samozivitelka musim chodit do prace a jedlo do skolky svojmu synovi nosit nesmiem.Takze moj syn v skolke hladuje, ale stravu musim odoberat a platit.Citim sa velmi diskriminovana.Od pediatricky mam doporucenie, ze sa moj syn moze stravovat vegetarianskou dietou.(Moj syn je vegetarian od pocatia)Sme slovenskej narodnosti, ale zijeme v ČR.
Mozete mi prosim Vas poradit, ci je vobec pravne mozné v ČR donášať jedlo do MŠ?
Ďakujem
B.Říhová15:35Ing. David BartůšekDobrý den Blanko,
Znám také dost zdravých dětí i mladých lidí, kteří jsou od počátku vegetariány a rozumím Vašemu problému.
Bohužel, současná legislativa umožňuje ředitelce školy Vám nevyhovět. Součástí mého projektu je i změna těchto vyhlášek.:02Tibor HartlDoposud jste nejspíš spolupracoval s paní Kuchtovou. Teď to vypadá, že se dočkáme nového ministra školství. Jak bude vypadat vaše další spolupráce? Bude vám zachován Váš poradní hlas?15:39Ing. David BartůšekDobrý den Tibore,To je určitě v kompetenci nového ministra, ale jak už jsem uvedl dříve minimálně SZ má ozdravění výživy ve Volebním programu, takže bude chtít svůj slib voličům splnit. Určitě počítám s nějakou formou spolupráce s MŠMT o což se ostatně snažím od roku 2002. Dokonce bych řekl, že moje oficiální postavení na to nemá vliv, viz mé aktivity v neziskovém sektoru.


Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].