Ilustrační foto ČTK: Eurobankovky
Ilustrační foto ČTK: Eurobankovky • Autor: ČTK

Cyril Mores / Creditreform s.r.o.
Cyril Mores / Creditreform s.r.o. • Autor: Cyril Mores / Creditreform s.r.o.
Cyril Mores (*1976) je inženýrem ekonomie, absolvent České zemědělské univerzity, Provozně ekonomické fakulty, od roku 1994 zaměstnán v Creditreform SRN a od roku 2006 na pozici jednatele Creditreform s.r.o. v ČR (zdroj: creditreform.cz).

Jsme v sídle Creditreformu, inkasní agentury, která se chlubí tím, že v Česku operovala už v roce 1890. Interiér vily v pražském Bubenči je obložen tmavým dřevem a v ničem nepřipomíná sídlo siláků v bomberech. „Za dlužníky téměř nevyjíždíme,“ říká jednatel firmy Cyril Mores, další ze spoluzakladatelů zmíněné vymahačské asociace. Výjimečně prý jen tehdy, když se nemůžou dlužníkovi dovolat a vracejí se upomínky. To potom pracovníci firmy vyrazí osobně na poslední známou adresu, kde se snaží najít stopu, která by je k dlužníkovi dovedla.
Cyril Mores ve firmě pracuje od maturity. V raných devadesátých letech se učil řemeslo v Německu, teď šéfuje české pobočce firmy. S obratem šestatřicet milionů korun ročně patří spíš ke středně velkým vymahačským firmám. Mezi největší zákazníky patří jedna telekomunikační společnost, od které firma každé tři měsíce dostane přes internet balík dat s údaji o jednotlivcích dlužících za telefony. Začíná se složenkou, poté dlužníkům volá automat a potom následují osobní telefonáty. Na vymáhání jsou tři měsíce a z toho, co během nich firma z dlužníků vytáhne, si nechává patnáct procent.
„S ničím se moc nezdržujeme,“ říká Cyril Mores. „Ctíme neděli a desátou hodinu večerní. Jinak ale voláme kdykoli. Klidně v osm večer, když většina lidí sedí doma u televize,“ dodává. Pokud se nic neděje, předává firma po dohodě s klienty dluhy advokátní kanceláři a začne tvrdší vymáhání prostřednictvím soudu. Za úspěch se považuje, když se podaří dostat zpět sedmdesát procent dlužné částky. (Z článku v Respektu 43/09.)

(On-linerozhovorjehodinový,je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na dotazované osobnosti. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách. Vámi vložené dotazy se zobrazí s malým časovým zpožděním.)

:22Martin
Dobrý den, jsou známy případy, kdy se lidé nastěhovali do bytu po dlužníkovi a exekutor vymáhal peníze po nich, i když nikomu nic nedlužili. Chtěl bych se zeptat, jak je při koupi/nájmu nemovitosti možné ošetřit tento případ. Lze to uvést v kupní smlouvě? Má majitel či prodávající povinnost takovou skutečnost sdělit? Děkuji za Vaši odpověď.
13:59Cyril Mores
Nejsem právník, a tak nemohu bohužel Váš dotaz ohledně smluvního ošetření kompetentně zodpovědět. Dokonce s takovým případem nemám osobní či profesní zkušenost. Domnívám se však, že pokud budete schopen dokladovat, že veškerý majetek v bytě nebo celá nemovitost patří pouze Vám, musí toto respektovat i exekutor. Navíc v dnešní době lze oficielně na katastru nemovitostí zdarma přes web zjistit, zda na konkrétní nemovitosti existuje zástavní právo či jiné omezení. Případně lze pátrat, zda na majitele nemovitosti probíhá či neprobíhá exekuce. Evidence exekucí je sice za poplatek a víme, že není stoprocentně spolehlivá, ale máte alespoň nějakou míru jistoty.

:24Zdeněk Boháček
Má vaše asociace nějaký etický kodex své práce, kterým se všichni členové řídí? Kdo kontroluje jeho dodržování v praxi?
14:01Cyril Mores
Ano, etický kodex Asociace inkasních agentur je jedním z našich základních dokumentů a jsou povinni jej dodržovat všichni členové asociace. Je k dispozici na www.aiacz.cz. Jeho dodržování v praxi přímo nekontrolujeme, zabýváme se však aktivně stížnostmi či reklamacemi na postup inkasních agentur. Rád konstatuji, že do dnešního dne jsme nezaznamenali jedinou stížnost na nedodržení etického kodexu ze strany žádného člena AIA.

:44Veronika S.
V závěru článku jste se vyjádřil, že potřebujete vybudovat vašim inkasním společnostem dobré jméno, co si pod tím mohu konkrétněji představit? Děkuji za odpověď. V.
14:02Cyril Mores
Odpověď částečně naleznete na samotném začátku článku týdeníku Respekt – vymáhání pohledávek je často spojováno s nekalými, dokonce i kriminálními praktikami. Lidi ani tak nezajímá, že primárním cílem naší práce je podpora věřitelů při realizaci jejich práv (zde finančních pohledávek). Pokud se ovšem do role věřitelů sami nedostanou. Mediálně zajímavější jsou samozřejmě případy vymáhání dluhů násilím, nepřiměřené či neoprávněné zásahy exekutorů apod. My se však daleko častěji setkáváme s případy zoufalých věřitelů, kteří doplatili na svou důvěřivost a stojí často z důvodu vlastních neuhrazených pohledávek na pokraji bankrotu. Naše asociace má tedy za cíl jasně se distancovat od firem nabízejících nelegální či nemorální praktiky, osvětou přesvědčit věřitele, že nemusím mít obavu předat své pohledávky do správy externí firmě a upevnit pozici věřitelů v České republice.

:39K.K.
Nebyl článek psán na zakázku vaší organizace? Přiznal byste to? Spolupracujete s exekutory?
14:03Cyril Mores
Nebyl a pokud by byl, přiznal bych to. Myslím, že placený článek vypadá trošku jinak. Byli jsme osloveni autorem článku, který se problematice aktivně věnoval a jsme rádi, že jsme dostali prostor prezentovat asociaci, která sdružuje nevětší firmy v oboru. Snad se nám podařilo vnést alespoň trochu světla do činnosti inkasních agentur, o jejichž práci má řada lidí zkreslené představy. S exekutory spolupracujeme externě v případech výkonu soudního rozhodnutí.

:28Knut
Dobry den.Pane Moresi,vtahuje se vas predmet podnikani i na osoby,ktere vyhlasili osobni bankrot?
14:06Cyril Mores
Inkaso pohledávek u osob, které podaly návrh na oddlužení je ještě možné. Pokud však soud rozhodne o oddlužení (tedy osobní bankrot), naše možnosti jsou de facto vyčerpány a činnost ukončujeme – jsou jasně dána pravidla, jak bude věřitel uspokojen a za jakou dobu se člověk oddluží a toto rozhodnutí je nutné respektovat.

:57V. Vančata
Může se případný dlužník ohradit proti vymáhání dluhu agenturou, která není ve vaší asociaci a trvat na komunikaci s agenturami, které jsou u vás zapsány? Je to nějak právně ošetřené?
14:08Cyril Mores
Asociace je dobrovolné sdružení a členství v ní není povinné (jak je tomu v některých evropských zemích), nemůžeme tedy bohužel postihovat firmy mimo asociaci. Avšak jakýkoli podnět nebo stížnost na konkrétní inkasní agenturu je pro nás důležitý, neboť se zajímáme o dění napříč naším oborem. Pokud tedy máte pocit, že jste byli některou inkasní agenturou neprávem či nepřiměřeně osloveni, můžete se na AIA obrátit (www.aiacz.cz)

:06J. Gavdun
Pokud vymáháte pohledávky vyšší 50-ti tisíc, tak odkud se nejčastěji rekrutují dlužníci? Z řad podnikatelů? V případě, že během vašeho pokusu vymoci dlužnou částku vyprší promlčecí lhůta tří let, tak jak postupujete dále? Jaké nejčastější chyby dělají dlužníci při jednání s vámi? Co pokud se dlužník dostane do dluhu díky tomu, že podepsal naprosto nevýhodnou smlouvu nebo byl uveden v omyl? Jaký je váš přístup ke klientům a jaký k dlužníkům? Preferujete mediaci a tím i cestu rozumnou vzájemnou dohodou?
14:10Cyril Mores
1) Limit pro vymáhání pohledávek je u každé inkasní agentury jiný a individuální. Běžně se vymáhají i pohledávky v rozsahu stovek či tisícovek korun. 50 tis. Kč je interní limit konktrétní agentury pouze pro převzetí pohledávky k inkasu jednorázově (v článku tato informace chybí). Vyšší pohledávky se rekrutují z B2B prostředí (firma vs. firma).
2) Mimosoudní inkaso by mělo zamezit promlčení: buď získáte uznání dluhu (promlčecí doba běží nanovo) nebo se pohledávka zažaluje.
3) Nekomunikují, nijak nereagují na upomínky nebo se zapírají, nehradí dohodnuté splátky – potom není divu, že se dluh často rapidně navýší o náklady se soudním řízením a dočkají se návštěvy exekutora
4) Dlužník má právo na „rozporování“ pohledávky a může se bránit také při případném soudním řízení. Snažíme se pracovat pouze s jasnými a prokazatelnými pohledávkami, ovšem samozřejmě se může stát, že je k inkasu předána i sporná záležitost.
5) Primárně hájíme zájmy klienta (věřitele), zohledňujeme však i finanční situaci a možnosti dlužníka. Často je nutná dohoda, kompromis.
6) Ano

:36Martin Wolf
Podtitulek článku hlásí, že vašemu podnikání nastává zlatá éra - jak to vidíte vy?
Jaký je potřebný profil vašich zaměstannců?
14:12Cyril Mores
Situace je u každé inkasní agentury jiná – někdo zaznamenává růst, někdo naopak úbytek. Určitě sílí tlak na snižování provizí, řada firem si vymáhá sama. Roste zájem o prodej pohledávek ze strany finančních institucí. Zlatou érou pro inkaso pohledávek bych současný stav nenazval. Zaměstnanec inkasní agentury by měl mít základní ekonomické a právní znalosti, dobré komunikační schopnosti, být asertivní a trestně bezúhonný.

:46Musil
Mohou a využívají služeb vaší organizace i organizace státní správy a také např. obce? Za jakých podmínek?
14:17Cyril Mores
Ano, jistě mohou a již i využívají. Dokonce tento postup může Asociace doporučit, neboť správný hospodář by se měl maximálně snažit o výtěžnost pohledávek bez zbytečných nákladů. V západoevropských zemích veřejné instituce využívají externí inkaso zcela běžně. Podmínky pro zajištění inkasa externí firmou pro veřejný sektor nejsou nijak zásadně odlišné od podmínek pro sektor soukromý.

:33Magda
Co je myšleno pojmem osobní nedotknutelnost dlužníků?
14:19Cyril Mores
Je tím myšlena nedotknutelnost na majetku a na osobě dlužníka (fyzicky).

:46Hynek K.
V čem podstatném jste navázali na tradici z roku 1890 a v čem podstatném jdete s dobou?
Čím hlavně přesvědčíte dlužníky, aby spolupracovali s vámi a nenechali věc dojít k rukám exekutorů (kromě ušetření si soudních poplatků)?
Díky Vám za odpověď.
14:26Cyril Mores
Navzázali jsme na své jméno a zkušenosti v oboru. Na počátku naší činnosti (po roce 1990) bylo důležité získat know-how a to bylo možné pouze importem zkušeností ze zahraničí. Ale historií se neuživíme, proto se nyní využívá moderních komunikačních prostředků ke snížení nákladů, hromadné elektronické zpracování dat apod. Dlužníky můžeme přesvědčit pouze, když si uvědomí, že dluhy je třeba platit a čím rychleji zaplatí, tím levnější to pro ně bude.

:48Irena V.
Proč využíváte volání dlužníkům automatem? Je toto efektivní a účinné?
14:26Cyril Mores
Přesně tak - je to levnější, efektivní (nikdo neunikne) a účinné. Nevolá se však pouze automaty, často jsou dlužníci přepojováni na operátory.

:16IT
Jak dlouho jste povinni uchovávat záznamy o dlužnících a čím je ošetřeno neposkytování třetí straně?
14:33Cyril Mores
Věřitelé většinou vyžadují, aby písemnosti a doklady byly po ukončení řízení vráceny klientovi případně skartovány. Většinou je postup dohodnut smluvně. V ostatním jsme povinni dodržovat platné zákony ČR - zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale také Zákon o účetnictví atd.

:03Bohdan …
Má asociace nějaký obecně závazný manuál inkasování pohledávek, nebo je na každé společnosti jakou metodiku práce používá? Vzešel Creditreformu a jeho metodika práce z německého prostředí?
14:36Cyril Mores
Žádný manuál pro inkaso zatím neexistuje, pár článků či publikací na toto téma již samozřejmě vyšlo. Ale pro AIA je může být do budoucna zajímavý impuls, díky za námět. Jinak metodika a postupy naší firmy skutečně pocházejí z německého prostředí s využitím, řekl bych, českých specialit.

:21Bohdan …
Berou tedy práci inkasních agentur a jejich „vymahačů“ v Německu výrazně odlišně než v ČR, nebo je situace podobná?
Jak například reagují lidé na to, když jim sdělíte, že vaším zaměstnáním je starost o vyinkasování dluhů?
14:45Cyril Mores
Otázka na tělo … No, reagují různě, to přiznávám. Záleží také na tom, zda je tazatel dlužník nebo věřitel :) Ale je fakt, že u nás má vymahač spíše pověst „bouchače“, v Německu je povědomí o inkasních agenturách určitě vyšší (tam je větší obava z exekucí).

:27Vl. Havránek
Proč je vaší podmínkou nepříjímat pohledávky starší tří měsíců?
14:49Cyril Mores
Takovou podmínku nemáme, ani myslím žádná z dalších inkasních agentur. Je to chyba v článku, asi jsem to špatně podal. Pokud jsou však pohledávky starší (např. více než 3 měsíce), je většinou cena za službu (provize) o něco vyšší.

:17Veronika S.
Kdy byla založena zmíněná Asociace inkasních agentur a proč má zatím tak málo členů? Chystáte informační kampaň, aby povědomí o její existenci bylo větší?
15:02Cyril Mores
Asociace byla založena v roce 2002, avšak až od roku 2006 (poté co do asociace vstoupili další velké inkasní firmy), začala být více aktivní. Původně šlo o úzký kruh firem z oboru, který se chtěl jasně distancovat od „neprůhledných“ firem. Nyní sdržujeme 6 firem, což je jistě nízké číslo. Přesto, že členové AIA mají velký tržní podíl, je pravdou, že asociace by měla své řady rozšířit a my jsme rádi připraveni aktivně jednat s jakýmkoliv zájemcem, který splní podmínky vstupu do AIA CZ.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na web@respekt.cz.
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte