Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda
Často hledáte, jak…

Respekt hub

Další banka ustoupila

Po Komerční bance neoprávněně účtované poplatky vrací i Raiffeisenbank

První banka, která ustoupila
První banka, která ustoupila

První klient Raiffeisenbank uspěl v boji za vrácení neoprávněně účtovaných poplatků za správu a vedení úvěrového účtu. Zdeněk Hort, se stejně jako další stovky klientů bank, zapojil do boje proti bankovnímu poplatku za správu úvěru, který byl soudem v Německu označen za protizákonný.

Zápas českých spotřebitelů s bankami začal po tom, co první klient, a autor tohoto textu, uspěl se svou žalobou proti Komerční bance. Ačkoliv Komerční banka jeho žádost o vrácení poplatků zamítla s tím, že je přesvědčena, že si poplatek účtuje po právu, po podání žaloby a zahájení řízení u finančního arbitra své stanovisko změnila, veškeré poplatky klientovi uhradila a poplatek mu přestala účtovat.

Na základě tohoto prvního úspěchu byly spuštěny internetové stránky www.jdeto.de, kde byla bezplatně zpřístupněna vzorová výzva bance k vrácení poplatků za správu úvěru, kterou si začaly stovky klientů stahovat, vyplňovat a zasílat svým bankám. Banky začaly na oplátku zasílat klientům své vzorové odpovědi, že si poplatek účtují po právu a nic vracet nebudou. Stejné odpovědi se dočkali i klienti Komerční banky. Proč jednomu klientovi Komerční banka vyhověla a jinému ne, dosud banka věrohodně neodůvodnila. Evidentně tak bankovní domy začaly spoléhat na to, že do žalob se klienti pro pár stovek, maximálně tisíců, nepohrnou.

Banky ustupují až pod nátlakem

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a v případě, že banka prohraje, je povinna zaplatit pokutu minimálně ve výši 15.000 Kč. Dle prvních zkušeností to vypadá, že banky na tuto hrozbu slyší. Komerční banka navrátila poplatky i dalšímu klientovi, panu Igoru Žižkovi, který se obrátil na finančního arbitra, ačkoliv i jemu prvně tvrdila, že si poplatek účtuje zcela oprávněně. Nyní se k úspěšným klientům Komerční banky přidal i první klient Raiffeisenbank.

Zdeněk Hort zaslal Raiffeisenbank vzorovou výzvu a dočkal se vzorové zamítavé odpovědi, která přistála ve schránkách desítkám dalších klientů této banky. Hort se však odhodlal do sporu investovat čas i energii a zahájil u finančního arbitra proti bance řízení o jeden měsíční poplatek ve výši 99 Kč. Banka mu po zahájení řízení tento poplatek navrátila. Pan Hort pak už banku pouze zaurgoval ohledně vrácení ostatních poplatků v celkové výši 2.970 Kč, účtovaných od roku 2009, a pohrozil řízením i ohledně této částky. Banka panu Hortovi částku mlčky připsala na jeho účet.

Hrozba pokuty či soudních výdajů však není jediným nátlakem, kterému banky ustupují. I obrovské množství výzev nespokojených klientů dokáže bankami pohnout. Hypotéční banka tak začala nespokojeným klientům zdarma nabízet uzavření dodatku ke smlouvě, kterým poplatek za správu úvěru fakticky ruší, a to při zachování stávající úrokové míry. Pro změnu zmíněná Raiffeisenbank poplatek zrušila jen novým klientům, avšak mírně jim zvedla úroky.

Banky tak volí různé způsoby, jak se vyhnout střetům s klienty. Dosud však žádná z nich zcela jasně nepřiznala svou chybu, poplatek nepřestala plošně účtovat a klientům jej navracet. Kauza se tak ubírá německou cestou, kde také začala.

Německé vítězství, česko-slovenský pokus

Německé sdružení na ochranu spotřebitelů v červnu loňského roku uspělo se svou žalobou proti bance, když se domáhalo toho, aby banka přestala spotřebitelům účtovat poplatek za správu úvěru. Ačkoliv soud prvního stupně i soud odvolací žalobě nevyhověl, soud dovolací – Spolkový soudní dvůr, nejvyšší civilní soudní instance Německa, poplatek označil za neplatný a bance zakázal jeho účtování.

Česká cesta za zrušením tohoto poplatku se zdá odlišná. Spotřebitelé se do bank pustili sami a jednotlivě. Na Slovensku poslanec Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS) zveřejnil slovenskou modifikaci vzorové výzvy a pokusil se jít i cestou legislativní změny, tento pokus byl však poslanci sociální demokracie zablokován.

Jak v Česku, tak i na Slovensku se však o události začaly zajímat domácí sdružení na ochranu spotřebitelů. Český dTest nakonec zašel tak daleko, že již podal žalobu na Komerční banku a ke stejnému kroku se schyluje také vůči České spořitelně. Je však potěšující, že přesto se čeští spotřebitelé za svá práva bijí samostatně a dosahují prvních úspěchů.

Vstup dTestu je klíčový v tom, že v případě soudní výhry nad bankou by spotřebitelská organizace, stejně jako v Německu, zablokovala účtování poplatků všem klientům žalované banky, tedy z úspěchu by mohli těžit i ti, kteří se do boje s bankou sami nepustili.

Bude zajímavé, jak vše dopadne. Ačkoliv banky správně argumentují, že rozhodnutí německého soudu se v České republice neuplatní, již mlčí o tom, že toto rozhodnutí se opírá o evropské právo, které je závazné také pro nás.

Logika a argumentace Spolkového soudního dvora je univerzální, hranice zde nehrají žádnou roli. Neexistuje relevantní výklad předmětné evropské směrnice, která byla do německého a českého občanského zákoníku přenesena téměř identicky, proč by měli Češi a Slováci svým bankám předmětný poplatek hradit a Němci nikoliv.

Uvidíme, zda to dopadne jako v Německu a dTest odpor bank nakonec zlomí.

Autorův názor nevyjadřuje názor redakce. Více o tématu můžete číst na blogu autora.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].