Pozadí astronaut Brázda
Pozadí astronaut Brázda

Reklama

Často hledáte, jak…

Kontext

Věta o diskriminaci SPD je ve zprávě o ČT omylem, říká radní, který ji tam vepsal

Reportáž z jednání Rady ČT, na kterém neprošel střet zájmů, ale radní schválili mýlku ve výroční zprávě

Rada ČT: zleva Jaroslav Dědič, René Kuhn a Pavel Matocha, ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský
Rada ČT: zleva Jaroslav Dědič, René Kuhn a Pavel Matocha, ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský

Chvíli po jedné po obědě středeční schůze radních začíná. Na minulé schůzi schválili dopis generálnímu řediteli Petru Dvořákovi, v němž konstatovali, že porušil zákon. Nelíbilo se jim, že vyjádření, které po něm chtěli, nepodepsal přímo Dvořák, ale – tak jako jindy – Dvořákem pověřený ředitel korporátních vztahů a komunikace ČT Vít Kolář. Vytýkací usnesení kvůli podpisu pod vyjádřením prošlo minule většinou pouhých šesti hlasů, radnímu Pavlu Kysilkovi na tento bod tehdy vypadlo připojení, nemohl se účastnit a hlasovat. To umožnilo, že stačilo právě šest hlasů z jedenácti radních, kterým připojení nevypadlo nebo byli přítomni osobně.

Generální ředitel Petr Dvořák, host rady, tak nyní připomíná dopis radního Kysilky, který po minulé schůzi ostatním napsal, že chce bod projednávat znovu, protože mu technické potíže neumožnily hlasovat, přestože byl přítomen. Je to důležitý moment: Kysilka může zvrátit usnesení, které odborná veřejnost považuje za nesmysl, ale radním poskytlo záminku Dvořáka kdykoliv odvolat. Nebo taky může znovuotevřené usnesení potvrdit, nevíme, jak by hlasoval. Každopádně napsal dopis o tom, že hlasovat chce.

Za chvíli se ukáže, že už nechce. Ale neřekne to přímo. Říká, že má k tomu bodu připomínky. Pak vyzve předsedu rady Pavla Matochu, ať to vysvětlí on. A Matocha vysvětlí, že má stanovisko právníka, že by se Kysilka musel přihlásit o své právo už minule, protože revokovat usnesení až na další schůzi by mohlo dát prostor pro různé vychytralosti.

Radní Zdeněk Šarapatka pak podotýká, že má opačné stanovisko právníka než Matocha - že když člověk požádá o revokaci usnesení, má nárok toho docílit i na další schůzi. Radní Kysilka na to nic neříká. Předsedající Váňa říká, že tedy nic, že výtka platí.

Hlásí se radní Martin Doktor, který výtku Dvořákovi minule nepodpořil. „Hlasování bylo velmi těsné a jedná se o konfliktní situaci. Říkal jste, že k tomu máte připomínky. Rád bych slyšel váš názor na věc,“ vyzývá Kysilku. „Jsem přesvědčen, že budeme mít příležitost se k tomu fundamentu samému vrátit,“ odpovídá Kysilka, „svůj názor vyjádřím.“

„Tak jestli nám to Pavel Kysilka chce říct, nechť nám to řekne, a jestli nám to nechce říct, tak ať neříká, že nám to řekne,“ podotýká radní Jaroslav Dědič. Váňa opakuje, že radní Kysilka „se ještě během dneška vyjádří“.

„Neporozuměl jsem, o co panu Kysilkovi jde. Jde o vytýkací dopis řediteli ČT, to není žádná legrace. Prosím pana Kysilku, aby řekl, jaké měl připomínky,“ zkouší to ještě radní Šarapatka. „Pavel Kysilka řekl, co považuje v této fázi za věcně nutné. Pojďme dál,“ odvětí předsedající Váňa.

Radní Kysilka mlčí. Jdou dál. Toho dne už radním nesdělí své stanovisko, zda byla výtka řediteli oprávněná, nebo nesmyslná. Když později na jednání radní Šarapatka navrhne nové otevření dotyčného usnesení o porušení zákona, o které si Kysilka původně napsal, není Kysilka ani pro, ani proti. Zdrží se hlasování. Revokace neprošla. Radní mají dál v šuplíku černé na bílém, že mohou ředitele Dvořáka začít kdykoliv odvolávat.

Část druhá: Leica Gallery – Bradáč poprvé

„Mám tady ještě jednu věc k podnětům,“ říká předsedající Váňa, „dotaz na osobní vztah generálního ředitele a Leica Gallery. Věnoval jsem tomu týden, sebral všechno, co se dalo z veřejných zdrojů, snažil jsem se být u toho bez emocí. A musím teď navrhnout usnesení,“ říká a přečte, že „na základě šetření Rady ČT generální ředitel byl od roku 2011 a je i dnes ve střetu zájmů“. Radní Váňa nazývá obecně prospěšnou společnost, galerii Leica, „agenturou“. A mimo jiné v usnesení přečte, že se generální ředitel dopustil porušení Kodexu ČT, když radě nenahlásil, že je v konfliktu zájmů.

Ukáže se, že „šetření“, které rada provedla, spočívá v tom, že radní Váňa zadal do vyhledávače na stránkách ČT název galerie a vyjelo mu kolem 70 příspěvků. Zdálo se mu, že to je moc, protože to porovnal s jinými galeriemi, o nichž našel příspěvků méně.

Ředitel Dvořák vysvětluje, že v životopise předloženém radě uvedl, že je ve správní radě galerie, takže není pravda, že by radní o jeho angažmá nevěděli. Vysvětlil, že takhle, jak to udělal Váňa,  se analýza nedělá: že řada zmínek, které našel na webu,  byla přejata z agentury ČTK a některé souvisí s celosvětovou sítí Leica, výrobce fotoaparátů. Vypočítá, že příspěvků natočených ČT, které radní Váňa hledal o galerii, je ve skutečnosti za 10 let jen 34. Dvořák se ptá, proč tedy nezadali tu věc k řádné analýze dozorčí komisi rady a dělají to takhle – že jde radní na web.

Radní se dohadují. Váňa trvá na svém: z webu mu vyjelo číslo 70, to je moc, tak chce to usnesení přijmout. Dvořák chce vědět, co měl tedy udělat. Významná umělecká, nikoliv komerční fotografická galerie dělá výstavy a kulturní zpravodajství informuje o výstavách. Měl tedy svolat kulturní novináře a zakázat jim o této síni referovat?

Ředitele se tentokrát zastává radní Kysilka. Říká, že samo členství v orgánu neznamená střet zájmů. Dvořáka se zastává i radní Bradáč. Pracoval kdysi taky v ČT a dosvědčuje, že možnost, že by ředitel redakci zadal, ať  informuje o nějaké galerii, je nemyslitelná. Že to, co říká ředitel o editoriální svobodě, je pravda  – ředitel do zpravodajství zasahovat nesmí, a kdyby to zkusil, že by ho novináři hnali.

Radní se dohadují. Trvá to dlouho. Nakonec Váňa usnesení znovu přečte. Pro střet zájmů je radní Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Daniel Váňa, Pavel Matocha a – navzdory předešlé řeči – i radní Bradáč. Čtyři radní byli proti, čtyři se zdrželi, na schválení těch pět hlasů „pro“ nestačilo. Ředitel Dvořák není ve střetu zájmů.

Pro klid rady i ředitele, jak z jeho řeči vyplyne, pak navrhne radní Kysilka, ať vztah mezi ředitelem a galerií znovu prošetří dozorčí komise.  Stejně jako to udělala už v roce 2019, kdy se totožný podnět občana o Dvořákovi a Leica Gallery projednával naposledy – s výsledkem, že je vše v pořádku. Dozorčí komise úkol přijímá.

Díl třetí – SPD ve výroční zprávě

Rada projednává výroční zprávu  ČT. Jde o klíčový dokument, který pak radní předloží sněmovně ke schválení.  Zpravodajem zprávy je radní Jaroslav Dědič a má to celé na starost, jednotlivé kapitoly si jako zpravodajové rozebrali další radní. Kapitolu, kterou politici sledují nejvíce – tu o vyváženosti zpravodajství ČT – má na starost radní Bradáč.

Před dvěma týdny do ní vložil větu, která ze zprávy dělá „bezprecedentní útok na autonomii ČT“, jak to napsal do dopisu a teď čte na jednání rady ředitel ČT Dvořák.  Ona na poslední chvíli vložená věta říká, že strana SPD Tomia Okamury je ve zpravodajství diskriminována, že má málo prostoru.

Větu tam dodal radní Váňa, zpravodaj kapitoly Bradáč ji přijal. „Kolega Váňa tu větu doformuloval v průběhu týdne,“ říká radní Dědič, „vyčítám tomu absenci diskuse. Chci se ubezpečit, Romane Bradáči, zda s tím takto souhlasíš?“

DVTV: Rozhovor s radním Zdeňkem Šarapatkou

Roman Bradáč říká, že ano. „Když se mi ozval radní Váňa, jeho argumenty jsem přijal. Trvám na tom, co se tam doplnilo.“ To, co se tam doplnilo, vychází  z grafu, který hodnotí účast stran v pořadech Otázky Václava Moravce a Máte slovo. A pak z druhého, který porovnává, jaký prostor dostávají strany v hlavních zprávách různých audiovizuálních médií. „Je tu celkem 18 grafů, přesto se v závěru kapitoly hovoří jen o jednom grafu a jen u jedné strany,“ říká ředitel, že nechápe, proč si radní vybrali pouze kousek, který nevypovídá o celku.

A vysvětluje, co je v zákoně a Kodexu: že zastoupení ve zpravodajství se hodnotí jako celek, ne po jednotlivých pořadech, že povinností ČT je hlídat rovnoměrně zastoupení vládních a opozičních stran, že u jednotlivých stran se počítá zastoupení z jejich celostátního vlivu a výsledků,  nejen těch do sněmovny, že SPD nemá ani jednoho senátora, ani jednoho hejtmana, z 675 krajských zastupitelů jich má jen 35, v komunálních volbách že ze 62 tisíc zastupitelů získala jen 161 mandátů. A z toho že je třeba vycházet - nejen z toho, kolik má poslanců.

„Není tento váš závěr zvýhodňování jednoho subjektu? Co je cílem? Dávat straně SPD víc prostoru, než jí náleží dle volebních výsledků?“ ptá se Dvořák. „Děkuji generálnímu řediteli za názor,“ říká předsedající a strůjce změny ve zprávě Daniel Váňa, „jeho vyjádření bude přiloženo k zápisu.“

Radní Dědič a radní Šarapatka vyzývají Váňu, ať tedy nabídne nějaké protiargumenty - ať vysvětlí, na základě čeho větu do zprávy vložil. „Viděl jsem ty grafy a měl jsem dojem, že to není rovina,“ vysvětluje radní Váňa. „Z mé strany nejde o záměrné zkreslení práce a přístupu ČT,“ dodává radní Bradáč. „A v některých bodech dávám za pravdu panu generálnímu řediteli.“

Ukáže se, že radní Váňa si špatně přečetl popisky u jednotlivých grafů. Měl za to, jak říká, že graf, který srovnává zastoupení stran v hlavních zprávách ČT (Události), TV Nova, Prima a Českého rozhlasu, mluví o celkovém zastoupení stran ve veškerém zpravodajství, nejen v jedněch, byť hlavních zprávách. Myslel si,  že jsou v něm v případě ČT zahrnuty všechny pořady včetně zpravodajské ČT 24. O tom, jak vliv SPD na zemi počítal, kromě „dojmu“  nevysvětluje.

„A teď slyším, že jde jen o část zpravodajství,“ říká radní Váňa, „ale já nejsem vědma, ten graf je špatně nadepsaný. Je tam napsáno podíl nejčastěji zmiňovaných politických subjektů na politickém zpravodajství,“ mluví o nadpisu grafu, „tak tam měli napsat, že jde jen o část zpravodajství.“

Fakt, že „to“ napsali u grafu jen o kousek níž, nekomentuje. Stejně tak, jak vyplyne z debaty, přehlédl u dalšího grafu, že čísla v něm ukazují jen pořady OVM a Máte slovo -  protože to nebylo v nadpisu, ale až o řádek níž.

Radní Dědič navrhuje, že se tedy bude hlasovat o tom, aby byla Váňova věta ze zprávy vyňata. Pro odstranění Váňovy věty je kromě zpravodaje celého dokumentu Dědiče i zpravodaj dotčené kapitoly Bradáč, radní Doktor, Samek, Šarapatka a Kühn. Šest lidí.

Proti – aniž v debatě řekli, proč – radní Lipovská, Matocha, Kratochvíl a sám radní Váňa, který před chvíli vysvětloval, že to celé vzniklo kvůli  „špatně popsanému grafu“. Čtyři lidé. Ani pro, ani proti jdou dva;  radní Kysilka a Šlégr se zdrželi. Xaver Veselý na hlasování chybí, musel odběhnout od počítače. „To znamená, že jsme neschválili odstranění. Tak to tam zůstalo,“ shrne to radní Lipovská.

Rada ČT, Petr Dvořák • Autor: Matěj Stránský
Rada ČT, Petr Dvořák • Autor: Matěj Stránský

Radní pak přijmou zprávu i s větou, že SPD nedostala ve zpravodajství a diskusních pořadech ČT odpovídající prostor. Pět lidí se demonstrativně zdrží hlasování, protože nechtějí schválit zprávu s větou, která se tam dostala na základě omylu: Dědič, Kühn, Šarapatka, Samek, Doktor.

Radní Bradáč se z této skupiny nesouhlasících přesouvá do druhé skupiny, kde začínal: pro znění zprávy hlasuje.  „Váňův dodatek prošel. Vidím tedy vůli rady a tu respektuji,“ odpovídá v textové zprávě. Proč tedy vůbec vkládal Váňovy věty do své kapitoly, když s nimi pak nesouhlasil, už neodpoví.

„Bylo to všechno moc narychlo,“ odpovídá pak radní Váňa po jednání rady v telefonu na otázku, proč sám neodstranil svou větu o SPD, když na jednání přiznal, že špatně pochopil údaje v grafech. A vysvětluje, že toho na něj bylo ten den moc - o tom, že má vedení schůze na starost, protože předseda Matocha zůstává kvůli nemoci napojen přes počítač z domu, se dozvěděl dvě hodiny před radou. „Rychle jsem to všechno procházel, u tohoto bodu jsem si říkal, že je to v pořádku, že už se bude jen hlasovat o zprávě, a pak tam na mě někteří útočili,“ říká, „bylo toho moc.“

A pobuřuje ho, že někteří radní jeho „omylu“ nevěří a domnívají se, že chtěl nabít SPD patrony pro kampaň, nebo že chtěl části radních nejkritičtějších k Dvořákovi pomoct získat na ředitele další „trumf“. „Já pracuju na vysoké škole, já nemám zapotřebí někoho poslouchat, já vždy jednám sám za sebe. Tohle mě opravdu uráží,“ říká.

A proč tedy sám za sebe hlasoval pro větu, o níž říká, že vznikla z nepochopení?  „Ano, možná z omylu, ale i u těch Otázek Václava Moravce se mi ta účast SPD zdála malá. A možná je to chyba na straně rady, ale nejen. Je to i chyba na straně České televize. Měli ty grafy lépe popsat,“ vzkazuje místopředseda Rady ČT. „A nevím, proč je z toho takový problém. Copak si generální ředitel nemůže udělat k té zprávě  komentář a přiloží ho k ní?“

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].